Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Mongo DB

De cursus Mongo DB duurt 2 dagen en kost € 995,- excl. BTW.

Omschrijving

Tijdens deze cursus Mongo DB leert u een Mongo database omgeving te ontwikkelen en te beheren. MongoDB slaat gegevens op met een flexibel document datamodel die vergelijkbaar is met JSON.

Inhoud

Mongo DB is een open source NoSQL database. Vanaf 2010 zijn NoSQL-databases steeds populairder geworden, wat niet betekent dat relationele databases en datawarehouses gaan verdwijnen. Ze zullen naast elkaar blijven bestaan. NoSQL database implementaties maken onder andere gebruik van andere vormen van opslag dan het klassieke relationele model. In tegenstelling tot relationele databases zoals Oracle is de MongoDB database document georiënteerd en dat maakt het werken met semigestructureerde data mogelijk.

Dagindeling

Dag 1

De cursus begint met een presentatie waarin de functie en mogelijkheden van NoSQL databases wordt behandeld. Er wordt een duidelijke uiteenzetting gemaakt van de verschillen en voor- en nadelen tussen een NoSQL database en een relationele database. Hierna wordt de focus gelegd op Mongo DB gelegd en zullen de basisprincipes en structuur van deze software behandeld worden. Hierna gaat u aan de slag met praktijkoefeningen om functies zoals Mongo shell, CRUD en compound indexes onder de knie te krijgen.

Dag 2

Op de tweede cursusdag gaan we verder met de complexere praktijkoefeningen en maakt u kennis met functies zoals SSL en datasynchronisatie. Na afronding van deze oefeningen kunt u zelfstandig werken in een NoSQL database.

Leerdoelen

  • Je bent bekend met een NoSQL database en kent de voor en nadelen.
  • De cursist kan zelfstandig met een Mongo DB werken.

Wellicht heeft u ook interesse in:

    NeeJa