Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Functie: Hydrograaf

Omschrijving

Een Hydrograaf meet en/of controleert bijvoorbeeld de diepte van het water, de samenstelling van het water, het getij, de golven en de stroming. Ook controleert de Hydrograaf bijvoorbeeld of olie- en gasleidingen op de juiste plaats liggen. Dit wordt gedaan vanaf een schip door middel van bijvoorbeeld sonarapparatuur. Soms worden duikers naar beneden gestuurd voor nader onderzoek aan de zeebodem.

De Hydrograaf schrijft een rapport over zijn bevindingen en verbindt daar soms aanbevelingen aan. De gegevens die hij verzamelt, worden onder andere gebruikt voor navigatiekaarten of het lokaliseren van een booreiland. Dit zijn belangrijke gegevens voor offshore- en baggerbedrijven, maar ook voor Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marine. Het is belangrijk dat een Hydrograaf geen last heeft van zeeziekte en het niet erg vindt om maanden van huis weg te zijn.

Taken

 • Het inwinnen van meetgegevens over de fysische toestand van het water en de waterbodem zoals waterhoogte, stroming, afvoer, diepte en type bodem;
 • Verwerken van grote hoeveelheden hydrografische data;
 • Ontwikkelen van slimme peilstations en automatische peilbeheersing in het waterbeheer;
 • Het verwerken van meetdata tot producten zoals bijvoorbeeld zeekaarten voor de scheepvaartnavigatie;
 • Real time metingen van de waterkwantiteit en de meetdata verwerken in GIS;
 • Sonar scanning, 3D laserscanning, remote sensing;
 • Applicaties voor het opsporen van niet geëxplodeerde munitie;
 • Opsporen van wrakken zoals bijvoorbeeld gezonken schepen of neergestorte vliegtuigen;
 • Het zijn van de ogen onder water voor de aanleg van windmolenparken op zee of de constructie van waterbouwkundige werken;
 • Het verwerken van gegevens van navigatie- en plaatsbepalingssystemen, waaronder ook toekomstige systemen zoals Beidou (Chinees) en Galileo (Europees) voor bijv. de plaatsing van booreilanden;
 • Het beheer en verwerken van gegevens van meetnetwerken van de waterschappen of Rijkswaterstaat (bijvoorbeeld stroming en afvoer);
 • Het adviseren bij projecten op en rond het water over de (on)mogelijkheden van meetsystemen;
 • Scheepvaartvolgsystemen;
 • Info aanvragen over functie uit de catalogus
  Opleiding

  De hydrograaf volgt de internationaal erkende CAT B Hydrografie Leergang gevolgd. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker Hydrografie ingezet bij grote offshore bedrijven, baggerbedrijven, ingenieursbureaus, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, aannemers, de marine, de Shell, NAM, offshore constructiebedrijven, waterschappen of de Dienst der Hydrografie.