Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Functie: BIM Beheerder

Omschrijving

Building Information Modeling (BIM) is het maken van een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, de bouw en het beheer tot de sloop van het gebouw. Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

De vereisten van een BIM zijn:

  • een gedeelde digitale weergave;
  • interoperabele informatie in het model, dat wil zeggen; verschillende computers (software) kunnen de bestanden uitwisselen en gebruiken;
  • de uitwisseling is gebaseerd op open standaarden;
  • de uitwisseling moet mogelijk zijn in de taal van de deelnemers in het project.
  • Info aanvragen over functie uit de catalogus
    Opleiding

    De medewerker BIM heeft de standaard cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd. Daarnaast heeft hij onze Leergang Medewerker BIM gevolgd. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker BIM ingezet bij aannemers. De medewerker is specialist in het werken met de applicaties Revit en ArchiCAD.