Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online) , bij u in company 

Cursus: AutoCAD en InfraCad

Omschrijving

De cursus AutoCAD en InfraCad duurt 1 dag en kost €695,-

Voor de cursus is kennis van AutoCAD een vereiste.                                 Wilt u gaan tekenen volgens de NLCS, BGT importeren vanaf PDOK, landmeetkundige gegevens verwerken of Klic meldingen importeren? InfraCAD biedt krachtige functionaliteit voor professionals in de Infrastructuur en Openbare Ruimte en wordt gebruikt door advies- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven, waterschappen, gemeenten en provincies.

Inhoud cursus: AutoCAD en InfraCad

Een grondroerder doet een klic melding bij het Kadaster en krijgt daarna een pakket toegestuurd met rasterdata waaruit de ligging van de leiding is af te leiden. Uw AutoCAD kennis wordt in deze cursus weer opgefrist en u leert een WION data pakket in te lezen, te vectoriseren en daarna weer te geven in QGIS. Dit komt goed van pas als u bijvoorbeeld wilt bepalen waar en hoe vaak bepaalde leidingen, hoofdwegen en vaarwegen kruisen.

De wet WION wordt binnenkort gewijzigd. In de nieuwe WION worden ook bij het (klic) systeem van het Kadaster enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt overgeschakeld van een rasterformaat naar een vectorformaat.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen