Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Kadastrale grensconstructie

De cursus kadastrale grensreconstructie duurt 2 dagen en kost € 895,- excl. BTW.

Omschrijving

In deze cursus leert u welke informatie over grenzen en percelen u bij het Kadaster kunt opvragen en hoe u deze informatie kunt gebruiken om de grens in het terrein weer te vinden. 

Inhoud 

U gaat aan de slag met kadastrale kaarten en oude landmeetkundige veldwerken en de meetgegevens van de oorspronkelijke grens.

Particulieren, organisaties en bedrijven vragen bij landmeetkundige bedrijven grensreconstructies aan bijvoorbeeld als er onduidelijkheid en soms ook onenigheid is over kadastrale grens.  

Bij een grensreconstructie wordt een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar gemaakt in het terrein.

In deze cursus leert u de veldwerken te lezen en de grenzen uit te zetten conform de oude meetgegevens. Vaak kan dat met eenvoudige middelen zoals meetband, jalons en prisma’s. Soms wordt een Total Station of een GPS ingezet. Hiervoor geven wij ook diverse cursussen, mocht u daar nog geen kennis over hebben.

Tot slot leert u de gemeten gegevens in het juiste formaat terug te leveren aan het Kadaster. Door verwerking wordt de grensreconstructie rechtsgeldig.

Dagindeling

Dag 1:

De cursus begint met een presentatie over de geschiedenis van het kadaster en waar zij zich mee bezig houden. U leert welke informatie u bij het Kadaster kunt opvragen en hoe u deze informatie kunt gebruiken. Hierna gaat u aan de gang met kadastrale kaarten en oud landmeetkundige veldwerken en de meetgegevens van de oorspronkelijke grens.

Dag 2:

Op de tweede cursusdag staat in het teken van praktijkoefeningen. Met GPS, Total Station en eenvoudige meetmiddelen gaan we het veld in om grenzen uit te zetten. Hierna gaan we deze gegevens omzetten naar een format wat aangeleverd kan worden bij het kadaster.

Leerdoelen

  •  De cursist kent de geschiedenis en functie van het Kadaster.
  • De cursist kan zelfstandig een Kadastrale grensconstructie maken.

    NeeJa


    Wellicht heeft u ook interesse in:

    •