Geo-ICT Training Center, Nederland organiseert maandelijks diverse cursussen in meerdere locaties

Meld u aan voor één van onze 200 CAD, GIS, Geodesie, ICT of Data-analyse cursussen in één van onze locaties (Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam).

Systeemontwikkeling

Er zijn diverse ontwikkelomgevingen voor het ontwikkelen van GIS software. We geven regelmatig cursus ArcGIS / Python en QGIS / Python.

Drones met python

Woensdag 7 augustus 2019 in Rotterdam

Basiskennis van Python is vereist. In deze cursus maakt u kennis met het programmeren van Drones met Python. Daarvoor gaan de cursisten samen met de docent eerst een programmeeromgeving opzetten. Er wordt gewerkt met een AR.Drone 2.0.

3 dagen – Rotterdam – €1295,-

Leren Programmeren met Python

Maandelijks, roulerend over de locaties Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en Rotterdam.

Dinsdag 8 oktober in Rotterdam

De cursus is bestemd voor gebruikers die voor het eerst een programmeertaal willen leren. In deze cursus leert u programmeren in Python, een taal die steeds meer gebruikt wordt. Voor deze cursus is geen voorkennis in programmeren nodig, U leert de syntax van de taal en u gaat uw eerste programma’s maken.

2 dagen –  €895,-   Last Minute €795,-

Python Basis

Woensdag 7 augustus 2019 in Rotterdam

Python is een programmeertaal die begin jaren ’90 ontwikkeld werd door Guido van Rossum, destijds verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatie in Amsterdam. De taal is mede gebaseerd op inzichten van professor Lambert Meertens. Hij had een op BASIC-gebaseerde taal genaamd ABC  ontworpen, maar dan met allerlei zeer geavanceerde datastructuren. Inmiddels wordt de taal doorontwikkeld door een enthousiaste groep, geleid door Van Rossum, recent nog werkzaam bij Google, maar nu in dienst van Dropbox. Deze groep wordt ondersteund door vrijwilligers op het internet.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

Python en Arduino

Maandag 5 augustus 2019 in Rotterdam

Basiskennis van Python is vereist als voorkennis. Arduino is een opensource-computerplatform dat is bedoeld om microcontrollers simpel te maken. Als je geïnteresseerd bent in het ontwerpen van slimmen en creatieve objecten, dan is Arduino iets voor jou.

2 dagen – Rotterdam – €895,-

Python en Blockchains

Maandag 5 augustus 2019 in Rotterdam

Basiskennis van Python is vereist als voorkennis.  In deze cursus leer je in basis hoe je met Python een blockchains kunt ontwikkelen. We focussen ons hierbij op details. Aan de hand van een uitgebreid voorbeeld krijgt u kennis van de voor- en nadelen van blockchains. Een blockchain is in feite een gedistribueerde database met een verzameling aan regels ten aanzien van het toevoegen van data in de database.

2 dagen – Rotterdam – €995,-

Python en Datascience

Maandag 22 juli 2019 in Rotterdam

De cursus is bedoeld voor data-analisten, die Python en de Python libraries willen gebruiken in Data Science projecten. Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met een willekeurige programmeertaal of pakket zoals SPSS, Matlab of VBA wenselijk. De beginselen van Python worden op de eerste dag behandeld. Indien u deze kennis al heeft, kunt u de eerste dag van de cursus tegen een minderprijs overslaan.

4 dagen – Rotterdam – €1999,-

Python en Dynamo

Maandag 5 augustus 2019 in Rotterdam

Basiskennis van Python is vereist als voorkennis. Daarnaast is ook basiskennis van Revit Archtecture en van Dynamo vereist.

2 dagen – Rotterdam – €995,-

Python Geospatial

Maandag 5 augustus 2019 in Rotterdam

Python is onder de programmeertalen een van de groteren tegenwoordig.  Python en geografische informatie gaan al lange tijd hand in hand. Bijvoorbeeld ArcGIS, een van de meest gebruikte GIS (Geografisch Informatie Systemen) gebruikt python als scripting taal. Deze cursus biedt een mogelijkheid om meer te weten te komen over de ruimtelijke mogelijkheden binnen python (Python Geospatial). De basiscursus python is een goede voorbereiding op de cursus Python Geospatial. Enige ervaring met geografische data is gewenst maar niet noodzakelijk.

2 dagen – Rotterdam – €995,-

Python Gevorderd

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Deze cursus is bedoeld voor Python developers die meer willen weten over de Python taal en die zich willen bekwamen in geavanceerde aspecten van Python. Tijdens de cursus Python Programmeren Gevorderd komen geavanceerde aspecten van de programmeertaal Python aan de orde, die de development van Python-software vereenvoudigen en versnellen. Zo komen modules en packages aan de orde, en leren deelnemers packages uploaden en installeren in een virtuele omgeving. Tevens wordt aandacht besteed aan het benaderen van XML en JSON-data, en wordt besproken hoe logging kan worden geïmplementeerd in Python-programma’s.

4 dagen – €1950,-

Python TKinter GUI programming

Maandag 5 augustus in Rotterdam

In de basiscursus Python heb je al kennis gemaakt met python en de syntax die daarbij hoort. De grote mogelijkheden van python zijn hierbij aanbod gekomen. Eén van de vele mogelijkheden is het maken van Graphical User Interfaces (GUI). Een GUI is veel gebruiksvriendelijker dan een Command Line Interface (CLI). Binnen python zijn er meerdere mogelijkheden om GUI te maken. Wij kiezen in deze cursus om met TKinter te werken. Eén groot voordeel van deze package is dat deze toegankelijk is en daarnaast volledig opensource. 

2 dagen – Rotterdam – €1095,-

Python voor beginnende Programmeurs

Vrijdag 25 oktober in Rotterdam

Tijdens de cursus Programmeren met Python voor beginnende programmeurs leert u alle essentiële aspecten van het programmeren in de objectgeoriënteerde scripttaal Python. Python is een taal die veel wordt gebruikt voor installatiescripts en prototypes van grote applicaties. U leert tijdens de training de syntaxis van deze programmeertaal. U leert daarnaast werken met de uitgebreide bibliotheek, die standaard in Python aanwezig is. Deze cursus is bestemd voor ontwikkelaars en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die code willen begrijpen. Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus.

4 dagen – Rotterdam – €1750,-

Python-Anaconda Introductie

Maandag 10 september in Amsterdam

Als voorkennis is Leren Programmeren met Python vereist. Deze cursus is geschikt voor iedereen met een Python en Datascience achtergrond die zich wil verdiepen in de mogelijkheden van Anaconda.

2 dagen – Amsterdan – €995,-

Python-Anaconda Dashboards

Maandag 10 september in Amsterdam

In deze cursus leer je hoe Anaconda Enterprise data onderzoekers voorziet van unieke mogelijkheden om dashboards te creëren met slechts twee regels van Python code. Je kunt de dashboards met één klik implementeren en delen met je collega’s. Deze cursus behandelt gevorderde data visualisatie mogelijkheden van Holoviews en Datashader.

2 dagen – Amsterdan – €995,-

Python-Anaconda Datascience

Dinsdag 3 september in Amsterdam

Aan het eind van deze cursus heb je een goed beeld van hoe Anaconda Enterprise en Python samenwerken om jou te helpen met het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Deze cursus behandelt de belangrijkste bibliotheken voor data verwerken en analyseren, statistische berekeningen en geeft een overzicht van “machine learning”.

3 dagen – Amsterdan – €1495,-

C# Programmeren

Maandag 5 augustus in Rotterdam

C# is een objectgeoriënteerde programmeertaal die vanuit de programmeertaal C is afgeleid. Ook de taal C++ heeft veel gemeen met de taal.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

C++ Programmeren

Maandag 7 oktober in Rotterdam

C++ is een object georiënteerde programmeertaal die vanuit de taal C is ontstaan. C# is een soortgelijke taal.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

COBOL Basis

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Na afloop van de cursus kent de deelnemer de COBOL syntax en is hij in staat om eenvoudige COBOL programma’s te schrijven. COBOL is een programmeertaal uit de jaren 60 die voornamelijk gebruikt wordt in zakelijke omgevingen.  COBOL heeft een ouderwets imago. Dat komt doordat heel veel COBOL-programmatuur tientallen jaren oud is. De programmeertaal zelf wordt daarentegen voortdurend verder uitgebreid en ontwikkeld. Veel organisaties kiezen daarom tegenwoordig dan ook voor migratie van oude COBOL-programmatuur naar modern COBOL. 

3 dagen – €1395,-

Delphi Programmeren

Maandag 5 augustus in Rotterdam

In deze cursus leert u de basisprincipes van de programmeertaal Delphi.  Delphi is een 4e generatie programmeertaal. Het is de opvolger van de taal Turbo Pascal. Delphi is een objectgeoriënteerde programmeertaal en was jarenlang één van de meest professionele ontwikkeltalen. Na deze cursus bent u in staat zelfstandig Delphi-programma’s te ontwikkelen. Enige voorkennis met programmeren in het algemeen is handig maar niet vereist. Leren programmeren met python zou een van de mogelijkheden zijn om meer programmeerervaring op te doen.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

Java programmeren

Woensdag 7 augustus in Rotterdam

Java is een platformonafhankelijke, Objectgeoriënteerde programmeertaal ontwikkeld door Sun Microsystems Inc. Tijdens deze training maakt u gebruik van een Eclipse ontwikkelomgeving. U wordt gedurende 3 dagen begeleidt door een ervaren Java Docent. Na deze cursus bent u in staat om zelfstandig JAVA applicaties te schrijven. Ervaring met programmeren is niet noodzakelijk maar kan u enorm helpen om de concepten makkelijker tot u te nemen. Leren programmeren met python geeft u extra handvatten hierbij.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

PL/SQL programmeren

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

In een Oracle-omgeving neemt SQL een belangrijke plaats in. Naast bijzonder krachtige eigenschappen heeft deze taal echter ook een aantal tekortkomingen. Deze tekortkomingen kunnen in de praktijk met een derde generatie taal wel worden opgelost. De derde generatie taal die bij uitstek geschikt is voor gebruik in een Oracle-omgeving, is PL/SQL.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

ArcGIS en Python

Woensdag 7 augustus in Rotterdam

Basiskennis van Python is een pré. In deze cursus leert u de basis van de taal Python. Hiermee gaat u applicaties ontwikkelen op ArcGIS. Op verschillende plekken in ArcGIS  is het mogelijk om Python toe te passen, bijvoorbeeld voor het maken van eigen extensies, het maken en aanpassen van tools of het selecteren via python-expressies. Ook bij het runnen van batchfiles kan Python worden gebruikt.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

Google Maps en Python

Maandag 5 augustus in Rotterdam

 Basiskennis van Python is een pré. Iedereen maakt wel eens gebruik van Google Maps. Om een route te bepalen of om even op de kaart kijken. Google maakt het mogelijk om deze kaartgegeven ook toe te passen in applicaties van derden. De web services van Google Maps zijn een verzameling HTTP-interfaces voor Google-services die geografische gegevens ontsluiten. Door gebruik te maken van de services van Google worden de gegevens snel, betrouwbaar en actueel aangeboden. Met de Python client voor Google Maps Services kan worden gewerkt met de webservices van Google Maps.

2 dagen – Rotterdam – €995,-

Product Owner GIS

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing, ofwel het empirisme. Empirisme gaat er vanuit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen.

2 dagen – Rotterdam – €750,-

QGIS en Python

Woensdag 7 augustus in Rotterdam

Basiskennis van Python is een pré. In deze cursus leert u het basisprincipe van de taal Python. U gaat daarmee applicaties ontwikkelen op QGIS. Op verschillende plekken in QGIS  is het mogelijk om Python toe te passen. Bijvoorbeeld voor het maken van eigen plugins, het maken en aanpassen van tools, selecteren via python expressies. Ook bij het runnen van batchfiles kan Python worden gebruikt.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

Revit en Dynamo

Woensdag 7 augustus in Rotterdam

Tijdens de cursus Dynamo voor Revit leert u de basisprincipes van Dynamo te  kennen. Dynamo is een open source- programmeertaal voor de conceptuele modeller van Revit. Sinds de R2-Release van Revit 2015 is Dynamo standaard geïnstalleerd naast Revit. Voor het volgen van deze cursus is voorkennis van Autodesk Revit vereist.

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

Scrum Master GIS

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Scrum is een Agile-aanpak die kan worden gebruikt bij het in teamverband ontwikkelen en onderhouden van software. Scrum is een procesraamwerk dat al meer dan 25 jaar wordt gebruikt voor het managen van complexe productontwikkeling en biedt alle ruimte voor het inzetten van verschillende processen en technieken. Scrum geeft inzicht in de effectiviteit van het productmanagement van het ontwikkelteam. Dit inzicht geeft het team de mogelijkheid te verbeteren. 

2 dagen – €1100,-

SmallWorld en Magik

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Kennis van Foundation is vereist. Daarnaast is ervaring met programmeertalen zoals JAVA of C++ ook van belang. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van GE Energy. De CST is geschreven in de object-georiënteerde programmeertaal Magik. In deze cursus krijgt u een overzicht van de mogelijkheden van deze programmeertaal. Ook gaat u gebruik maken van de CST-objecten. U gaat met een al ontwikkeld programma aan de slag. Daarop doet u diverse aanpassingen. Zo past u deze applicatie aan en oefent u met het programmeren.

4 dagen – €1595,-

TatukGIS en Delphi

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Als voorkennis wordt Delphi Basis verwacht. Tijdens de cursus wordt naar het maken van een kleine GIS-applicatie toegewerkt. Aan het eind van de opleiding bent u in staat om zelf GIS-applicaties te schrijven.

3 dagen – €1395,-

TMAP GIS

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Het is dé standaardmethode op het gebied van gestructureerd testen. U leert in de cursus TMAP test technieken toe te passen bij het testen van GIS systemen. De cursist verkrijgt kennis van TMAP en de terminologie. Daarbij worden een aantal GIS test cases als voorbeeld gebruikt. Tijdens de cursus worden diverse oefeningen gedaan. Bij het testen van GIS systemen zijn de volgende zaken van groot belang:

2 dagen – €1195,-

iBeacons Android

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

IBeacons zijn hard op weg de belangrijkste tools te worden voor Indoor-plaatsbepaling. In deze cursus leert u hoe u IBeacons kunt gebruiken in applicaties op android devices. Enige programmeer ervaring is noodzakelijk. U kunt bijvoorbeeld de basiscursus python volgen om een idee te krijgen.

3 dagen – €1295,-

iBeacons iOS

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

IBeacons zijn hard op weg de belangrijkste tools te worden voor Indoor-plaatsbepaling. In deze cu

rsus leert u hoe u iBeacons kunt gebruiken in applicaties op Apple devices. Enige voorkennis met programmeren is noodzakelijk, zo kunt u de basiscursus python volgen om de basiskennis eigen te maken.

3 dagen – €1295,-

Google Maps

Dinsdag 6 augustus 2019 in Rotterdam

Iedereen heeft het wel eens gebruikt, Google Maps. Het is een zeer bruikbare tool om een route te maken of om bepaalde locaties op de wereld te vinden. Meestal wordt hiervoor de site van google gebruikt. Maar het is ook mogelijk om Google Maps in je eigen webapplicatie te integreren. Dit geeft je de mogelijkheid om verschillende functionaliteiten naar je eigen hand te zetten. Het kan bezoekers van je website extra informatie verschaffen over informatie op jouw webapplicatie.

1 dag – Rotterdam – €595,-

Web Django

Dinsdag 27 augustus in Apeldoorn

De cursus Django Web Development is bedoeld voor developers die dit Framework willen gebruiken voor het maken van Web Applicaties in Python. De deelnemers leren omgaan met het Framework voor het ontwikkelen van Python Web Applicaties. Voorkennis van Python is niet noodzakelijk maar kan het leerproces wel bevorderen. Je kan bijvoorbeeld de basis cursus python volgen om je kennis op dit gebied te verhogen.

3 dagen – Apeldoorn – €1650,-

Web Angular

Op afroep in overleg bij u of op een van onze locaties

Google’s Angular JS is een Single Page Applicaties toolkit. Enige ervaring met webprogramming in zijn algemeenheid is niet noodzakelijk maar wel heel handig.

2 dagen – €995,-

WebGIS

Woensdag 7 augustus in Rotterdam

Binnen GIS is het niet noodzakelijk om te kunnen programmeren. Maar het geeft wel veel meer mogelijkheden als je wel kan programmeren. In deze cursus gaan we webmaps maken. In eerste instantie zullen we hier de programmeertalen PHP, HTML en Javascript voor gebruiken. Ook zullen we met de database PostgreSQL gaan werken om de data die we willen presenteren op te slaan. Enige voorkennis met programmeren en databases is gewenst maar niet vereist. 

3 dagen – Rotterdam – €1395,-

Sluit Menu
×

Winkelmand