Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: ArcGIS Pro 2D Basis

De cursus ArcGIS Pro 2D Basis duurt 3 dagen en kost € 1095,- excl. BTW.

Omschrijving

In deze cursus leert u werken met ArcGIS Pro van leverancier Esri.

Inhoud 

Tijdens deze cursus krijgen de cursisten inzicht in de vele terreinen waar GIS wordt toegepast. De cursisten voeren een aantal opdrachten uit met ArcGIS Pro met 2D GIS Data. In deze cursus past u technieken toe om van data een kaart te maken, te beheren, te analyseren en te delen. U leert de essentiële vaardigheden die nodig zijn om effectief met ArcGIS Pro aan de slag te gaan. U krijgt een overzicht van het gehele interface en welke functies er allemaal zijn.

Als u al bekend bent met ArcGIS Desktop 9 of 10 is de cursus ArcGIS Pro voor ArcMap kenners interessant voor u. Wilt u geen uitgebreide cursus maar liever en snelle introductie, dan raden wij de cursus Snel aan de slag met ArcGIS Pro aan.

Dagindeling

Dag 1

Op de eerste cursusdag maken de cursisten kennis met het programma ArcGIS Pro. De functie en toepassingen worden uitgelegd en de docent laat de interface zien. Er wordt geleerd vanuit welke bronnen kaarten gebruikt kunnen worden en hoe deze ingeladen en gebruikt kunnen worden. Op deze dag gaan de cursisten ook zelf kaarten ontwikkelen en aanpassen.

Dag 2

Op de tweede cursusdag ligt de focus op het analyseren van data vanuit verschillende bronnen en hoe deze data weergegeven kan worden in een kaart. Er wordt gewerkt met ModelBuilder voor het maken van analyses en er wordt geleerd hoe verschillende data gecombineerd kan worden.

Dag 3

Op de laatste cursusdag worden de vaardigheden van de voorgaande twee dagen gecombineerd. Er wordt aandacht besteed aan rasterdata en het delen van kaarten, analyseresultaten en modellen. Er wordt een introductie over 3D gegeven. Op deze dag is er ook de mogelijkheid om zelf een casus aan te dragen.

Leerdoelen

 • ArcGIS Pro leren kennen.
 • Kaart genereren vanuit verschillende bronnen.
 • ModelBuilder gebruiken voor analyses.
 • Werken met rasterlagen.
 • Combineren van data uit verschillende bronnen om hier informatieve kaarten van te maken.
 • Organiseren, creëren en muteren van geografische data.
 • Analyseren van data om hier nieuwe informatie van te maken.
 • Het relateren van tabeldata.
 • Delen van kaarten, analyse resultaten en modellen aan anderen.
 • Omgaan met rasterdata.
 • Inleiding 3D.

  NeeJa