Zoek in meer dan 200
Geo-informatie cursussen

Leergang Landmeetkunde

 • Omschrijving
 • Studiegids aanvragen
 • Dagindeling
 • Planning
 • Aanmelden

De cursus leergang landmeetkunde duurt 4 dagen en kost €1495,-. Deze cursus wordt ieder kwartaal georganiseerd. De 4 dagen les worden gegeven in een doorlooptijd van 4 weken.

De cursus gaat door bij minimaal 2 kandidaten en we werken met groepen van maximaal 8 kandidaten. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur.

De landmeet werkgevers hebben dringend behoefte aan landmeters. Met deze cursus maak leg je een goede theoretische basis. Bij de toekomstige werkgevers wordt je verder opgeleid in het buiten meten.

Leerdoelen van deze cursus:

 • Je hebt een goed beeld van wat er gaande is in de geo-sector
 • Je hebt kennis van en inzicht in hoe landmeetkunde wordt toegepast in Nederland
 • Je hebt kennis van de basisregistraties BGT en BAG en hoe landmeetkunde wordt toegepast
 • Je hebt kennis van kaartprojecties in het algemeen en de stereografische projectie in het bijzonder
 • Je hebt inzicht in het doen van landmeetkundige berekeningen in het RD stelsel
 • Je kunt je metingen verwerken in AutoCAD
 • Je hebt basiskennis opgedaan van MOVE3D
 • Je hebt kennis en inzicht van het landmeten voor het Kadaster. (TIR)

Dag 1 en 2: Landmeten intro

Landmeten ofwel de inwinning van Geo-Informatie in het terrein wordt gedaan door diverse organisaties in Nederland bijvoorbeeld: energiebedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen, spoorwegen, Rijkswaterstaat, ministeries, onderzoeksinstituten. In deze dag krijgt de cursist een korte introductie in de landmeetkunde. U leert ook het stelsel van Geo-Basisregistraties kennen. Een groot deel van alle landmetingen worden gedaan om deze basisregistratie op te bouwen en ook bij te houden.

 Dag 3: Coördinaatsystemen en projecties

In Nederland wordt gewerkt met het stelsel van coördinaten van de Rijksdriehoeksmeting van het Kadaster. Het RD stelsel. Dit stelsel is gebaseerd op de stereografische kaartprojectie. In deze dag leer u hoe dat in elkaar steekt. U leert berekeningen te doen in het RD stelsel. U leert hoe het RD stelsel de basis vormt van alle landmetingen in Nederland.

Dag 4: Meting verwerken in AutoCAD en MOVE3

In de landmeetkunde wordt vaak Auto CAD gebruikt om een meting in te lezen, de visualiseren en te controleren. Op deze dat wordt er buiten een landmeting gedaan met een Total Station. Deze meting wordt verwerkt en gevisualiseerd in AutoCAD. Daarnaast wordt de meting ingelezen in MOVE3. 

De leergang landmeetkunde wordt 5 keer per jaar gegeven. De doorlooptijd is telkens 4 weken. Zie tab blad Aanmelden voor de geplande cursussen. Tijdens de cursus ontvangt u het boek Inleiding Landmeetkunde.

PDF Icon

Deze pagina als PDF lezen? Klik dan op de knop hieronder.

Sluit Menu