Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: GIS voor Geografie docenten

De Leergang GIS voor Geografie docenten is bedoeld voor aardrijkskundedocenten. De cursus duurt 3 dagen of 6 avonden en kost €1695,- excl. BTW.

Omschrijving

De deelnemers leren werken met GIS en krijgen handvatten GIS te gaan toe passen in hun aardrijkskundelessen.

Inhoud

Deze leergang GIS is ontwikkeld door bevoegde docenten aardrijkskunde. Na het volgen van deze leergang kunt u meteen van start met GIS in uw aardrijkskundelessen. De software QGIS is gratis te downloaden en u krijgt in deze leergang GIS data en oefeningen. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van EduGIS.

Geo-ICT Training Center, Nederland kan u ook op gang helpen in de klas. We hebben docenten aardrijkskunde op inhuurbasis beschikbaar.

GIS kan een positief effect hebben op het inzicht in geografische vraagstukken. Het is een manier om ruimtelijk inzicht te stimuleren en te ondersteunen.

Dagindeling

Dag 1: Intro, cursus QGIS basis
Deze dag krijgt u een compleet overzicht van het pakket. De hele gebruikersinterface wordt doorlopen zodat u daar al snel de weg in weet. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, visualiseren geodata, tekst labels, thematische presentaties, uitwisseling met andere systemen zoals Office, gebruik van Nationaal Geo Register en andere Catalogue Services, Ontsluiten WMS services en gebruik publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK, Openstreet Maps.
 
Dag 2: Analyse en Queries
Op een goed gevulde GIS database kunnen diverse queries en analyses losgelaten worden. Dat is de kracht van GIS. Analyses doen en de resultaten visualiseren. In deze dag krijgt u kennis van en inzicht in het structureren van ruimtelijke informatie in rastermodellen en vectormodellen. Aan de hand verschillende vraagstukken en praktijktoepassingen wordt duidelijk gemaakt hoe GIS analyses kunnen bijdragen aan het verstrekken of verkrijgen van informatie over ruimtelijke vraagstukken. De cursist oefent met overlay analyses en buffer analyses, en nabijheidsanalyses. Tot slot leert u een fraaie opmaak te maken en kaartjes af te drukken.
 
Dag 3: QGIS toepassen in Aardrijkskunde
Er worden een aantal cases behandeld die bruikbaar zijn voor Aardrijkskunde lessen,
 
 

    NeeJa


    Leerdoelen

    • Het kunnen uitvoeren van GIS gerelateerde oefeningen
    • Het kunnen onderwijzen in GIS tijdens uw aardrijkskunde lessen