Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

MOOC: Aardobservatie en GIS ter ondersteuning van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling

Omschrijving

Weet u dat de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling worden ondersteund door de georuimtelijke industrie? UN SDG’s bieden richtlijnen voor doelen en indicatoren die ons helpen op een duurzame manier economisch en sociaal te groeien. Aardobservatie- en GIS-technologieën hebben een enorme impact op zowel het monitoren van de implementatie van de doelen als het berekenen van specifieke indicatoren. Door je in te schrijven voor deze cursus van meer dan 100 minuten, zul je vertrouwd raken met alle doelen en indicatoren die relevant zijn voor aardobservatie en GIS.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

Leerdoelen tijdens deze cursus: