Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Leergang: Landmeetkunde opleiding

Omschrijving

De Leergang Landmeetkunde duurt 4 dagen en kost €1695,-.

De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. De leergang wordt veelal op maandagen gegeven. Er staat iedere maand een leergang landmeetkunde gepland. Bij minimaal 3 cursisten gaat de leergang door.

Na de opleiding landmeten bent u inzetbaar als assistent landmeter voor het Kadaster of bij grote Bouw- en infraprojecten. Er zijn metingen die eenvoudig zijn met de huidige hulpmiddelen. Dat is mooi om mee te beginnen. Later in uw loopbaan doet u ook complexe metingen en / of metingen waar heel veel van afhangt. Alles moet nauwkeurig worden gemeten en berekend. Een kleine afwijking tijdens de bouw kan enorme gevolgen hebben voor het bouwwerk, de planning, kosten en veiligheid van het project.

Landmeetkundigen zorgen dat infraprojecten vooraf goed zijn ingemeten en uitgezet. Ze meten continu of de bouw en aanleg precies volgens tekening verloopt. Precisiewerk dus.

Dagindeling landmeetkunde opleiding

Na een brede intro over landmeten gaan we op de eerste dag van de leergang praktijk landmeetkunde een landmeting doen met GPS. Op een groot braakliggend terrein in de omgeving gaan de cursisten meerdere punten meten met GPS. Enkele punten worden ook verzekerd met een spijker. Deze ‘verzekerde’ landmeetkundige punten worden in dag 2 weer gebruikt als standplaats voor de Total Station.

Tijdens deze dag leert de cursist welke basistheorie ten grondslag ligt aan het meten met een Total Station. De volgende zaken komen aan de orde: basisbegrippen van het coördinatensysteem, coördinatenlijsten, het opstellen van een Total station, het maken van een bekende -en vrije standplaats, netwerk van vaste punten aanleggen met behulp van een Total Station, het uitzetten met behulp van Total Station en het controleren daarvan, het uitvoeren van controlemetingen (palen en ankerbouten), het inmeten van objecten, basisinstellingen van de Total Station, foutenbronnen en hoe deze te voorkomen en hoogtemeting met een Total Station. Na de behandeling van de theorie word er een praktische opdracht uitgevoerd ter verduidelijking van het geheel. De standplaatsen die in dag 1 met GPS zijn gemeten worden nu met de Total Station opnieuw gemeten.

Met QGIS en de PDOK extensie kan men gemakkelijk BAG kaarten (basisregistratie Adressen en gebouwen) en BGT kaarten (basisregistraties grootschalige topografie) raadplegen van de omgeving waar de landmeter gaat meten. Tijdens deze dag wordt hier uitgebreid op ingegaan. De cursisten krijgen meer inzicht welke objecten in de BAG en BGT worden vastgelegd en bijgehouden en daarmee ook wat er gemeten moet worden. De cursist leert wat BAG en BGT-objecten zijn en wat ze betekenen in de IMGEO. Tijdens deze dag leren de cursisten landmeten voor de BAG en BGT.

De metingen die gedaan zijn in dag 1 en 2 gaan we op deze dag verwerken met een CAD systeem. De cursisten hoeven geen voorkennis te hebben van CAD om deze dag te volgen. De docent vertelt welke CAD systemen er zijn en hoe die gebruikt worden om een meting te verwerken. Met GStarCAD ( lijkt veel op AutoCAD ) worden de metingen ingelezen, gepresenteerd en gecontroleerd. Er wordt een XYZ-puntenbestand ingelezen en gepresenteerd met symbolen. MOVE3D is een pakket voor de verkenning en vereffening van landmeetkundige metingen. Het is in Nederland het meestgebruikte pakket voor de verwerking en kwaliteitscontrole van landmeetkundige metingen. Het pakket kan gangbare waarnemingstypen en combinaties daarvan verwerken. Tijdens deze dag krijgt u een demo van dit pakket.

Aan het einde van de leergang landmeetkunde bent u inzetbaar als assistent landmeter bij Bouw- en infraprojecten.

Leergang Landmeetkunde
  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen

    Wellicht heeft u ook interesse in: