Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

MOOC: Overzicht van LiDAR systeemvariaties, gegevensinterpretatie en toepassingen

Omschrijving

Deze remote sensing videocursus geeft in een overzicht van LiDAR gedetailleerde en brede informatie over hoe LiDAR-systemen werken, hun ze worden gebruiket en hoe hun data kan worden geinterpreteerd.

Volgens Wanger et al. is LiDAR een groeiende technologie die wordt gebruikt in milieuonderzoek om informatie over de aarde te verzamelen, zoals vegetatie en boomsoorten. Aardobservatiebeelden, verkregen van satellieten, worden al jaren gebruikt bij aardobservatie. Met betrekking tot bosmonitoring bevatten satellietbeelden geen informatie over boomhoogte, diameter op borsthoogte en stengeldichtheid, naast vele andere belangrijke parameters voor het monitoren van bosgezondheid op boomniveau. In de afgelopen decennia zijn LiDAR-gegevens die zijn verkregen van platforms in de lucht steeds vaker gebruikt voor bosmonitoring, stadsplanning, archeologie, biodiversiteit en automatisch rijden. Met behulp van deze technologie slaagde de commerciële bosbouwsector erin om het dure veldwerk met 40% te verminderen, wat hen jaarlijks miljoenen dollars scheelde.

LIDAR (LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) of LiDAR is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen.

Lidar werkt volgens hetzelfde principe als radar: een signaal wordt uitgezonden en zal enige tijd later door reflectie weer worden opgevangen. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls. Het verschil tussen lidar en radar is dat lidar gebruikmaakt van laserlicht terwijl radar gebruikmaakt van radiogolven.

Hierdoor kunnen met lidar veel kleinere objecten worden gedetecteerd dan met radar. De golflengte van radiogolven ligt rond de 1 cm, die van laserlicht tussen de 10 µm en 250 nm. Bij deze golflengte zullen de golven beter door kleine objecten worden gereflecteerd.

Bekijk het curriculum voor de gedetailleerde inhoud van deze videocursus! Vergroot onderweg uw kennis van aardobservatie en teledetectie.

Leerdoelen tijdens deze cursus: