Geo-ICT Training Center, Nederland organiseert maandelijks diverse cursussen in meerdere locaties

Meld u aan voor één van onze 200 CAD, GIS, Geodesie, ICT of Data-analyse cursussen in één van onze locaties (Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam).

CAD: Computer Aided Design

Maandelijks geven we de AutoCAD, MicroStation en BricsCAD basis cursussen in Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Onze docenten zijn zeer ervaren met zowel 2D als 3D CAD.

AutoCAD 2D Basis

Maandelijks roulerend over de locaties Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Rotterdam.

De cursus is bedoel voor mensen zonder enige ervaring met AutoCAD 2D. De cursist krijgt inzicht in de structuur van het pakket. U leert hoe een tekening efficiënt kan worden geconstrueerd.

3 dagen –  €795,-

AutoCAD 2D Basis – ATC gecertificeerd

Maandelijks roulerend over de locaties Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Rotterdam.

Na het voltooien van de cursus ontvangt u een officieel AutoDesk certificaat. De cursus is bedoel voor mensen zonder enige ervaring met AutoCAD 2D. De cursist krijgt inzicht in de structuur van het pakket. U leert hoe een tekening efficiënt kan worden geconstrueerd.

4 dagen –  €995,-

MicroStation 2D Basis

Maandag 7 oktober in Rotterdam

In deze cursus leert u zelfstandig 2D-tekeningen op te zetten en te bewerken in de structuur van een werkomgeving. In de MicroStation  2D basiscursus wordt ingegaan op de commando’s van MicroStation waardoor inzicht wordt verkregen in de structuur en mogelijkheden van de software. U leert in deze cursus onder meer tekenen, arceren, bematen en printen.

 3 dagen – Rotterdam – €1095,-

Revit Architecture Basis

Maandelijks roulerend over de locatie Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Rotterdam

Revit Architecture is de oplossing voor 3D ontwerp van bouwkundige constructies. Het programma maakt het mogelijk tekeningen te maken op basis van parametrische modellen. Building Information Modeling (BIM) verschilt van Computer Aided Design (CAD) omdat er een intelligent parametrisch 3d-model gecreëerd wordt, waar op diverse methoden data uit te genereren

4 dagen – €1095,-

AutoCAD 2D Gevorderd

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

De cursus is bedoeld voor personen die al enige kennis hebben van AutoCAD of de AutoCAD 2D Basic cursus hebben gevolgd. Er wordt tijdens deze cursus ingegaan op de meer geavanceerde functies in AutoCAD. Ook leert u hoe u de informatie uit uw tekening zo veel mogelijk kunt hergebruiken.

2 dagen – €895,-

AutoCAD 2D Snel aan de slag

Roulerend over onze locaties Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Rotterdam.

Dinsdag 8 oktober in Eindhoven

In deze cursus leert de cursist het pakket AutoCAD van de leverancier AutoDesk kennen. De cursist krijgt inzicht in de structuur van het pakket en leert daardoor hoe een tekening zo efficiënt mogelijk kan worden geconstrueerd. Tijdens de opleiding ligt de nadruk op de praktische kant van het tekenen met AutoCAD. 

2 dagen –  €595,-   Last Minute €495,-

 

AutoCAD 2D Update

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Door de jaren heen heeft AutoDesk steeds weer nieuwe en verbeterde versies op de markt gebracht. Wilt u de meest recente versie van AutoCAD of AutoCAD LT optimaal benutten?  In deze  cursus wordt ingegaan op de nieuwste versie van AutoCAD (LT). Na deze cursus bent u weer helemaal bij de tijd. De training is bedoeld voor mensen die al met AutoCAD werken en gericht op versie 2009 of later.

2 dagen – €695,-

AutoCAD 3D-Models

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

AutoCAD van AutoDeskwordt breed toegepast voor het maken van 3D tekeningen. U gebruikt AutoCAD nog alleen maar voor tweedimensionale tekeningen, maar u wilt graag de stap maken naar 3D tekenen en uw ideeën in 3D presenteren? Gedurende een periode van 2 dagen leert u tijdens de cursus hoe u ruimtelijk tekent en ontwerpt.

2 dagen – €750,-

AutoCAD Civil 3D Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

AutoDesk heeft complexe functionaliteit voor civiel technici ingebouwd. Tijdens de cursus worden alle onderdelen van AutoCAD Civil 3D behandeld, gebaseerd op 3D terreinmodellen. Hiermee leert de deelnemer oplossingen voor specifieke civiele vraagstukken te herkennen en in beginsel toe te passen. Kennis van AutoCAD 2D komt goed van pas voor deze cursus.

 3 dagen – €995,-

AutoCAD Civil 3D Gevorderd

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Op basis van een bestaande situatie wordt een nieuw civieltechnisch ontwerp gemaakt waarbij aan de hand van verschillende modellen, dwarsprofielen en rapportages gegevens dynamisch kunnen worden gegenereerd. Deze kunnen een basis vormen voor de verdere planvorming binnen het project. 

 2 dagen – €895,-

AutoCAD Civil 3D Survey

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Voorkennis van AutoCAD Civil 3D is een vereiste. Voor het verwerken van meetgegevens is het noodzakelijk om een werktekening in te richten. Die zorgt ervoor dat alle gemeten lijnen en objecten op de juiste manier geclassificeerd worden. Tijdens deze basisopleiding leert de cursist de landmeetkundige basisfunctionaliteit en mogelijkheden in AutoCAD Civil 3D kennen.

 2 dagen – €700,-

AutoCAD en InfraCad

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Voor de cursus is kennis van AutoCAD een vereiste. Wilt u gaan tekenen volgens de NLCS, BGT importeren vanaf PDOK, landmeetkundige gegevens verwerken of Klic meldingen importeren? InfraCAD biedt krachtige functionaliteit voor professionals in de Infrastructuur en Openbare Ruimte en wordt gebruikt door advies- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven, waterschappen, gemeenten en provincies.

 1 dag – €395,-

AutoCAD Infraworks Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Dit Autodesk heette voorheen Autodesk Infrastructure Modeler. Met behulp van InfraWorks bouwt u snel een 3D-model vanuit bestaande gegevens zoals bijvoorbeeld GIS en CAD data. Naast het maken en presenteren van modellen kunnen verschillende soorten analyses worden uitgevoerd om in de conceptfase van uw project de juiste ontwerpbeslissingen te kunnen nemen. Beheer en deel uw ontwerpvoorstellen in de cloud en werk samen met collega’s en projectleden aan één enkel model.

 1 dag – €495,-

AutoCAD MAP 3D Basis

Vrijdag 9 augustus in Rotterdam

AutoCAD Map 3D is de brug tussen computer aided design (CAD) en geografische informatie systemen (GIS) door een directe toegang te bieden tot gegevens, onafhankelijk van waar deze zijn opgeslagen. AutoCAD Map 3D voor modelgebaseerde planning en management van infrastructuren helpt u bij het integreren van CAD- en GIS gegevens.

 3 dagen – Rotterdam – €995,-

AutoCAD voor MicroStation kenners

Maandag 2 september in Apeldoorn

Deze training is geschikt voor mensen die oudere versies van AutoCAD, of MicroStation of een ander CAD pakket, reeds goed kennen maar nu veel te maken hebben of krijgen met, met de nieuwste versies AutoCAD.

 2 dagen – Apeldoorn – €750,-

ArchiCAD Basis

Maandag 5 augustus in Eindhoven

Deze intensieve basiscursus richt zich op iedereen die wil leren werken met BIM en ArchiCAD (architecten, ontwerpers en tekenaars). Tijdens deze cursus gaat u direct met ArchiCAD aan de slag. U krijgt een beter inzicht in uw ontwerp en op deze manier ook meer controle over uw ontwerp. De door u gemaakte wijzigingen worden automatisch in alle 2D views, tekeningen en berekeningen verwerkt.

 4 dagen – Eindhoven – €1295,-

ArchiCAD voor Revit kenners

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Onze docenten kennen beide pakketten zeer goed en kunnen u precies de verschillen met Revit vertellen en waar u tegen aan loopt als u wilt omschakelen. Deze intensieve basiscursus richt zich op iedereen die wil leren werken met BIM en ArchiCAD (architecten, ontwerpers en tekenaars). 

 3 dagen – €995,-

BricsCAD Basis

Dinsdag 7 augustus in Rotterdam

U maakt kennis met alle basisfuncties zodat u in staat bent zelfstandig tekeningen te maken. Na deze cursus kunt u de cursus BricsCAD gevorderd volgen. Rondom BricsCAD, dat veel lijkt op AutoCAD ontstaat een snel groeiende community van gebruikers en developers.

 3 dagen – €895,-

BricsCAD Gevorderd

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Tijdens de tweedaagse cursus BricsCAD Gevorderd leert u alle technieken van dit CAD-programma kennen, die niet tijdens de basiscursus aan bod zijn gekomen. Deze cursus is bestemd voor iedereen die de basistechnieken al beheerst en meer uit dit programma wil halen. Na afloop van deze training kent BricsCAD geen geheimen meer voor u.

 2 dagen – €795,-

BricsCAD Snel aan de slag

Dinsdag 13 augustus in Rotterdam

In de basisopleiding BricsCAD leert de cursist het pakket BricsCAD kennen. De cursist krijgt inzicht in de structuur van het pakket en leert daardoor hoe een tekening zo efficiënt mogelijk kan worden geconstrueerd. Tijdens de opleiding ligt de nadruk op de praktische kant van het tekenen met BricsCAD.

 2 dagen – Rotterdam – €595,-

BricsCAD voor AutoCAD kenners

Woensdag 14 augustus in Rotterdam

Deze training is geschikt voor mensen die AutoCAD reeds goed kennen maar ook veel te maken hebben of krijgen met BricsCAD. In de cursus worden vergelijkingen met AutoCAD gemaakt zodat de overgang vloeiend verloopt. Met deze opleiding maken we van u, AutoCAD kenner, ook BricsCAD kenner.

 2 dagen – Rotterdam – €750,-

BricsCAD voor MicroStation kenners

Woensdag 14 augustus in Rotterdam

Deze training is geschikt voor mensen die MicroStation reeds goed kennen maar ook veel te maken hebben of krijgen met BricsCAD. BricsCAD lijkt veel meer op AutoCAD dan op MicroStation. Maar als men een CAD pakket als MicroStation goed beheerst is het mogelijk binnen 2 dagen ook een BricsCAD kenner te worden

 2 dagen – Rotterdam – €750,-

Bentley Map Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Bentley Map Select Series 1(2) is een Geografisch Informatie Systeem (GIS), gericht op organisaties die zich bezighouden met het plannen, ontwerpen, bouwen, en beheren van de infrastructuur. Deze applicatie werkt op het standaard tekenpakket MicroStation V8i, met uitgebreide functionaliteiten voor het creëren, beheren, en analyseren van geografische gegevens.

 2 dagen – €995,-

Bentley Map Beheer

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Bentley Map is een Geografisch Informatie Systeem (GIS), gericht op organisaties die zich bezighouden met het plannen, ontwerpen, bouwen, en beheren van de infrastructuur. Bentley Map is een applicatie die werkt op het standaard tekenpakket MicroStation, met uitgebreide functionaliteiten voor het creëren, beheren, en analyseren van geografische gegevens.

 2 dagen – €995,-

MicroStation 2D Snel aan de slag

Dinsdag 13 augustus in Rotterdam

In deze cursus Snel aan de slag met MicroStation wordt ingegaan op de commando’s van MicroStation waardoor inzicht wordt verkregen in de structuur en mogelijkheden van de software.

 2 dagen – Rotterdam – €595,-

MicroStation 3D Modeling

Op afroep bij u of in een van onze locaties

In de cursus MicroStation 3D Modeling leert u professionele 3D modellen te maken. Als voorkennis is MicroStation 2D gewenst. U leert hoe u in een 3D ruimte kan bewegen, hoe u van een 2D tekeningen een 3D model construeert en hoe u die daarna nog kan manipuleren.

 2 dagen – €895,-

MicroStation Animaties

Op afroep bij u of in een van onze locaties

Animeren met MicroStation is uitermate interessant voor architecten, ingenieurs, en CAD operators die betrokken zijn bij het maken van 3D ontwerpen. In deze cursus leert u daarvan de basis beginselen. Als voorkennis is MicroStation 3D Modeling gewenst.

 1 dag – €595,-

MicroStation Beheer

Op afroep bij u of in een van onze locaties

In deze training wordt naast de installatie van de software en de configuratie op het netwerk behandeld. Met behulp van workspaces kunnen de juiste werkomgevingen voor afdelingen en individuele tekenaars worden ingericht, inclusief specifieke bronbestanden, gebruikersinterfaces, instellingen en gereedschappen.

 2 dagen – €850,-

MicroStation NLCS

Op afroep bij u of in een van onze locaties

NLCS staat voor Nederlandse CAD Standaard en is de nieuwe tekenstandaard voor de GWW sector. De NLCS is een initiatief van onder andere Rijkswaterstaat, de vier grote gemeentes en een groot aantal toonaangevende ingenieursbureaus en wordt ondersteund door de CUR Bouw en Infra, het CROW en Stabu.

 1 dag – €595,-

MicroStation Rendering

Op afroep bij u of in een van onze locaties

Renderen met MicroStation is uitermate interressant voor architecten, engineurs, en CAD operators die betrokken zijn bij het maken van 3D ontwerpen.

 2 dagen – €895,-

MicroStation Update

Op afroep bij u of in een van onze locaties

 Deze praktische MicroStation V8i Update-cursus is voor de meer ervaren MicroStation-gebruiker, die de nieuwste functionaliteiten van MicroStation Connect wil leren kennen. Een must voor iedereen die naar deze versie overstapt!

 1 dag – €495,-

MicroStation VBA Programmeren

Op afroep bij u of in een van onze locaties

In deze MicroStation leert u de basisprincipes van het VBA programmeren in een Bentleyomgeving. Als voorkennis is kennis als gebruiker van MicroStation vereist. Daarnaast is het handig als de cursist al enige programmeer ervaring heeft.

 3 dagen – €1050,-

PowerCivil Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

In deze basiscursus krijgt de cursist een overzicht van alle civieltechnische functies in PowerCivil.

 3 dagen – €1050,-

MicroStation voor AutoCAD kenners

Dinsdag 10 september in Amsterdam

In de cursus Microstation voor AutoCAD wordt u op basis van uw ervaring op weg geholpen in Microstation V8i.

 2 dagen – Amsterdam – €750,-

Projectwise Gebruik

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

ProjectWise is speciaal ontwikkeld voor technische documenten in architectuur, constructie, building, plant en infrastructurele projecten. Het voorziet in indexeringen en zoek mogelijkheden, waaronder zoeken op keywords, document-attributen en zoeken op geografische locatie. Daarnaast biedt ProjectWise functionaliteit voor het gebruik van document workflows, inclusief een uitgebreide rechtenstructuur voor het verlenen van toegang tot documenten aan geautoriseerde personen.

1 dag – €595,-

Revit Architecture Conceptual

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Als voorkennis is Revit Architecture Basis gewenst.  De cursus Architecture Conceptual is bedoeld voor architecten, BIM managers en CAD technici die bezig zijn  met BIM. De cursisten leren hoe ze een Revit project op moeten zetten en een model maken waarbij ze gebruik maken van de conceptual massing tools.

2 dagen – €795,-

Revit Architecture Design

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Het hoofddoel van Revit Architecture is het ontwerpen van gebouwen – muren, deuren, vloeren, daken en trappen. Echter, architecten hebben ook vaak middelen nodig om constructie informatie toe te voegen. Deze cursus behandelt de elementen en instrumenten in Revit Architecture die worden gebruikt om topografische ondergronden, voor werk op locatie te creëren en om constructie elementen toe te voegen. Cursisten moeten bekend zijn met de basis van Revit zoals behandeld in de Revit Architecture Basiscursus.

2 dagen – €795,-

Revit Architecture Family

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Als voorkennis is de cursus Revit Architecture Basis gewenst. Parametrische objecten—of het nu 3D-objecten (zoals ramen of deuren) of 2D-objecten betreft—worden families genoemd en worden opgeslagen als .RFA-bestand. Wanneer nodig kunnen deze geïmporteerd worden. Het maken van een family vereist geen programmeerkennis en er zijn diverse bibliotheken beschikbaar.

2 dagen – €795,-

Revit Architecture Gevorderd

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Met de cursus Revit Architecture Gevorderd leert u gevorderde en geavanceerde technieken. Als voorkennis is de cursus Revit Architecture Basis en enig werkervaring met Revit vereist.

4 dagen – €1195,-

Revit Architecture Tools

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Als voorkennis is de cursus Revit Architecture Basis vereist. Deze cursus geeft een verdieping in de wat uitgebreidere tools van Revit, om het werk slimmer en sneller te realiseren. Deze tools hebben veel te bieden in een goed modelleerproces, tools die vaak nog niet optimaal benut worden bij bedrijven om het maximale uit Revit te halen.

2 dagen – €795,-

Revit Architecture Vervolg

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

De cursus is bedoeld voor mensen met Revit Architecture Basis kennis en al enige werkervaring. Zij zijn toe aan een verdieping van kennis en zoeken handige oplossingen voor problemen waar ze in de praktijk tegen aan gelopen zijn.

2 dagen – €695,-

Revit MEP Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Revit MEP is de oplossing voor ontwerp- en constructiedocumentatie voor mechanische, elektrische en sanitaire (MEP) engineering. Naadloos samenwerken met architecten met Revit Architecture-software in een intuïtieve ontwerpomgeving. Minimaliseer coördinatiefouten met architecten en bouwkundig ingenieurs met behulp van de Revit-platform- en gebouwinformatiemodellering (BIM) -workflows. 

4 dagen – €1095,-

Revit voor ArchiCAD kenners

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al kennis hebben van ArchiCAD en die nu ook Revit willen leren. Onze docenten kennen beide pakketten zeer goed en kunnen u exact vertellen waar de verschillen zitten en waar u tegen aan loopt bij de omschakeling.

3 dagen – €895,-

3D-Printen

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

3D-printen is tegenwoordig erg populair. Men spreekt zelfs over het begin van een nieuw tijdperk. Consumenten worden producenten. Binnenkort is het printen van een telefoonhoesje of een maquette net zo normaal als het afdrukken van een foto. In de cursus  maakt u kennis met de wereld van 3D-printen.

1 dag – €595,-

Indesign Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Adobe InDesign is momenteel het belangrijkste grafische programma op de markt. Iedere grafisch ontwerper moet eigenlijk overweg kunnen met deze toonaangevende software. Adobe InDesign is helemaal ontwikkeld voor de eisen van deze tijd. Het programma wordt veel gebruikt in combinatie met andere pakketten uit de Adobe Creative Suite: Photoshop en Illustrator. 

2 dagen – €695,-

MathCAD Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Veel engineers gebruiken MathCAD voor het uitvoeren, documenteren en delen van berekeningen. De unieke MathCAD whiteboard interface integreert standaard wiskundige notatie, tekst, afbeeldingen en grafieken in één document. MathCAD is ideaal voor het vastleggen van kennis, het hergebruik van berekeningen en samenwerking.

3 dagen – €1295,-

SketchUp Basis

Dinsdag 10 september in Amsterdam

SketchUp is een computerprogramma waarmee in 3D kan worden getekend. Het programma is eind twintigste eeuw ontwikkeld om eenvoudiger 3D-objecten te ontwerpen dan de toenmalige 3D-programma’s, die vaak een cursus vereisten om de ingewikkelde software te kunnen bedienen. Enkele van zijn functies zorgen ervoor dat ontwerpers met hun ontwerpen kunnen “spelen”, iets wat onmogelijk is bij CAD-programma’s.

1 dag – Amsterdam – €270,-

SketchUp Gevorderd

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Tijdens de cursus Google SketchUp Gevorderdworden de wat complexere zaken van SketchUp Pro behandeld. Als voorkennis is Sketchup Basis vereist. Zo wordt dieper ingegaan op componenten, intersect with model, afbeeldingen projecteren op gekromde vlakken, sandbox tools en layout.

1 dag – €270,-

Sluit Menu
×

Winkelmand