Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: Oracle Spatial Basis

De cursus Oracle Spatial Basis duurt 3 dagen en kost € 1795,- excl. BTW.

Omschrijving

Deze cursus behandelt de opslag, syntax en semantiek van de geometrische datatypes in Oracle. 

Inhoud 

Oracle Database is een databasemanagementsysteem en het vlaggenschip van Oracle. Het is ook mogelijk om ruimtelijke data in deze database op te slaan. Dan spreken we ook wel van Oracle Spatial. Enige voorkennis met SQL is wenselijk. Zo kan je bijvoorbeeld de cursus SQL basis volgen. Deelnemers leren werken met Oracle’s native data type voor ruimtelijke data , SDO_GEOMETRY, en de geometrische primitieven die het ondersteunt. Verder wordt het mechanisme van ruimtelijke indexeren behandeld. Ook operatoren en functies met betrekking tot ruimtelijke queries, overlays en ruimtelijke analyses komen aan bod. De deelnemers leren geometrische primitieven ondersteund door SDO_GEOMETRY te modelleren en het laden van geodata in de database. Op een gevulde database worden vervolgens ruimtelijke queries  losgelaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ruimtelijke operatoren. De deelnemers  leren ruimtelijke analyses te doen met ruimtelijke functies en procedures. Verder komen de volgende onderwerpen aan de orde: indexeren van ruimtelijke data, beschrijven van het Oracle Spatial modellen en de beschikbare coördinatenstelsels.

Dagindeling

Dag 1

 • beschrijven van geometrische primitieven ondersteund door SDO_GEOMETRY;
 • modelleren en laden van data in Oracle Spatial;
 • ruimtelijke SQL queries met behulp van ruimtelijke operatoren;

Dag 2:

 • presenteren van ruimtelijke gegevens uit Oracle Spatial;
 • ruimtelijke analyses met ruimtelijke functies en procedures;
 • indexeren en tunen van ruimtelijke data;

Dag 3:

 • beschrijven van het Oracle Spatial query model;
 • beschrijven van SDO_GEOMETRY;
 • beschikbare coördinatenstelsels in Oracle Spatial.

  NeeJa


  Leerdoelen

  • De cursist heeft een idee wat een relationale database inhoudt en kent de voor- en nadelen ervan.
  • De cursist kan zelfstandig met Oracle Spatial aan de slag om ruimtelijke data in te laden en te veranderen.
  • De cursist kan zelfstandig data beheren en bevragen.