Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online) , bij u in company 

Cursus: Oracle SQL Fundamentals 

Omschrijving

De cursus duurt 3 dagen en kost € 1499.

In de cursus leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de querytaal SQL in de context van een Oracle-database. Na een introductie in relationele databases en Oracle, de Oracle-installatie, omgeving en tooling wordt ingegaan op de basisaspecten en achtergronden van SQL.

Inhoud Cursus Oracle SQL Fundamentals: 

In de eerste plaats komt aan de orde komt hoe SQL-statements in Oracle kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens wordt stapgewijs ingegaan op de verschillende onderdelen van SQL, zoals Data Definition Language met CREATE TABLE, Data Manipulation Language met INSERT en UPDATE en op SELECT-query’s. Ook het groeperen van data door middel van GROUP- en HAVING-clauses staat op het programma van de cursus en de diverse functions in SQL komen aan bod. Vervolgens wordt ingegaan om het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. De diverse soorten joins worden daarbij besproken. Ten slotte is er aandacht voor de toepassing van SET-operatoren, zoals UNION en INTERSECT, en komt het command line interface van SQL*Plus aan bod. De theorie wordt behandeld op basis van presentatieslides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruim gelegenheid tot oefenen. De cursus werkt met Oracle 11g maar is ook geschikt voor andere Oracle versies.

De volgende modules komen aan bod tijdens deze cursus:

 • Databases
 • DBMS Systems
 • Types of Database Models
 • Entities and relationships
 • Relational databases
 • Oracle tools
 • Installing Oracle
 • Oracle versions

 • SQL Foundations
 • SQL Developer
 • Connection Navigator
 • Creating and Using Connections
 • SQL Worksheet
 • Statements and execution
 • SQL History
 • Storing statements

 • CREATE TABLE
 • DESCRIBE
 • SQL Steps
 • Specifying Columns
 • ALTER TABLE
 • NULL and Default Values
 • DROP COLUMN
 • DROP TABLE
 • PURGE
 • FLASHBACK TABLE
 • Virtual columns

 • Data Manipulation Language
 • Transaction control
 • Inserting rows
 • INSERT statement
 • Updating rows
 • UPDATE statement
 • DELETE statement
 • TRUNCATE TABLE
 • DML on virtual columns

 • Selecting rows
 • SELECT statement
 • FROM clause
 • Specifying conditions
 • WHERE clause
 • Sorting with ORDER BY
 • NULLs, FIRST, LAST
 • Removing Doubles

 • Grouping Functions
 • GROUP BY clause
 • Nesting
 • Filtering groups
 • HAVING clause
 • Operators
 • String and Date Operators
 • Concatenate operator
 • Quote operator q
 • Operators for patterns
 • Operators for intervals
 • BETWEEN, IN, ANY, ALL

 • Function of column values
 • Using functions
 • SELECT clause functions
 • WHERE clause functions
 • GROUP BY clause functions
 • HAVING clause functions
 • ORDER BY clause functions
 • String and Arithmetic functions
 • Nesting functions
 • Date and Conversion functions
 • National Language Support
 • NLS parameters
 • Cast

 • Joining Multiple Tables
 • Normal Joins
 • Outer Join
 • More tables
 • ANSI joins
 • Inner join
 • Natural join
 • ANSI outer join
 • Cross join
 • Multiple join conditions
 • Subselections
 • EXISTS

 • SET Operatoren
 • UNION
 • UNION ALL
 • INTERSECT
 • MINUS
 • Nesting of SET operators

 • SQL*Plus
 • Working with SQL*Plus
 • Connect statement and /nolog
 • SQL buffer
 • Storing statements
 • Spool files
 • Command files
 • Transaction control

Leerdoelen tijdens de Oracle SQL Fundamentals cursus:

 • Inschrijven


  ContactlesOnline mee doen