Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: OpenLayers

De cursus duurt 1 dag en kost €695,- excl. BTW.

Voorkennis van HTML en JavaScript is handig maar niet noodzakelijk. 

Omschrijving

De cursus leert werken met een krachtige open-source, op JavaScript gebaseerde webGIS bibliotheek, waarmee we, gebruikmakend van verschillende  geodata-bronnen, webGIS-applicaties kunnen bouwen. 

Inhoud

In deze cursus worden de nodige stappen toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Er is aandacht voor koppeling met OpenStreetMap data en uw eigen data. De doelgroep is ontwikkelaars van webapplicaties/websites. We zullen eerst een korte introductie van HTML/Javascript geven. Vervolgens gaan we simpele JavaScript Instanties maken en configureren. Daarna gaan we ondergrondlagen toevoegen uit WMS, TMS en WMTS. Vervolgens gaan we vectorlagen toevoegen uit WFS, via GeoJSON of met behulp van eigen FeatureTypes. Op het laatst zullen we onze lagen stylen, waarna we een klein beetje in zullen gaan op Troubleshooting.

Dagindeling

Tijdens de cursusdag worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 • Basisprincipes van OpenLayers
 • Rasterlagen en rasterbronnen
 • ArcGISRest
 • TileWMS
 • Vectorlagen
 • Heatmap
 • Punten, lijnen en polygonen
 • Afbeeldingen gebruiken als puntsymbolen,
 • Stylen op basis van feature-eigenschappen
 • Projecties en coördinaatreferentiesystemen
 • Coördinaattransformatie
 • Kaartbedieningen
 • Geolocatie-API
 • Geospatiale formaten en standaarden

  NeeJa


  Leerdoelen

  • U leert data van OpenStreetMap te koppelen aan uw eigen data
  • U leert vectorlagen toe te voegen via GeoJSON
  • U leert JavaScript instanties te maken en te configureren
  • U kunt na deze cursus bouwen met ondergrondlagen, themalagen en integreren in een website met behulp van OpenLayers

  Wellicht heeft u ook interesse in: