Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: C++ leren Programmeren

De basiscursus C++ duurt 3 dagen en kost € 1495,- excl. BTW.

Omschrijving cursus C++ leren Programmeren

C++ is een object georiënteerde programmeertaal die vanuit de taal C is ontstaan. C# is een soortgelijke taal.

Inhoud cursus C++ leren programmeren

Tijdens deze training maakt u gebruik van een Integrated Development Environment (IDE). Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: de classes, inline functies, functie-overloading, constructoren en destructoren, friend functies, allocatie-methoden, inheritance, overloading, references, type-conversie, geheugenbeheer, de Standard Template Library (STL), polymorhism, abstract classes, interfaces en exception handling, packages en import statements, Filesystem I/O.

Dagindeling

Dag 1:

Tijdens de eerste dag van de cursus komen de volgende begrippen uitgebreid aan bod: data-abstractie met het C++ class-concept, inheritance en dynamic binding

Dag 2:

De tweede dag van de training is gewijd aan operator overloading en de faciliteiten van de object-georiënteerde I/O-bibliotheek.

Dag 3:

Op de laatste cursusdag komen templates en exception handling aan de orde. Ook wordt ingegaan op STL, het belangrijkste onderdeel van de C++-bibliotheek. 

Leerdoelen

  • De cursist heeft kennis van de C++ syntax
  • U kunt de besproken C++ specifieke concepten toepassen in de praktijk
  • De cursist is bekend met de voor- en nadelen van de programmeertaal C++

    NeeJa


    Wellicht heeft u ook interesse in: