Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online) , bij u in company 

Cursus: Enterprise Geodatabase in Oracle

Omschrijving

De cursus Enterprise Geodatabase in Oracle, duurt 2 dagen en kost € 1095.

Als voorkennis is basiskennis van (Arc)GIS en Oracle vereist.

ESRI, de makers van het veelgebruikte GIS-programma ArcGIS, bied verschillende mogelijkheden om geografische gegevens in databases op te slaan. Deze geodatabases zijn in drie vormen beschikbaar: voor single-users zijn er File- en Personal geodatabases. Daarnaast biedt ESRI de Enterprise Geodatabase voor multi-user en organisatie breed gebruik. Om een Enterprise Geodatabase te installeren, is een relationeel database managementsysteem noodzakelijk. Aangezien het RDBMS van Oracle vaak toegepast, zal deze binnen deze cursus worden gehanteerd.

Inhoud cursus: Enterprise Geodatabase in Oracle

Deze cursus Enterprise Geodatabase gaat in op de basis-aspecten van de multi-user geodatabase. Het doel van deze training is het kunnen aanmaken, instellen en beheren van een ESRI Enterprise geodatabase.

Dagindeling

Op de eerste dag worden eerst de eigenschappen van de drie verschillende geodatabases (personal, file & Enterprise) toegelicht. Naast deze eigenschappen worden ook de gebruikersbeperkingen en mogelijkheden van de databases kort benoemd. Na deze introductie in een Windows omgeving de ArcSDE-technologie geïnstalleerd en geconfigureerd. Dit wordt gedaan met behulp van het relationele databasemanagementsysteem van Orcale. Vervolgens wordt er met behulp van de ArcCatalog voor het eerst een connectie met de aangemaakte database gemaakt. Tot slot wordt de eerste dag afgesloten met het instellen van gebruikersrollen en permissies.

Op tweede en laatste dag van cursus zal binnen de aangemaakte database het versiebeheer van gegevens worden ingesteld. Ook wordt aangegeven hoe data efficiënt geüpload en bijgewerkt kan worden. Daarnaast zal deze dag in het teken staan van verschillende workflows en welke best practices kunnen worden toegepast.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen

    Wellicht heeft u ook interesse in: