Geo-ICT Training Center, Nederland organiseert maandelijks diverse cursussen in meerdere locaties. Bijna alle cursussen kunnen ook online gevolgd worden.

Meld u aan voor één van onze 200 CAD, GIS, Geodesie, ICT of Data-analyse cursussen in één van onze locaties (Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam).

Leergang Data-analyse en GIS

  • Omschrijving
  • Planning en Aanmelden

Deze cursus Data-analyse en GIS duurt 8 dagen en kost €2995,-. De inhoud heeft de focus op praktische oefeningen waardoor de professionals goed voorbereid worden voor hun (toekomstige) werkomgevingen.  

Dag 1: Introductie opleiding datascience, R intro
De docent geeft een inleiding over data-analyse en hoe Python, R en SQL daarin een rol spelen. Hoe worden Matlab en SPSS toegepast en hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld Python? U krijgt een overzicht van en een doorkijk in het gehele opleidingstraject.

Vervolgens wordt er een inleiding gegeven in de basis van R-programmeren. Na de eerste dag bent u in staat gegevens in te lezen, bewerkingen uit te voeren, en eenvoudige statistische vragen te beantwoorden met behulp van gegevensselectie, beschrijvende statistiek en plots.

Dag 2: R Basis
Op de tweede R-dag leert u tabellen maken, deze interpreteren en marginalen te berekenen. Daarnaast krijgt u inzicht in S3-/S4-methoden. Ook wordt er aangeleerd om te gaan met missende waarden en uitzonderingsgevallen als Inf. en NULL. Tot slot leert u werken met R Studio projecten en maakt u kennis met het schrijven van scripts en functies in R.

Dag 3: R Gevorderd
Tijdens de derde R-dag wordt de basiskennis van R Programmeren verfijnd. Aan het eind van deze dag kunt u onafhankelijkheidstoetsen uitvoeren op categoriale gegevens en geavanceerde (lineaire) regressiemethoden uitvoeren en interpreteren.

Daarnaast bent u in staat automatische modelselectiemethoden uit te voeren met R. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan een aantal principes achter grafische analysemethoden. U kunt zelfstandig een aantal veelgebruikte plottypen produceren, aanpassen en interpreteren.

Als laatste wordt er aandacht besteed aan de geografische component. Er wordt verteld hoe geografische data moet worden ingelezen en op kaartjes geplot.

Dag 4: GIS Analyses
U leert het pakket QGIS kennen en gebruikt dit om resultaten van verschillende data-analyses te visualiseren. U leert hoe u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar kunt leggen. Ook leert u per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden in de kaart. Er wordt tevens aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, en thematische presentaties.

Ook kunnen er thematische weergaven worden gemaakt. U doet hierbij diverse GIS-analyses met kaarten vanuit verschillende disciplines.

Dag 5: Python intro

Op dag 5 wordt begonnen met de introductie van Python. U leert de essentiële aspecten van het programmeren in deze objectgeoriënteerde scripttaal. Ook leert u de syntaxis van deze programmeertaal en leert u werken met de uitgebreide bibliotheek, die standaard in Python aanwezig is.

Dag 6: Python Basis
Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures, besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals lists, tuples en dictionaries.

Dag 7: SQL
SQL is de vraagtaal voor het bevragen van relationele databases. Datascientisten krijgen er zeker mee te maken. Tijdens deze dag gaat u de opensource database PostGre SQL installeren. Daarna wordt een oefendatabase geladen waarop u alle basis SQL-queries gaat uitvoeren. De statements SELECT, INNER en OUTER JOINS, UPDATE, DELETE, VIEWS, OPERATOREN, VARIABELEN en CREATE worden uitgebreid behandeld. U leert tabellen definiëren, query’s op te stellen en datamanipulaties verrichten. U krijgt SQL helemaal onder de knie.

Dag 8: Python Gevorderd
Tijdens deze dag wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda-functies worden hierbij besproken. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opdeling van Python-software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde.

Voorts wordt objectgeoriënteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht. Daarnaast komt de afhandeling van fouten in Python-scripts met behulp van exception handling aan de orde.

Eveneens staat de functionaliteit van diverse Python library-functies voor het benaderen van files op het programma en wordt aandacht besteed aan database access met de Python Database API.

Bekijk al onze cursussen op alfabet.

Voer de volgende code in: captcha

Sluit Menu
×

Winkelmand