Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Elastic search

De cursus Elastic search duurt 2 dagen en kost € 1195 excl. BTW.

Omschrijving

Elastic search is een gedistribueerde, schaalbare zoekmachine en een tool voor analyses, waarmee u snel inzichten uit grote hoeveelheden en verschillende soorten data kunt krijgen.

Inhoud

U leert de basisfunctionaliteiten van Elastic search kennen. U leert hoe u clusters opzet en beheert. Daarna gaat u aan de slag met oplossingen zoeken en te analyseren. U leert hoe u Elastic search installeert, configureert en hoe u verschillende soorten data in Elastic search beschikbaar maakt en indexeert. Vervolgens gaat u Elastic search inzetten om data te zoeken, aggregeren en te analyseren.

Ook gaat de cursus in op beveiliging en optimalisatie van Elastic search. Na de cursus bent u in staat om een Elastic search cluster op te zetten, te bevragen en te beheren.

Dagindeling

Dag 1

De cursus begint met een presentatie waarin de functie en mogelijkheden van Elastic search worden besproken. Hierna worden de verschillende datatypes besproken. U gaat Elastic search installeren en configureren en maakt onder begeleiding van de docent diverse opdrachten. U leert verschillende soorten data beschikbaar gemaakt kunnen worden en hoe u deze indexeert. Vervolgens leert u clusters opzet en beheert.

Dag 2

Op de tweede cursusdag leert u hoe u Elastic search inzet om data te zoeken, aggregeren en beheren. Ook leert u hoe over de beveiliging en optimalisatie van Elastic Search. Op deze dag gaat u veel aan de slag met praktijkopdrachten zodat u snel en vaardig met Elastic search kunt werken.

Leerdoelen

 • Installatie en configuratie van Elastic search
Opbouwen van databronnen:
 • Datatypen
 • Werken met Mapping
 • Filters
Elastic search en ELK operaties:
 • Logstash
 • Beats
 • Elastic search en data management
 • Zoeken met Elastic search
 • Zoeken in teksten
 • Aggregeren van zoekresultaten

  NeeJa


  Wellicht heeft u ook interesse in:

  •