• 055 844 42 20

Zoek in meer dan 200
Geo-informatie cursussen

Leergang Medewerker Maatvoering

 • Omschrijving
 • Studiegids aanvragen
 • Dagindeling
 • Planning
 • Aanmelden

De cursus Praktijk leergang Maatvoering duurt 8 dagen en kost €1595,-.  Deze cursus wordt ieder 5 keer per jaar georganiseerd. De 8 dagen les worden gegeven in een doorlooptijd van 4 weken.

De cursus gaat door bij minimaal 6 kandidaten en we werken met groepen van maximaal 9 kandidaten. De cursustijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur.

De landmeet werkgevers hebben dringend behoefte aan maatvoerders. Met deze cursus maak je een goede start en kun je starten als junior maatvoerder. Bij de (toekomstige) werkgevers wordt je verder opgeleid.

Leerdoelen van deze cursus:

 • Je leert omgaan met een waterpasinstrument en laser
 • Je leert omgaan met een Total Station
 • Je leert omgaan met MC start en MC next
 • Je leert omgaan met AutoCAD

Dag 1: Maatvoeren intro

 Maatvoeren, uitzetten, landmeten ofwel de inwinning van Geo-Informatie in het terrein wordt gedaan door diverse organisaties in Nederland bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, spoorwegen, Rijkswaterstaat, ministeries, onderzoeksinstituten. De volgende soorten metingen worden er gedaan

 1. Waterpassen. Het bepalen van de hoogte van een punt ten opzichte van NAP door middel van een doorgaande waterpassing.
 2. Laser. Lokaal hoogtes overhalen of afschot uitzetten
 3. Total Stations. Het inmeten van een stuk terrein met een Total Station en het uitzetten van een nieuw te maken object. Hiervoor zal eerst boven een bekend punt moeten worden opgesteld. De punten zullen gecodeerd worden zodat er later een tekening van gemaakt kan worden.

In deze dag krijgt de cursist een korte introductie in de Maatvoering. U leert ook het stelsel van Geo-Basisregistraties kennen. Een groot deel van alle landmetingen worden gedaan om deze basisregistratie op te bouwen en ook bij te houden.

Dag 2: NAP en hoogtemaatvoering

De hoogtemaatvoering gebeurt in de praktijk bijna altijd met waterpasinstrument of laser. Dit zijn dan ook de instrumenten waar de werking van zal worden behandeld en waar ook praktische oefeningen mee gedaan zullen worden.

Dag 3: Vervolg hoogtemaatvoering en Tekening Lezen

In het tekening lezen gedeelte wordt aandacht besteed aan 2d en 3d, doorsneden, aanzichten, maatvoering en verschaling. Deze onderwerpen komen terug in praktijk oefeningen.

Dag 4: MC start /MC next 

Maatvoerders werken vaak met hulp programma’s zoals bijvoorbeeld MC Start of MC Next. De maatvoerders leren werken met MC start en MC next om punten uit digitale tekening te halen en in hun instrument te zetten. De volgende onderwerpen komen aan bod: Puntenbeheer, import en export van en naar Total stations, export van MC start/MCnext naar CAD, punten plaatsen in CAD en overhalen naar MC start/MC next, punten wijzigen, maatvoeringscontole en vergelijken van tekeningen.

 Dag 5: Total Station 1

In deze dag leert de cursist welke basis ten grondslag ligt aan het meten met een Total Station. De volgende onderwerpen koment aan de orde: Hoekmeting, Gon en graden, Controle instrument en calibratie certificaat, Instrument opstellen, Afstandsmeting. Voerstraalmethode,Coördinaten, RD coördinaten, Uitzetten rechthoek, Inmeten situatie buiten, Betrouwbaarheid en precisie. Na de behandeling van ieder stuk theorie word er een praktische opdracht uitgevoerd ter verduidelijking van het geheel.

Dag 6: Total Station 2  

De volgende onderwerpen komen aan de orde: Korte herhaling van basis, vrije standplaats, achterwaartse insnijding, voorwaartse insnijding, uitzetten cirkel, niet vanuit middelpunt, landmeten met codering, betrouwbaarheid en precisie, controle van een meting.

Dag 7: Autocad 

In de Maatvoering wordt vaak Auto CAD gebruikt om een meting in te lezen, de visualiseren en te controleren. Tijdens deze dag cursus leert u de beginselen van Autocad.

Dag 8: Case Maatvoering

De opleiding wordt afgesloten met het uitvoeren van een complete opdracht, waarin de belangrijkste onderwerpen van de zeven voorgaande dagen praktisch uitgevoerd moeten worden.

De leergang maatvoering wordt 5 keer per jaar gegeven. De doorlooptijd is telkens 4 weken waarin 8 lesdagen zijn gepland. De dagen die blauw worden weergegeven zijn hetzelfde al in de Leergang Landmeetkunde.

 

PDF Icon

Deze pagina als PDF lezen? Klik dan op de knop hieronder.

Sluit Menu