Platform for starters in the geo sector

200 courses, 20 online supports, 60 moocs,

10 work to work trajectories,

30 trainees

Course: Learn to program with Python

 • Description
 • Planning and Registration

The course learning to program takes 2 days and costs € 895.

Group discount: If you register several students for this course, a discount of 25% on the 2nd student, 50% on the 3rd student and 75% on the 4th, 5th, 6th, 7th and 8th student.

The course is intended for users who want to learn a programming language for the first time. In this course you will gain experience in devising solutions for not too complex problems. You will learn to work this out in a structured programming language. This course does not require any prior knowledge in programming, but an easy handling of the computer is important. This course requires analytical skills, logical reasoning and pleasure in solving puzzles. Moreover, it is important to be able to see many small details.

Content

To understand this properly, write a few simple programs in python under supervision. You will have to deal with types and expressions. You will also receive an assignment assignment, choice assignments and repeat assignments. You will also learn to work with I / O, arrays, and graphical interfaces. After following the course, you can apply the acquired knowledge in practice. Are you so enthusiastic after this course? Then you could follow the basic courses JAVA, C #, Python, C ++ or COBOL.

Learning objectives of this course:

 • you learn to devise algorithms and can implement them
 • the student learns to program in a structured manner
 • you gain insight into the way in which problems can be solved with the computer.
 • the student also gets to know a large number of concepts within programming

You may also be interested in:

Course: Python BasicsCourse: Python for beginning Programmers

  Leren Programmeren met Python

  De cursus leren programmeren duurt 2 dagen en kost €895,-. De cursus is bestemd voor gebruikers die voor het eerst een programmeertaal willen leren. In deze cursus doet u ervaring op met het bedenken van oplossingen voor niet al te complexe problemen. U leert deze uitwerken in een gestructureerde programmeertaal. Voor deze cursus is geen voorkennis in programmeren nodig, maar een makkelijke omgang met de computer is wel van belang. Voor dit vak is analytisch vermogen, logisch redeneren en plezier in het oplossen van puzzels nodig. Bovendien is het kunnen overzien van veel kleine details belangrijk.

  Inhoud

  Om dit goed te kunnen begrijpen gaat u onder begeleiding een aantal eenvoudige programma’s schrijven in python. U krijgt daarbij te maken met types en expressies. Ook krijgt u een toekenningsopdracht, keuze-opdrachten en herhalingsopdrachten. Daarnaast gaat u leren werken met  I/O, arrays, en grafische interfaces. Na het volgen van de cursus kunt u de opgedane kennis in de praktijk toe passen. Bent u na deze cursus zo enthousiast geworden? Dan zou u de basiscursussen JAVA, C#, Python, C++ , ASP.NET of COBOL kunnen gaan volgen.

  Leerdoelen van deze cursus:

  • je leert algoritmen bedenken en kan ze implementeren
  • de cursist leert gestructureerd te programmeren
  • je krijgt inzicht in de manier waarop problemen kunnen worden opgelost met de computer.
  • de cursist leert ook een groot aantal concepten binnen het programmeren kennen

  [Form id=”126″]

  [tab: Omschrijving]

  Leren Programmeren met Python

  De cursus leren programmeren duurt 2 dagen en kost €895,-. De cursus is bestemd voor gebruikers die voor het eerst een programmeertaal willen leren. In deze cursus doet u ervaring op met het bedenken van oplossingen voor niet al te complexe problemen. U leert deze uitwerken in een gestructureerde programmeertaal. Voor deze cursus is geen voorkennis in programmeren nodig, maar een makkelijke omgang met de computer is wel van belang. Voor dit vak is analytisch vermogen, logisch redeneren en plezier in het oplossen van puzzels nodig. Bovendien is het kunnen overzien van veel kleine details belangrijk.

  Inhoud

  Om dit goed te kunnen begrijpen gaat u onder begeleiding een aantal eenvoudige programma’s schrijven in python. U krijgt daarbij te maken met types en expressies. Ook krijgt u een toekenningsopdracht, keuze-opdrachten en herhalingsopdrachten. Daarnaast gaat u leren werken met  I/O, arrays, en grafische interfaces. Na het volgen van de cursus kunt u de opgedane kennis in de praktijk toe passen. Bent u na deze cursus zo enthousiast geworden? Dan zou u de basiscursussen JAVA, C#, Python, C++ , ASP.NET of COBOL kunnen gaan volgen.

  Leerdoelen van deze cursus:

  • je leert algoritmen bedenken en kan ze implementeren
  • de cursist leert gestructureerd te programmeren
  • je krijgt inzicht in de manier waarop problemen kunnen worden opgelost met de computer.
  • de cursist leert ook een groot aantal concepten binnen het programmeren kennen

  [tab: Planning en Aanmelden][Form id=”126″]