Geo-ICT Training Center, Nederland

200 cursussen, 20 online supports,

60 moocs, 10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Cursus: C++ Programmeren

  • Omschrijving
  • Planning en Aanmelden

De basiscursus C++ Programmeren duurt 3 dagen en kost € 1395,-. 

Groepskorting: Indien u meerdere cursisten aanmeldt voor deze cursus geldt een korting van 25% op de 2e cursist, 50% op de 3e cursist en 75% op de 4e,5e,6e,7e en 8e cursist.

C++ is een object georiënteerde programmeertaal die vanuit de taal C is ontstaan. C# is een soortgelijke taal.

Inhoud

Tijdens deze training maakt u gebruik van een Integrated Development Environment (IDE). Tijdens de dag van de cursus komen achtereenvolgens de begrippen: data-abstractie met het C++ class-concept, inheritance en dynamic binding uitgebreid aan bod. De tweede dag van de training is gewijd aan operator overloading en de faciliteiten van de object-georiënteerde I/O-bibliotheek. Op de laatste cursusdag komen templates en exception handling aan de orde. Ook wordt ingegaan op STL, het belangrijkste onderdeel van de C++-bibliotheek. Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: de classes, inline functies, functie-overloading, constructoren en destructoren, friend functies, allocatie-methoden, inheritance, overloading, references, type-conversie, geheugenbeheer, de Standard Template Library (STL), polymorhism, abstract classes, interfaces en exception handling, packages en import statements, Filesystem I/O.

Leerdoelen van deze cursus:

  • De cursist heeft kennis van de C++ syntax.
  • Je kan de besproken C++ specifieke concepten toepassen in de praktijk.
  • De cursist is bekend met de voor en nadelen van de programmeertaal C++.