Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Trainee Chantal Garttener - GIS specialist

Geo-ICT Trainee Chantal - GIS Specialist

Mijn naam is  Geo-ICT Trainee Chantal Garttner.

Tijdens mijn opleiding Kust- en Zeemanagement heb ik kennis gemaakt Geo-ICT Training Center, Nederland, Leergang GISmet GIS, waardoor ik hier erg enthousiast over ben geworden. Voor mijn scriptie heb ik de gevoeligheid van Kust en Zeevogels voor olievervuiling in kaart gebracht met behulp van ArcGIS. Als Geo-ICT Trianee volgde ik bij mijn werkgever Geo-ICT Training Center, Nederland  diverse GIS-gerelateerde cursussen. Het afgelopen half jaar heb ik bij de gemeente Stadskanaal ervaring opgedaan als GIS-specialist. Bij de Gemeente Stadskanaal heb ik brede ervaring opgedaan met GIS pakketten en diverse tools zoals select by attributes, clip, intersect, union, spatial join, buffer, dissolve, merge, xypoint data en de geschiktheidsanalyse. Ik heb diverse producten ontwikkeld zoals een dashboard met verkeerstellingen, ik heb meegewerkt aan een storymap met  groenperken en diverse kaartproducten voor collega’s op aanvraag gemaakt. Voor de BGT heb ik de functionele gebieden binnen de gemeente verzameld en in kaart gebracht. Als neventaak
heb ik de transitie van de Wkpb binnen de gemeente op me genomen en voltooid. Verder heb ik kennis gemaakt met basisregistraties zoals de BGT, BAG en BRK en heb veel geleerd over de beschikbaarheid van open source data.

Met vriendelijke groet

Geo-ICT Trainee Chantal