Geo-ICT Training Center, Nederland organiseert maandelijks diverse cursussen in meerdere locaties

Meld u aan voor één van onze 200 CAD, GID, Geodesie, ICT of Data-analyse cursussen in één van onze locaties (Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam).

Leergang Data-analyse

  • Omschrijving
  • Planning en Aanmelden

Deze cursus duurt 8 dagen en kost €2995,-. De opleiding duurt 8 dagen en wordt hieronder gespecificeerd. De inhoud heeft de focus op praktische oefeningen waardoor de professionals goed voorbereid worden voor hun (toekomstige) werkomgevingen.  

Dag 1: Introductie opleiding datascience, starten met Python

De docent geeft een inleiding over data-analyse en hoe Python, R en SQL daarin een rol spelen. Hoe worden Matlab en SPSS toegepast en hoe verhoudt zicht dat tot bijvoorbeeld Python. De cursist krijgt een overzicht van en een doorkijk in het gehele opleidingstraject. Daarna wordt begonnen met de introductie van Python. De cursist leert de essentiële aspecten van het programmeren in deze objectgeoriënteerde scripttaal. De cursist leert de syntaxis van deze programmeertaal en leert werken met de uitgebreide bibliotheek die standaard in Python aanwezig is.

Dag 2: Python Basis

Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures, besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals lists, tuples en dictionaries.

Dag 3: Python Gevorderd

Vervolgens wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda-functies worden hierbij besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan de opdeling van Python-software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Voorts wordt objectgeoriënteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht. Daarnaast kom de afhandeling van fouten in Python-scripts met behulp van exception handling aan de orde. Eveneens staat de functionaliteit van diverse Python library-functies voor het benaderen van files op het programma en wordt aandacht besteed aan database access met de Python Database API.

 Dag 4: GIS Analyses

De cursus leert het pakket QGIS  kennen en gebruikt dat om resultaten van verschillende data-analyses te visualiseren. U leert hoe u lagen in vector formaat en raster formaat over elkaar kunt leggen. Ook leert u per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden in de kaart. Er wordt tevens aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, en thematische presentaties. Ook kunnen er thematische weergaven worden gemaakt. U doet hierbij diverse GIS analyses met kaarten vanuit verschillende disciplines.

Dag 5:  R intro 

Op de eerste R dag, wordt er een inleiding gegeven in de basis van R Programmeren. Na de eerste dag is de cursist in staat gegevens in te lezen, bewerkingen uit te voeren, en eenvoudige statistische vragen te beantwoorden met behulp van gegevensselectie, beschrijvende statistiek en plots.

Dag 6: R basis

Op de tweede R dag leert de cursist tabellen maken, deze interpreteren en marginalen te berekenen. Daarnaast krijgt hij/zij inzicht in S3/S4 methoden. Ook wordt er aangeleerd om te gaan met missende waarden en uitzonderingsgevallen als Inf. en NULL. Tot slot heeft de cursist geleerd te werken met R Studio projecten en kennis gemaakt met het schrijven van scripts en functies in R.

Dag 7: R Gevorderd

De derde en laatste R dag wordt de basiskennis van R Programmeren verfijnd. Aan het eind van deze dag kan de cursist onafhankelijkheidstoetsen uitvoeren op categoriale gegevens en geavanceerde (lineaire) regressiemethoden uitvoeren en interpreteren. Daarnaast is de cursist in staat automatische modelselectiemethoden uit te voeren met R. Verder wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan een aantal principes achter grafische analysemethoden. De cursist kan zelfstandig een aantal veelgebruikte plottypen produceren, aanpassen en interpreteren. Als laatst wordt er nog aandacht besteedt aan de geografische component, er wordt verteld hoe geografische data moet worden ingelezen en op kaartjes geplot.

 Dag 8: SQL

SQL is de vraagtaal voor het bevragen van relationele databases. Datascientisten krijgen er zeker mee te maken. Tijdens deze eerste dag gaan de cursisten de opensource database PostGre SQL installeren. Daarna wordt een oefendatabase geladen waarop de cursisten alle basis SQL queries gaat uitvoeren. De statements SELECT, INNER en OUTER JOINS, UPDATE, DELETE, VIEWS, OPERATOREN, VARIABELEN, en CREATE worden uitgebreid behandeld. De cursist leert tabellen definiëren, query’s op te stellen en datamanipulaties te verrichten.  De cursist krijgt SQL helemaal onder de knie.

Deze pagina als PDF lezen? Klik dan op de knop hieronder.

Sluit Menu