Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

MOOC: Modellering van aardverschuivingen met GIS

Omschrijving

Over het algemeen zijn aardverschuivingen natuurrampen die in veel gebieden over de hele wereld gevolgen hebben. In dat kader is het in kaart brengen van regio’s die gevoelig zijn voor aardverschuivingen essentieel voor een duurzaam beheer. Geografische informatiesystemen (GIS) kunnen worden toegepast om aardverschuivingen te identificeren en mogelijke schade te beperken. In deze cursus wordt daarvoor een methode uitgelegd aan de hand van ArcGIS Desktop 10.x. Daarbij kijken we naar de vatbaarheid, mogelijkheid of ontvankelijkheid van aardverschuivingen in GIS.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze video cursus:

ArcGIS is een geografisch informatiesysteem (GIS) voor het werken met kaarten en geografische informatie die wordt beheerd door het Environmental Systems Research Institute (Esri). Het wordt gebruikt voor het maken en gebruiken van kaarten, het verzamelen van geografische gegevens, het analyseren van in kaart gebrachte informatie, het delen en ontdekken van geografische informatie, het gebruik van kaarten en geografische informatie in een reeks toepassingen en het beheren van geografische informatie in een database.

Het systeem biedt een infrastructuur voor het beschikbaar maken van kaarten en geografische informatie in een hele organisatie, in een gemeenschap en openlijk op internet.

  • Ja, ik wil deze MOOC doen

 

    Wellicht heeft u ook interesse in: