Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Cursus: C++ leren Programmeren

Omschrijving

De basiscursus C++ duurt 3 dagen en kost € 1495.

C++ is een object georiënteerde programmeertaal die vanuit de taal C is ontstaan. C# is een soortgelijke taal.

Inhoud Cursus: C++ leren Programmeren

Tijdens deze training maakt u gebruik van een Integrated Development Environment (IDE). Tijdens de dag van de cursus komen achtereenvolgens de begrippen: data-abstractie met het C++ class-concept, inheritance en dynamic binding uitgebreid aan bod. De tweede dag van de training is gewijd aan operator overloading en de faciliteiten van de object-georiënteerde I/O-bibliotheek. Op de laatste cursusdag komen templates en exception handling aan de orde. Ook wordt ingegaan op STL, het belangrijkste onderdeel van de C++-bibliotheek. Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: de classes, inline functies, functie-overloading, constructoren en destructoren, friend functies, allocatie-methoden, inheritance, overloading, references, type-conversie, geheugenbeheer, de Standard Template Library (STL), polymorhism, abstract classes, interfaces en exception handling, packages en import statements, Filesystem I/O.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven

    Cursus volgen in ApeldoornCursus Online volgen

    Groepskorting

    Indien u meerdere cursisten aanmeldt voor deze cursus geldt een korting van 25% op de 2e cursist, 50% op de 3e cursist en 75% op de 4e, 5e, 6e ,7e en 8e cursist.