Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: C++ leren Programmeren

Omschrijving

De basiscursus C++ duurt 3 dagen en kost € 1495,-.

C++ is een object georiënteerde programmeertaal die vanuit de taal C is ontstaan. C# is een soortgelijke taal.

Inhoud Cursus: C++ leren Programmeren

Tijdens deze training maakt u gebruik van een Integrated Development Environment (IDE). Tijdens de eerste dag van de cursus komen achtereenvolgens de begrippen: data-abstractie met het C++ class-concept, inheritance en dynamic binding uitgebreid aan bod. De tweede dag van de training is gewijd aan operator overloading en de faciliteiten van de object-georiënteerde I/O-bibliotheek. Op de laatste cursusdag komen templates en exception handling aan de orde.

Ook wordt ingegaan op STL, het belangrijkste onderdeel van de C++-bibliotheek. Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: de classes, inline functies, functie-overloading, constructoren en destructoren, friend functies, allocatie-methoden, inheritance, overloading, references, type-conversie, geheugenbeheer, de Standard Template Library (STL), polymorhism, abstract classes, interfaces en exception handling, packages en import statements, Filesystem I/O.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen