Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

MOOC: Hyperspectrale beeldanalyse en -verwerking met ENVI-software

Omschrijving

Verover het domein van hyperspectrale beeldanalyse met behulp van de ENVI-software.

ENVI (een afkorting van “ENvironment for Visualizing Images”) is een softwareapplicatie die wordt gebruikt om georuimtelijke beelden te verwerken en te analyseren. Het wordt vaak gebruikt door teledetectieprofessionals en beeldanalisten. ENVI bundelt een aantal wetenschappelijke algoritmen voor beeldverwerking tot een geautomatiseerde aanpak die gebruikers door complexe taken leidt. Deze online cursus voor teledetectie is ideaal om te leren hoe u hyperspectrale beelden kunt verwerken met de ENVI-software.

Remote sensing (in Vlaanderen ook wel teledetectie genoemd) is een verzamelterm voor technieken om informatie te verkrijgen over voorwerpen door middel van instrumenten die er niet rechtstreeks contact mee maken, dus in tegenstelling tot waarneming ter plaatse. Twee bekende voorbeelden van remote sensing zijn radar en lidar, waarmee de snelheid en de locatie van een voorwerp kunnen worden gemeten.

Tegenwoordig wordt het begrip vooral gebruikt voor aardobservatie: het verzamelen van gegevens over het aardoppervlak door middel van satellieten, luchtballonnen, schepen (sonar) of andere hulpmiddelen. Gebieden die slecht bereikbaar of gevaarlijk zijn, kunnen dankzij teledetectie toch worden bekeken. Hieronder verstaat men voornamelijk satellietbeelden en soms ook luchtfotografie.

Remote sensing wordt voor verschillende doeleinden gebruikt; om milieuproblemen in kaart te brengen, voor meteorologische waarnemingen en voor defensiedoeleinden.

Leerdoelen tijdens deze cursus: