Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Landmeetkundig Waterpassen

De cursus Landmeetkundig Waterpassen duurt 1 dag en kost €650,- excl. BTW.

Omschrijving

In de landmeetkunde worden meerdere methoden toegepast om hoogteverschillen te meten. In deze cursus gaan de deelnemers oefenen met zowel het analoge als het digitale instrument.

Inhoud

In de civiele techniek, archeologie, bodemonderzoek, bouw en diverse andere vakgebieden waar nauwkeurigheden van centimeters of zelfs millimeters vereist zijn, wordt het waterpasinstrument nog steeds toegepast. Soms nog de analoge versie van het instrument waarbij de waarnemer zelf de baak moet aflezen, maar steeds meer het digitale instrument.

De dag start met de theorie achter het waterpassen en uitleg over het Nederlandse referentienet van hoogtemerken. Er wordt ingegaan op andere manieren van hoogtemeten en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van waterpassen.

De deelnemers gaan daarna meerdere waterpassingen uitvoeren in het terrein. De deelnemers leren een instrument op te stellen en hoe de baak wordt afgelezen en zij gaan een doorgaande waterpassing uitvoeren. Ze leren welke fouten kunnen optreden en hoe deze kunnen worden voorkomen.

De metingen worden verwerkt in MOVE3. Met de trial versie van MOVE3 kunnen de metingen met een druk op de knop worden berekend.

Dagindeling

De dag begint met een presentatie over de theorie van het waterpassen en het Nederlandse referentienet van hoogtemerken. Na een korte uitleg over de praktijk van het waterpassen gaan de deelnemers buiten aan de slag met diverse oefeningen om het waterpassen onder de knie te krijgen. Nadat de metingen zijn uitgevoerd, worden deze door de deelnemers verwerkt in MOVE3.

Leerdoelen

  • De deelnemers kennen de theorie achter het waterpassen
  • De deelnemers kunnen een goede waterpasmeting uitvoeren
  • De deelnemers kunnen de gemeten data berekenen

    NeeJa


    Wellicht heeft u ook interesse in: