Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De leergang BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) duurt 3 dagen en kost € 1695,- excl. BTW. Bent of wordt u de BAG Beheerder bij uw gemeente? Dan vormt deze cursus een goed vertrekpunt.

Omschrijving

Deze leergang gaat in op de inhoud en achtergrond van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en er worden diverse oefeningen gedaan. 

Inhoud 

De cursist krijgt een algemeen overzicht van de basisregistraties met een geografische component en hoe deze registraties met elkaar zijn verbonden. De cursist krijgt een uitgebreide inleiding over de BAG registratie waarbij de nadruk ligt op welke objecten, attributen en gebeurtenissen in de BAG worden geregistreerd, en op welke manier deze actueel gehouden worden. Wat komt er allemaal kijken bij het opzetten en bijhouden van de BAG en hoe ziet de beheerorganisatie eruit. 

De BAG wordt in algemene zin en op onderdelen behandeld:

 • Historie van het ontstaan van de basisregistraties
 • De relatie tussen de BAG en de andere registraties
 • BAG Catalogus 2018 en de praktijkhandleiding
 • Objecten en objectafbakening
 • Attributen
 • Statussen en gebeurtenissen
 • Brondocumenten
 • Terugmeldingen en kwaliteit van de gegevens
 • Praktijksituaties

Voor de nodige interactie wordt gebruik gemaakt van het opensource software product QGIS en waar mogelijk ook de actuele BAG van de cursisten. Voorkennis van QGIS is niet nodig, maar wel handig. 

Dagindeling

Dag 1:

Inleiding basisregistraties en de BAG. Wat is de BAG, hoe, wanneer en ook waarom is deze ontstaan? We kijken alvast naar een aantal objectsoorten dat in de BAG wordt geregistreerd.
 

Dag 2:

Verder met objectsoorten. De definities van panden en verblijfsobjecten worden onder de loep genomen met behulp van voorbeelden en speciale gevallen. Een correcte objectafbakening is hierbij erg belangrijk. De attributen (eigenschappen) van de objecten worden uitvoerig behandeld.

Dag 3:

De levenscyclus van de objecten wordt beschreven door gebeurtenissen waarbij hun status verandert. We bekijken ze allemaal. Daarna sluiten we af met QGIS waarmee we selecties van de BAG gegevens zichtbaar op de kaart kunnen maken, en een BAG-object op de kaart kunnen tekenen

Leerdoelen

 • De cursist krijgt inzicht in- en overzicht van de basisregistratie BAG
 • De cursist krijgt een zeer degelijke basis om aan de slag te gaan als BAG medewerker bij een gemeente
 • De cursist krijgt een goed inhoudelijk overzicht en inzicht in de BAG en de werkomgeving rondom de BAG
 • In deze leergang wordt niet gewerkt met BAG-applicaties, daarvoor kunt u terecht bij betreffende softwareleveranciers.

  NeeJa


  Geo-ICT Training Center, Nederland - Docent Leergang BAGDe docent Arno de Graaf heeft jarenlange ervaring als BAG beheerder bij meerdere gemeenten.

   

  Wellicht heeft u ook interesse in: