Platform for starters in the geo sector

200 courses, 20 online supports, 60 moocs,

10 work to work trajectories,

30 trainees

MOOC: The Network Based Method Spectral Unmixing Framework

  • Description
  • Yes I want to do this MOOC

Een inleiding tot het netwerkgebaseerde methode-concept met betrekking tot het spectraal losmaken van hyperspectrale beelden. Door het samenbrengen van meerdere jaren onderzoek uitgevoerd in het unmixing-domein, kunnen de lezers de principes achter de theorie van het NBM-raamwerk en de bijbehorende algoritmen begrijpen. Er wordt ook een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige stand van de techniek en technieken die worden gebruikt om teledetectie / hyperspectrale gegevens spectraal te ontkoppelen. De leerboekcursus is bedoeld voor onderzoekers, docenten en studenten die het wiskundige kader van NBM willen lezen en begrijpen, samen met bijbehorende geïmplementeerde algoritmen. Het volledige spectrum van spectrale ontmenging wordt gedekt, d.w.z. schatting van het aantal eindleden, extractie van eindleden, overvloedschatting.

Wat ga je leren?

  • Spectral Unmixing
  • Endmember Extraction
  • Schatting van eindnummer
  • Netwerkgebaseerde methode
  • Overvloedschatting
  • Synthetische en echte teledetectiegegevenssets
The Network Based Method Spectral Unmixing Framework