Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: Bodemonderzoek

De Leergang Bodemonderzoek duurt 3 dagen en kost €1695,- excl. BTW. De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. 

Omschrijving

De komende jaren gaat er veel gebeuren in de openbare ruimte. Aan iedere bouw- en infra project gaat een gedegen bodemonderzoek vooraf. In deze leergang leer je GIS en Geodata daarbij toe te passen. 

Inhoud

In Nederland wordt iedere vierkante meter in kaart gebracht en ondergebracht in de basisregistraties zoals onder ander de BAG, BGT en natuurlijk de basisregistratie ondergrond, de BRO. In deze leergang leer je werken met al deze geografische data aangevuld met geodata die middels veldonderzoek wordt verworven in het terrein. 

Dagindeling

Dag 1: Inleiding Bodemkaarten en Basisregistratie Ondergrond
Op deze dag krijgt de cursisten een overzicht van het bodemonderzoek in Nederland in het algemeen. Wat is Basisregistratie Ondergrond? Wat gaat er aan vooraf? Voor welke bouw- en infra projecten vind bodemonderzoek plaats? En hoe en wat wordt er dan gerapporteerd.
 
Dag 2: Met QGIS bodemonderzoek projecten opzetten
Op deze dag gaat u basisvaardigheden van QGIS opdoen en leert u plugins te installeren. U leert verschillende basiskaarten in QGIS te zetten en deze op verschillende manier te presenteren en te thematiseren. U gaat bodemdata importeren en exporteren. Daarna gaat u een vooronderzoek in QGIS uitvoeren met behulp van de bodemkaart Nederland en  historische kaarten. U leert een eigen bodemdatabase aan te maken en deze te vullen en te bewerken.  Verder komen de volgende zaken aan de orde: boorplannen, wisselwerking tussen AutoCAD, TerraIndex, en  Geoserver,  analyseren van geodata op zowel bodemkundig als op verontreinigingsniveau.
 
Dag 3: Een aantal aansprekende bodemonderzoek cases
Er worden een aantal praktijkcases behandeld waardoor de cursist een goed beeld krijgt van hoe hij zich verder kan ontwikkelen tot bodemonderzoeker.
 

Leerdoelen

  • Reeds aanwezig bronnen van geodata kunnen toepassen bij bodemonderzoek.
  • Inzicht en kennis van veldwerk onderzoek en de data die hieruit voortkomt leren toepassen bij bodemonderzoek.
  • Doen van bodemonderzoek en daarvan gedegen geografische presentaties en rapportages te maken.
 

    NeeJa