Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Leergang Civiel

De leergang Civiel duurt 3 dagen en kost € 1695,- excl. BTW.

  • De leergang is geschikt voor mensen die uit aanpalende vakgebieden in de civiele techniek aan de slag zijn of gaan.
  • Na deze leergang ontvangt u de officiële ATC AutoDesk Certificaten van AutoCAD Basis 2D en van AutoCAD Civil3D Basis.

Omschrijving cursus: Leergang Civiel

De cursist krijgt een overzicht van de civiele techniek en leert diepgaand, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D en QGIS toe te passen als werkvoorbereider en / of ontwerper.

Inhoud

Doordat geografische informatie dankzij de technische ontwikkelingen voor iedereen binnen handbereik komt krijgen Geo-ICT toepassingen een strategische functie in de civiel sector. Het gaat om zowel 2D als 3D object-georiënteerde geo-informatie, waardoor het ook uit te wisselen en te koppelen is met allerlei andere informatie.

Bij projecten in de bouw en in de civiele techniek zijn veel partijen betrokken. Grote organisaties zoals Rijkswaterstaat, Schiphol, de Spoorwegen en ministeries besteden de bouw- en civiele werken steeds meer uit maar willen wel de regie in handen houden. De komende jaren gaan er duizenden infrastructurele werken gebouwd en onderhouden worden. Er is behoefte naar mensen die CAD en GIS weten toe te passen om zulke projecten voor te bereiden en te managen. Een goede voorbereiding en planning geldt overal maar zeker bij civieltechnische projecten. 

Dagindeling

Dag 1

Op de eerste dag krijgt u een algemene introductie in de civiele techniek. Daarmee wordt de context gelegd voor deze cursus. Bij het begin van een civiel project is heel veel kaartmateriaal nodig. U leert welk kaartmateriaal er allemaal voorhanden is en hoe u daar aan kunt komen. U gaat met QGIS de basisregistraties Kadaster, Grootschalige Topografie en Adressen en gebouwen raadplegen, downloaden en aanpassen voor gebruik binnen een civiel project. Deze eerste dag gaat u ook met AutoCAD aan de slag.
 

Dag 2

Op de tweede dag leert AutoCAD verder kennen en met de nadruk op de praktische kant van het tekenen. De interface en instellingen worden doorgenomen waarna gestart wordt met oefeningen. Er worden verschillende objecten getekend, denk hierbij aan: lijnen, cirkels, bogen, rechthoeken en driehoeken. Vervolgens wordt gekeken naar hoe objecten gemodificeerd kunnen worden: verwijderen, roteren, verplaatsen, schalen en spiegelen.
 

Dag 3

Op de derde dag worden vervolgens teksten en tabellen aan de tekeningen toegevoegd. Het gebruik van lagen in tekeningen is belangrijk om zaken te kunnen scheiden. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan objectsnaps en grips, blocks en arceren van oppervlakte. Ook wordt de verhouding model- en paperspace behandeld. In de middag voert u een civiel technische eindopdracht uit waarmee u wordt getoetst. Als u een voldoende haalt voor deze toets komt u in aanmerking voor het officiële AutoDesk Certificaat AutoCAD 2D Basis.
 

Dag 4

Op de vierde dag worden alle onderdelen van AutoCAD Civil 3D behandeld, gebaseerd op 3D terreinmodellen. Hiermee leert de cursist oplossingen voor specifieke civiele vraagstukken te herkennen en in beginsel toe te passen. Kennis van AutoCAD 2D komt goed van pas voor deze cursus. Op deze eerste dag maakt u een aantal aansprekende praktijkopdrachten.
 

Dag 5

Op de vijfde dag beginnen we met de werkomgeving van de applicatie (toolspace, workspace). Er wordt gekeken naar stijlen, template tekeningen en rapporten. Daarbij komen landmeetkundige toepassing aan het bod en wordt er bijvoorbeeld gewerkt met punten en terreinmodellen. Ook komen verschillende profielen aan bod zoals dwars- en lengteprofielen.
 

Dag 6

Op de zesde dag komen de de volgende onderdelen aan de orde: Volumeberekeningen (grading), As Ontwerp (alignments), Typedwarsprofielen (sub assemblies), 3D Ontwerpmodel (corridors), leidingen en transportleidingen. In de middag maakt u een uitgebreid praktijkvoorbeeld. Hiermee wordt u getoetst of u in aanmerking komt voor het AutoDesk Certificaat AutoCAD Civil 3D Basis.

    NeeJa


    Leerdoelen

    • Inzicht en overzicht van het vakgebied Civiel
    • CAD en GIS toe kunnen passen in uw functie als civieltechnische werkvoorbereider en / of uw werk als ( assistent) civiel technisch ontwerper.