Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Functie: BGT beheerder

De BGT medewerker is actief met de administratieve en geometrische gegevensverwerking in de BGT applicaties. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland.

Objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen worden op eenduidige manier in de BGT vastgelegd. Gemeenten, provincies en waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail werken hieraan.

Ieder van deze partijen, of bronhouders, is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT). Het Kadaster werkt verder aan de kaart en beheert de Landelijke Voorziening van de BGT.

De producten van deze landelijke samenwerking zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).


  • Informatie aanvragen over een functie uit de catalogus
    Opleiding

    De BGT beheerder heeft de standaard CAD en GIS cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd. Daarnaast heeft de medewerker BGT onze Leergang Medewerker BGT gevolgd. De BGT beheerder leert werken met één of meer van de volgende BGT applicaties:

    Daarnaast heeft de BGT-medewerker onze opleiding BGT Medewerker gevolgd en is hij deeltijdstudent aan het hbo Geo-ICT van Hogeschool NOVI. De BGT Medewerker wordt ingezet door opdrachtgevers van het Geo-ICT Trainingscentrum, Nederland.