Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: Cursus Data-analyse en GIS

Deze cursus Data-analyse en GIS duurt 8 dagen en kost € 2995,- excl. BTW.

Omschrijving

In deze leergang leert u de belangrijkste en meest gebruikte talen en tools kennen waarmee een goede start maakt om data-analist te worden.

Inhoud

De talen Python en R worden op diverse universiteiten onderwezen aan data-analisten. In deze cursus leert u werken met deze talen. Daarnaast leert u met de taal SQL databases  kennen. Dat geeft u toegang tot grote hoeveelheden data. Tot slot leert u ook het pakket QGIS kennen die heel geschikt is om resultaten van data-analyses op geografische kaarten te visualiseren.

Dagindeling

Dag 1: Introductie opleiding datascience, R intro
De docent geeft een inleiding over data-analyse en hoe Python, R en SQL daarin een rol spelen. Hoe worden Matlab en SPSS toegepast en hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld Python? U krijgt een overzicht en een doorkijk in het gehele opleidingstraject.
Vervolgens wordt er een inleiding gegeven in de basis van R-programmeren. Na de eerste dag bent u in staat gegevens in te lezen, bewerkingen uit te voeren, eenvoudige statistische vragen te beantwoorden met behulp van gegevensselectie en  beschrijvende statistiek en plots.
 
Dag 2: R Basis
Op de tweede R-dag leert u tabellen maken, deze interpreteren en marginalen te berekenen. Daarnaast krijgt u inzicht in S3-/S4-methoden. Ook wordt er aangeleerd om te gaan met missende waarden en uitzonderingsgevallen als Inf. en NULL. Tot slot leert u werken met R Studio projecten en maakt u kennis met het schrijven van scripts en functies in R.
 
Dag 3: R Gevorderd
Tijdens de derde R-dag wordt de basiskennis van R Programmeren verfijnd. Aan het eind van deze dag kunt u onafhankelijkheidstoetsen uitvoeren op categoriale gegevens en geavanceerde (lineaire) regressiemethoden uitvoeren en interpreteren.
Daarnaast bent u in staat automatische modelselectiemethoden uit te voeren met R. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan een aantal principes achter grafische analysemethoden. U kunt zelfstandig een aantal veelgebruikte plottypen produceren, aanpassen en interpreteren.
Als laatste wordt er aandacht besteed aan de geografische component. Er wordt verteld hoe geografische data moet worden ingelezen en op kaartjes geplot.
 
Dag 4: GIS Analyses
U leert het pakket QGIS kennen en gebruikt dit om resultaten van verschillende data-analyses te visualiseren. U leert hoe u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar kunt leggen. Ook leert u per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden in de kaart. Er wordt tevens aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, en thematische presentaties.
Ook kunnen er thematische weergaven worden gemaakt. U doet hierbij diverse GIS-analyses met kaarten vanuit verschillende disciplines.
 
Dag 5: Python intro
Op dag 5 wordt begonnen met de introductie van Python. U leert de essentiële aspecten van het programmeren in deze objectgeoriënteerde scripttaal. Ook leert u de syntaxis van deze programmeertaal en leert u werken met de uitgebreide bibliotheek, die standaard in Python aanwezig is.
 
Dag 6: Python Basis
Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals lists, tuples en dictionaries.
 
Dag 7: SQL
SQL is de vraagtaal voor het bevragen van relationele databases. Datascientisten krijgen er zeker mee te maken. Tijdens deze dag gaat u de opensource database PostGre SQL installeren. Daarna wordt een oefendatabase geladen waarop u alle basis SQL-queries gaat uitvoeren. De statements SELECT, INNER en OUTER JOINS, UPDATE, DELETE, VIEWS, OPERATOREN, VARIABELEN en CREATE worden uitgebreid behandeld. U leert tabellen definiëren, query’s op te stellen en datamanipulaties verrichten. U krijgt SQL helemaal onder de knie.
 
Dag 8: Python Gevorderd
Tijdens deze dag wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda-functies worden hierbij besproken. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opdeling van Python-software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde.
Voorts wordt objectgeoriënteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht. Daarnaast komt de afhandeling van fouten in Python-scripts met behulp van exception handling aan de orde.
Eveneens staat de functionaliteit van diverse Python library-functies voor het benaderen van files op het programma en wordt aandacht besteed aan database access met de Python Database API.


  ContactlesOnline mee doen

  NeeJa
  Leerdoelen

  • Kennis maken met de belangrijkste talen en tools om data-analist te worden.
  • Vast kunnen stellen welke data er is binnen uw organisatie en hoe u als data-analist dit kunt gaan gebruiken.

  Wellicht heeft u ook interesse in: