Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: GIS en Security

De Leergang GIS en Security duurt 3 dagen en kost €1695,- excl. BTW. De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. 

Omschrijving

In de beveiliging wordt steeds meer GIS toepast. In deze leergang wordt daarvan een brede introductie gegeven en geoefend met praktijkcases.

Dagindeling

Dag 1: Inleiding GIS en Security

 • Introductie van geografische informatiesystemen (GIS) en hun toepassingen in de beveiligingssector.
 • Belangrijke concepten en terminologie van GIS.
 • De rol van GIS bij risicobeheer, noodsituaties en veiligheidsplanning.
 • Overzicht van de beveiligingsuitdagingen waarmee organisaties te maken hebben en hoe GIS kan helpen bij het adresseren van deze uitdagingen.
 • Praktijkvoorbeelden en casestudies van succesvolle toepassingen van GIS in de beveiligingssector.

Dag 2: QGIS bij Veiligheidsregio’s

 • Introductie van QGIS, een krachtig en gebruiksvriendelijk open-source GIS-platform.
 • Verkenning van de basisfunctionaliteiten van QGIS, zoals het importeren en weergeven van gegevens, het maken van kaarten en het uitvoeren van ruimtelijke analyses.
 • Toepassingen van QGIS binnen veiligheidsregio’s, zoals het visualiseren van incidenten, het identificeren van risicogebieden en het plannen van evacuatieroutes.
 • Praktische oefeningen waarin deelnemers leren hoe ze QGIS kunnen gebruiken voor specifieke beveiligingsscenario’s.

Dag 3: Risicokaarten

 • Introductie van risicokaarten en hun rol bij risicobeoordeling en -beheer.
 • Verkenning van verschillende soorten risicokaarten, waaronder overstromingskaarten, brandrisicokaarten en terreurdreigingskaarten.
 • Het verzamelen en integreren van gegevens voor risicokaarten, zoals demografische gegevens, topografische gegevens en historische incidentgegevens.
 • Methoden voor het analyseren en visualiseren van risicokaarten met behulp van GIS-tools.
 • Praktische oefeningen waarin deelnemers leren hoe ze risicokaarten kunnen maken en interpreteren voor realistische scenario’s.
 

Leerdoelen

 • Reeds aanwezig bronnen van geodata kunnen toepassen bij security vraagstukken
 • Inzicht en kennis van onderzoek en de data die hieruit voortkomt leren toepassen in security management
 • Toepassen van GIS bij security vraagstukken

Geo-ICT Training Center, Nederland - Leergang GIS en Security

 

  NeeJa


  Inhoud

  In de leergang GIS en Security verken  je toepassingen van GIS in de beveiligingssector en leer over risicobeheer en veiligheidsplanning.

  Wellicht heeft u ook interesse in: