Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

MOOC: BAG Basis Toets

Omschrijving

Om te kunnen toetsen of  uw basiskennis van de  BAG goed is kunt u deze online test doen. Deze toets meet, met behulp van circa tweehonderd vragen, wat de stand van zaken is m.b.t. uw basiskennis van de BAG.

De toets is niet alleen geschikt voor BAG-medewerkers. Medewerkers van de BGT, GEO-daten, alsmede project en kwaliteitsmedewerkers hebben baat bij deze toets. Daarnaast mogen we de BAG-beheerders en afnemers niet vergeten. Iedereen kan er zijn of haar voordeel uithalen om de BAG-basiskennis onder de knie te krijgen maar ook om deze kennis te onthouden.

Deze toets geeft gemeenten ook de mogelijkheid de kennis van sollicitanten of inhuurkrachten te toetsen of te controleren. Een certificaat en cijferlijst geven een goed inzicht in de kwaliteiten van de betrokken sollicitant.

MOOC: BAG Toets bestaat uit de volgende onderdelen:

Na het doorlopen van een module ontvangt de deelnemer een resultatenoverzicht waarop de scores terug te vinden zijn. Zo krijgt u snel inzicht in welke onderdelen worden beheerst en welke onderdelen nog aandacht behoeven.

Bij het behalen van een resultaat hoger dan een 7,5 ontvangt de deelnemer een certificaat en kan worden aangetoond dat de kennis goed wordt beheerst.

  • Ja, ik wil deze MOOC doen