Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

MOOC: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) – Deel 2

Omschrijving

Dit tweede deel van onze E-learning geeft een BAG-medewerker met enige BAG-kennis de mogelijkheid om in een eigen tempo, via een online tooling, de BAG-kennis te verdiepen. De onderwerpen worden in verschillende vormen aangeboden: in tekstblokken, figuren, filmpjes en oefenvragen. De cursus is modulair opgebouwd.

De volgende modules worden behandeld:

 • De wetgeving
 • Soorten brondocumenten
 • Eisen aan brondocumenten
 • Bezwaar en beroep

 • Wetgeving
 • Wat moet je mandateren?
 • Soorten van mandateren

 • Theorie procesverbetering Lean
 • Lean vs PDCA
 • Werkprocessen BAG (tips tot verbetering)
 • Dashboard

 • Wat is WOZ?
 • Relatie en samenhang met de BAG

 • Wat is BGT?
 • Relatie en samenhang met de BAG

De deelnemer kan de cursus in een eigen tempo doorlopen. Door de herhalingen en de oefeningen beheerst de deelnemer de basisstof beter dan in een mondelinge overdracht.

 • Ja, ik wil deze MOOC doen