• 055 844 42 20

Zoek in meer dan 200
Geo-informatie cursussen

Leergang Medewerker Landmeetkunde (Start: 6 juni 2019 )

 • Omschrijving
 • Studiegids aanvragen
 • Dagindeling
 • Planning
 • Aanmelden

De cursus Praktijk leergang landmeetkunde duurt 8 dagen en kost €1595,-. Deze cursus wordt ieder kwartaal georganiseerd. De 8 dagen les worden gegeven in een doorlooptijd van 4 weken.

De cursus gaat door bij minimaal 5 kandidaten en we werken met groepen van maximaal 9 kandidaten. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur.

De landmeet werkgevers hebben dringend behoefte aan landmeters. Met deze cursus maak je een goede start en kun je starten als junior landmeter. Bij de (toekomstige) werkgevers wordt je verder opgeleid.

Leerdoelen van deze cursus:

 • Je kunt de hoogte bepalen aan de hand van een waterpasinstrument of laser
 • Je kunt overweg met een GPS
 • Je kunt overweg met een Total Station
 • Je kunt de kwaliteit van je metingen beoordelen
 • Je kunt je metingen verwerken

Dag 1: Landmeten intro

Landmeten ofwel de inwinning van Geo-Informatie in het terrein wordt gedaan door diverse organisaties in Nederland bijvoorbeeld: energiebedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen, spoorwegen, Rijkswaterstaat, ministeries, onderzoeksinstituten. In deze dag krijgt de cursist een korte introductie in de landmeetkunde. U leert ook het stelsel van Geo-Basisregistraties kennen. Een groot deel van alle landmetingen worden gedaan om deze basisregistratie op te bouwen en ook bij te houden.

Dag 2: NAP en hoogtemetingen

De hoogtemaatvoering gebeurt in de praktijk bijna altijd met waterpasinstrument of laser. Dit zijn dan ook de instrumenten waar de werking van zal worden behandeld en waar ook praktische oefeningen mee gedaan zullen worden.

 Dag 3: Coördinaatsystemen en projecties

In Nederland wordt gewerkt met het stelsel van coördinaten van de Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster. Het RD stelsel. Dit stelsel is gebaseerd op de stereografische kaartprojectie. In deze dag leer u hoe dat in elkaar steekt. U leert berekeningen te doen in het RD stelsel. U leert hoe het RD stelsel de basis vormt van alle landmetingen in Nederland.

Dag 4: GPS

GPS is voor veel mensen een zwarte doos waar een aantal getallen uit komen. Wat stellen die getallen voor. Wie zegt dat die getallen goed zijn. Hoe goed zijn die getallen. Zijn ze betrouwbaar of precies?

 • Oorsprong GPS
 • Werking GPS
 • Wat is GNSS en waarom maken we gebruik van GNSS
 • Waarom worden verschillende GNSS meetmethode toegepast zoals statisch meten en RTK meten
 • Betrouwbaarheid en precisie
 • DOP waarden
 • Hoe controleer je een meting

Dag 5: Total Station 1

In deze dag leert de cursist welke basis ten grondslag ligt aan het meten met een Total Station. De volgende onderwerpen koment aan de orde: Hoekmeting, Gon en graden, Controle instrument en calibratie certificaat, Instrument opstellen, Afstandsmeting. Voerstraalmethode,Coördinaten, RD coördinaten, Uitzetten rechthoek, Inmeten situatie buiten, Betrouwbaarheid en precisie. Na de behandeling van ieder stuk theorie word er een praktische opdracht uitgevoerd ter verduidelijking van het geheel.

 Dag 6: Total Station 2

Deze dag is een vervolg van dag 5. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Korte herhaling van basis, Vrije standplaats, achterwaartse insnijding, Voorwaartse insnijding, Uitzetten cirkel (niet vanuit middelpunt, Inmeten situatie buiten met codering.

Dag 7: AutoCAD

In de landmeetkunde wordt vaak Auto CAD gebruikt om een meting in te lezen, de visualiseren en te controleren. In deze cursus leert u de basis van AutoCAD en u gaat een meting verwerken.

Dag 8: Case Landmeetkunde

MOVE3D is een pakket voor de verkenning en vereffening van 3D, 2D en 1D geodetische netwerken. MOVE3D voldoet volledig aan de eisen van de delftse puntsbepalings theorie. Het is het in Nederland meest gebruikte pakket voor de verwerking en kwaliteitscontrole van landmeetkundige metingen. Het pakket kan gangbare waarnemingstypen en combinaties daarvan verwerken. In deze cursus krijgt u alle basis beginselen mee.

De leergang landmeetkunde wordt 5 keer per jaar gegeven. De doorlooptijd is telkens 4 weken. De dagen die blauw worden weergegeven zijn hetzelfde als in de Leergang Maatvoering.

PDF Icon

Deze pagina als PDF lezen? Klik dan op de knop hieronder.

Sluit Menu