• 055 844 42 20

Omschrijving

Leergang Hydrografie ( CAT B certificaat )

Compleet hydrografie-curriculum dat alle elementaire en essentiële competenties van de hydrografische landmeter omvat, zoals gedefinieerd door de FIG / IHO / ICA International Board van ‘Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC)’ voor een Categorie B-cursus. De cursus is officieel erkend als zodanig op 1 juli 2008 en kreeg wederom erkenning in overeenstemming met de bekwaamheidsnormen voor hydrografische inspecteurs FIG / IHO / ICA S-5, editie 11.1.0, december 2014, in 2016.

Kosten

Werken als hydrograaf is avontuurlijk en je bent veel van huis. De prijs is afhankelijk van je vooropleiding ( minimaal mbo(4) ), van je werkervaring en van je motivatie om dit vak in te gaan. Tijdens de opleiding wordt er ook voor je gekeken naar stages en toekomstige werkgevers. Ook dat is bepalend voor de prijs.

Inhoud

Deze leergang is uniek in Nederland en bestaat uit een aantal modules:

  • Module 1: Basisvakken

Deze E-Learning bestaat uit de volgende vakken: Wiskunde, Natuurkunde, Bathymetrie, Geodesie, Global Navigatie Satelliet Systemen.

  • Module 2: Veiligheid

Volgens IHO-voorschriften moet elke deelnemer veilig kunnen werken in een offshore-omgeving. Dientengevolge heeft elke deelnemer een geldig STCW-certificaat Basic Safety Training of het Offshore Safety-certificaat. Als een student een kopie van een geldig certificaat van een van deze cursussen kan verstrekken, wordt hij of zij vrijgesteld. We adviseren een BOSIET + OLF Supplement (Universal Basic Survival) certificaat omdat dit de student ten goede komt in zijn / haar toekomstige werkomgeving.

  • Module 3: Nautische Kennis

De eerste nautische cursus van 4 weken omvat alle basiscompetenties van de hydrografische landmeter zoals gedefinieerd door de IHO-normen voor hydrografische landmeter “Categorie B”. Basisvakken zijn: Wiskunde, Statistiek, Natuurkunde, Nautische Wetenschappen en Informatie- en Communicatietechnologie.

  • Module 4: Praktisch Project

De cursus omvat een Educational Survey Project waarin studenten leren samenwerken en een survey-project gaan plannen, uitvoeren en verwerken. Essentiële onderwerpen: bathymetrie, waterstanden en stroming, positionering, hydrografische oefeningen, hydrografisch gegevensbeheer, milieuwetenschappen en juridische aspecten.

  • Module 5: Field Training Project

Na afronding van het theoretische deel ontvangt de student een Certificate of Education met de onderzoeksresultaten. Vervolgens gaat de student minstens 4 weken praktijkervaring opdoen buiten de traditionele klassikale setting in een volledig begeleid Field Training Project (FTP). In de FTP gaat de  student zijn bekwaamheid in de praktijk bewijzen. Hij moet de taken uitvoeren die zijn voorgeschreven door de internationale adviesraad van FIG / IMA / ICA inzake competentienormen voor hydrografische landmeters voor een Categorie B-cursus.

  • Module 6: Werkervaring 

Na succesvolle voltooiing van de FTP kan de student zich aansluiten bij een maximaal 3-jarige praktijkervaringstraject.  In dit traject worden de competentie beoordeeld in een gecontroleerde werkomgeving. Er moet werkervaring worden opgedaan van in totaal 365 zoals vastgelegd in een takenboek.  Na een succesvolle afronding van Field Experience wordt de student het FIG / IHO / ICA-certificaat van vakbekwaamheid toegekend.

Leerdoelen van deze cursus:

  • Je leert veilig te werken
  • Je raakt bekend met de basiscompetenties van de hydrografische landmeter
  • Je leert een praktische opdracht uit te voeren
  • Na het succesvol doorlopen van deze cursus is de student CAT B gecertificeerd landmeter. Dit certificaat wordt wereldwijd erkend.

Planning

Klik hier voor planningsschema van de cursus die in het voorjaar 2019.

Aanmelden

Sluit Menu