Geo-ICT Training Center, Nederland levert u deta-vast nieuw personeel

De geo-sector is groeiend en diverse bedrijven en organisaties zijn op zoek naar personeel. Met meer dan 40 trainees en ruim 20 freelancers in ons netwerk helpen wij u graag.

Personeel Aangeboden

Geo-ICT Personeel aangebodenDe geosector is een groeimarkt en er veel vraag naar goed personeel.  Geo-ICT Training Center, Nederland heeft aan meerdere opdrachtgevers personeel aangeboden. Wij nemen diverse trainees aan en leiden die gericht op voor verschillende functies. Alle werknemers bij Geo-ICT Training Center, Nederland hebben minimaal een vooropleiding op HAVO / MBO(4) / HBO niveau. Zij beheersen allen minimaal één CAD pakket zoals AutoCAD of MicroStation (2D en 3D), één GIS pakket zoals ArcGIS of QGIS, één ETL pakket zoals FME Desktop, de database Query taal SQL en één programmeertaal zoals Python. Daarnaast hebben zij kennis van ASL en BiSL waardoor zij de context van een ICT georiënteerde organisatie begrijpen en zich er thuis voelen. 

Functiecatalogus

Geo-ICT Personeel aangebodenApplicatiebeheerder

Een applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van informatiesystemen. Dit kan gaan om één informatiesysteem, maar ook om meerdere tegelijkertijd. Belangrijk hierbij is om de continuïteit van het systeem te waarborgen. Daarnaast is een applicatiebeheerder verantwoordelijk voor het invullen van het informatievoorzieningsbeleid van de organisatie. Bijvoorbeeld voor het geo gedeelte.

Taken van een applicatiebeheerder

 • Mede beheren en (door)ontwikkelen van (geo)applicaties.
 • Analyseren en oplossen van incidenten, signaleren van onderliggende problemen, trends en andere ontwikkelingen.
 • Vertalen van gebruikerswensen bij aanpassingen van de (geo)applicaties.
 • Uitvoeren van acceptatietesten.
 • Gebruikers het juiste gebruik van (geo)applicaties aanleren.
 • Contact onderhouden met verschillende leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds.
 • Bijdragen leveren aan de bouw en het beheer van (maatwerk) Geo-ICT oplossingen.
 • Beheren, onderhouden, informeren en ondersteunen van de documentatie van de applicatie.
 • Adviseren over de aanschaffen of uitbreiden van apparatuur en software.
 • Aanspreekpunt over contracten voor externe leveranciers en technisch beheerders.
 • Informatiebehoeften vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties.
 • Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken naar aanleiding van wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen.
 • Vaststellen van de impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie.

Opleiding

De medewerker Applicatiebeheer heeft de standaard cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd. Daarnaast heeft hij één of meerdere van de volgende cursussen gevolgd: Applicatiebeheer MicroStationAutoCAD Infraworks, Applicatiebeheer ArcGIS. Daarnaast volgt hij of zij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker Applicatiebeheer ingezet bij opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

Gegevens in de BAGBAG Beheerder

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden alle adressen en gebouwen in Nederland op uniforme wijze bijgehouden. Bij wet is geregeld dat de gemeenten en de waterschappen deze gegevens bijhouden leveren aan de Landelijke Voorziening van het kadaster zodat iedereen er gebruik van kan maken. De medewerker BAG is in dit samenspel de spin in het web. Het beheer van de BAG vraagt om kennis van een BAG-applicatie en van objectenafbakening. Daarnaast is ook inzicht in de werking van de BAG-processen en de kwaliteitseisen die gelden erg belangrijk. Een en ander staat beschreven in het Objectenhandboek BAG.

Opleiding

De medewerker BAG heeft de standaard cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd.  Daarnaast heeft hij leergang BAG gevolgd en volgt hij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de medewerker BAG bij verschillende organisaties. Voorbeelden van zulke organisaties zijn; bronhouders, gemeenten (ongeveer 400) en waterschappen (ongeveer 22).

Werkzaamheden

De medewerker begint als een junior BAG medewerker. In deze functie is hij of zij actief in de administratieve en geometrische gegevensverwerking van de BAG applicaties. Als studerend kan er worden doorgegroeid naar senior BAG beheerder. bij Geo-ICT Training Center, Nederland kunnen de BAG medewerkers altijd werken met minimaal één van de volgende BAG applicaties: Neuron BAG, Key2BAG , GT-BAG , CVision en GouwBAG.

BGT Beheerder

De BGT medewerker is actief met de administratieve en geometrische gegevensverwerking in de BGT applicaties. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland.

Objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen worden op eenduidige manier in de BGT vastgelegd. Gemeenten, provincies en waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail werken hieraan.

Ieder van deze partijen, of bronhouders, is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT). Het Kadaster werkt verder aan de kaart en beheert de Landelijke Voorziening van de BGT. De producten van deze landelijke samenwerking zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

De medewerker Applicatiebeheer heeft de standaard cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd.  Daarnaast kan de BGT medewerker  werken met één of meer van de volgende BGT applicaties:  DGDialog, Geometius BGTNeuron BGT, Ned BGT en GBI. Daarnaast heeft de medewerker BGT onze leergang Medewerker BGT gevolgd en doet hij/zij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker BGT ingezet bij opdrachtgevers

BIM Beheerder

Building Information Modelling (BIM) is het maken van een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, de bouw en het beheer tot de sloop van het gebouw. Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

De vereisten van een BIM zijn:

 • een gedeelde digitale weergave;
 • interoperabele informatie in het model, dat wil zeggen; verschillende computers (software) kunnen de bestanden uitwisselen en gebruiken;
 • de uitwisseling is gebaseerd op open standaarden;
 • de uitwisseling moet mogelijk zijn in de taal van de deelnemers in het project.

De medewerker BIM heeft de standaard cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd.

Daarnaast heeft hij onze Leergang Medewerker BIM gevolgd en volgt in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI.  Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker BIM ingezet bij aannemers. De medewerker is specialist in het werken met de applicaties; Revit en ArchiCAD.

BOR Beheerder

De Beheerder Openbare Ruimte (BOR) beheert objecten zoals groen, wegen, speeltoestellen, bruggen en duikers, rioleringen, waterwegen, en gebouwen. Om goede besluiten te kunnen nemen met betrekking tot aanleg en beheer van deze objecten, of assets, is informatie nodig over diverse aspecten ervan. Is dit object toe aan vervanging of is het huidige onderhoud voldoende om de doelstelling van het object te behalen?

Het actueel houden van data is de basis van assetmanagement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwjaar, locatie, afmetingen of materiaalgebruik van de assets. De interpretatie van data zorgt voor informatie om te bepalen wat er nodig is. De beheerder openbare ruimte past hiervoor CAD en GIS toe. Daarnaast bepaalt de actuele toestand van de verzameling aan objecten welke acties wanneer nodig zijn. Inspectie en monitoring van de assets zijn hiervoor de basis.

Actuele, betrouwbare en complete inspectiedata leiden tot informatie die nodig is om goede besluiten te kunnen nemen. Data en informatie verzamelen en bijhouden is dan ook een strategische activiteit.

Naast de standaard cursussen die iedere medewerker van Geo-ICT Training Center, Nederland heeft gevolgd is de medewerker BOR ook bekend met de pakketten zoals GBI en DGDialog. Daarnaast volgt hij of zij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker BOR ingezet bij opdrachtgevers.

Medewerker CAD

De medewerker CAD bij Geo-ICT Training Center, Nederland maakt zowel 2D als 3D tekeningen. Hij maakt bijvoorbeeld met AutoCAD plattegronden en andere geografische kaarten of tekent de huisaansluitingen van gas en elektriciteitsleidingen. Het is ook mogelijk dat hij als civieltechnisch, landmeetkundig, of bouwkundig werkvoorbereider diverse tekeningen maakt.

De medewerker CAD heeft de standaard cursussen van Geo-ICT Training Center, Nederland gevolgd. De medewerker CAD bij Geo-ICT Training Center beheerst AutoCAD 2D en 3D en MicroStation 2D en 3D.  Daarnaast is hij of zij ook gecertificeerd Revit Tekenaar. Daarnaast volgt hij of zij ook in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker CAD ingezet bij opdrachtgevers.

Medewerker Data-analyse

Organisaties beschikken over een steeds grotere hoeveelheid aan gegevens, onder meer gerelateerd aan het Stelsel van Basisregistraties en de decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast is er een  toenemend aanbod van open en big data gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen, die relevant zijn voor de ontwikkeling van beleid.

De Geo-ICT data-analist speelt hierin een belangrijke rol. Hij of zij kan werken met vele soorten van data en past op grote schaal geo-data toe. Bijvoorbeeld door het gebruik van GIS om complexe spatiele analyses te doen en de uitkomsten te visualiseren. Daarnaast is de Geo-ICT Data-analist verantwoordelijk voor het analyseren en uitvoeren van kwaliteitscontroles van ingewonnen (geo) data en waarborgt hij of zij de betrouwbaarheid van deze gegevens.

Taken

Voorbeelden van de taken van een data analist zijn onder andere:

 • Zorgen voor uitmuntende datakwaliteit en het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden.
 • Waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van data en de analyses daarop.
 • Toepassen van complexe data-analyses voorspelmodellen creeeren.
 • Ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van dashboards en rapportages met moderne BI tooling.
 • Ondersteuning bij inkoopprojecten voor luchtfoto’s en satellietbeeldmateriaal.
 • GIS analyses uitvoeren ten behoeve van o.a. acquisitie en projectvoorbereidingen. Maar ook voor visualisaties, ruimtelijke vraagstukken en verschillende onderzoeksprojecten.
 • Kwaliteitsbeoordeling van beeldmateriaal van drones, luchtfoto’s, satellieten, etc.
 • Bijdragen aan continue proces verbetering van algoritmes, software tools en producten.

Opleiding

De medewerker Data-Analyse beschikt over een HBO of WO opleiding en volgt bij Geo-ICT Training Center, Nederland de leergang Data-Analyse. Deze leergang bestaat uit de cursussen Python Data Science, R Programmeren en Matlab, SQL en QGIS.

Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker Data-Analyse gedetacheerd. Onze data-analisten hebben ook GIS kennis en kennis van de Geo-Basisregistraties. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn; gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

GIS Operator

De medewerker GIS bij Geo-ICT Training Center, Nederland past GIS toe in diverse vakgebieden. Hij maakt 2D en 3D geografische producten en is vaak werkzaam bij organisaties die verantwoordelijk zijn voor de geo basis registraties zoals de BAG en BGT. Vaak begint een medewerker als operator.

Maar na enige tijd is hij of zij in staat om via diverse bronnen geografische data verzamelen en daar zinvolle complexe GIS analyses op los te laten.

De medewerker GIS bij Geo-ICT Training Center beheerst ArcGIS 2D en 3D en QGIS 2D en 3D. Daarnaast is hij of zij een gevorderd FME gebruiker. Daarnaast volgt hij of zij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker GIS ingezet bij opdrachtgevers.

Hydrograaf

Een Hydrograaf meet en/of controleert bijvoorbeeld de diepte van het water, de samenstelling van het water, het getij, de golven en de stroming. Ook controleert de Hydrograaf bijvoorbeeld of olie- en gasleidingen op de juiste plaats liggen. Dit wordt gedaan vanaf een schip door middel van bijvoorbeeld sonarapparatuur. Soms worden duikers naar beneden gestuurd voor nader onderzoek aan de zeebodem.

De Hydrograaf schrijft een rapport over zijn bevindingen en verbindt daar soms aanbevelingen aan. De gegevens die hij verzamelt, worden onder andere gebruikt voor navigatiekaarten of het lokaliseren van een booreiland. Dit zijn belangrijke gegevens voor offshore- en baggerbedrijven, maar ook voor Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marine. Het is belangrijk dat een Hydrograaf geen last heeft van zeeziekte en het niet erg vindt om maanden van huis weg te zijn.

Taken

 • Het inwinnen van meetgegevens over de fysische toestand van het water en de waterbodem zoals waterhoogte, stroming, afvoer, diepte en type bodem;
 • Verwerken van grote hoeveelheden hydrografische data;
 • Ontwikkelen van slimme peilstations en automatische peilbeheersing in het waterbeheer;
 • Het verwerken van meetdata tot producten zoals bijvoorbeeld zeekaarten voor de scheepvaartnavigatie;
 • Real time metingen van de waterkwantiteit en de meetdata verwerken in GIS;
 • Sonar scanning, 3D laserscanning, remote sensing;
 • Applicaties voor het opsporen van niet geëxplodeerde munitie;
 • Opsporen van wrakken zoals bijvoorbeeld gezonken schepen of neergestorte vliegtuigen;
 • Het zijn van de ogen onder water voor de aanleg van windmolenparken op zee of de constructie van waterbouwkundige werken;
 • Het verwerken van gegevens van navigatie- en plaatsbepalingssystemen, waaronder ook toekomstige systemen zoals Beidou (Chinees) en Galileo (Europees) voor bv de plaatsing van booreilanden;
 • Het beheer en verwerken van gegevens van meetnetwerken van de waterschappen of Rijkswaterstaat (bijvoorbeeld stroming en afvoer);
 • Het adviseren bij projecten op en rond het water over de (on)mogelijkheden van meetsystemen;
 • Scheepvaartvolgsystemen;

Opleiding

De medewerker Hydrografie heeft de internationaal erkende CAT B Hydrografie Leergang gevolgd en volgt in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker Hydrografie ingezet bij grote offshore bedrijven, baggerbedrijven, ingenieursbureaus, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, aannemers, de marine, de Shell, NAM, offshore constructiebedrijven, waterschappen of de Dienst der Hydrografie.

www.geo-ict.nl
Werken en Leren in de Geo-ICT als Hydrograaf

Landmeter

Als medewerker landmeetkunde sta je aan de basis van onze projecten en draag je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het veldwerk. Je houdt je, volledig zelfstandig, bezig met het uitvoeren van kadastrale meetwerkzaamheden. In het bijzonder zijn dit verificatiemetingen (voor het voorlopig vaststellen van perceelgrenzen) en aanwijs-/splitsingsmetingen (vaststellen nieuwe grenzen).

Taken

Verder vallen onder deze functie nog de volgende zaken:
• Zorgen voor het inmeten, uitzetten en controleren van (onderdelen van) bouw- en infra projecten.
• Het verwerken van meetgegevens tot revisietekeningen
• Het opleveren de revisiegegevens volgens de meet- en tekenvoorschriften van de opdrachtgevers.
• Contact houden, plannen en overleggen met opdrachtgevers, uitvoerders en fitters.
• Je bent verantwoordelijk voor het rapporteren van geconstateerde afwijkingen t.o.v. bestek en meetgegevens.
• Het verbeteren van de maatvoering in samenspraak met de uitvoerders.

Opleiding

De medewerker Landmeetkunde is bekend met meerdere CAD en GIS systemen en heeft onze Leergang Landmeetkunde gevolgd en volgt in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt deze medewerker ingezet bij landmeet bedrijven in Nederland. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn; Ingenieursbureau MUG, Facto-Geo, Leop, Ingenieursbureau RPS, Kempkes Landmeten en het Kadaster. De medewerker begint als junior landmeter, actief is met geometrische gegevensverwerking. Al studerend groeit hij of zij door  naar zelfstandig Landmeter. Een medewerker landmeetkunde kan werken met één of meer van de volgende applicaties: MOVE3, AutoCAD Civil 3d Survey en ReCAP.

Matthijs van Egmond is één van onze medewerkers Landmeetkunde.

Leidingbeheerder

De medewerker leidingbeheer bij Geo-ICT Training Center, Nederland past als operator CAD / GIS toe bij het beheer van leidingen. Mede door de wet WION zijn alle leidingbeheerders bezig met het compleet maken en verbeteren van de kwaliteit van de leidingenregistraties. Met verschillende methoden en technieken traceert de medewerker leidingbeheer deze leidingen om ze in kaart te brengen. Een voorbeeld van zo’n methode is een grondradar. Miljoenen huisaansluitingen worden daarnaast in het buitenland gedigitaliseerd om daarna in Nederland verwerkt te worden in de bronsystemen.

De medewerker Leidingbeheer bij Geo-ICT Training Center beheerst SmallWorld GIS. Daarnaast volgt hij of zij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. De medewerker leidingbeheer wordt vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland ingezet bij opdrachtgevers. De medewerker begint als junior Leidingbeheerder. In deze functie is hij of zij bezig met administratieve en geometrische gegevensverwerking. Al studerend groeit de medewerker door naar senior Leidingbeheer specialist.

Thomas Mulder uit Apeldoorn en Jan Kuipers uit Losser zijn medewerker Leidingbeheer bij Geo-ICT Training Center, Nederland.

Bestemmingsplan ruimtelijke ordeningPlanoloog

Medewerkers van overheden en adviesbureaus stellen bestemmingsplannen op met behulp van CAD en GIS. Voorbeelden van functies zijn hierbij medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht. Onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is het voor gemeentes, provincies en het Rijk sinds 1 januari 2010 verplicht om ruimtelijke plannen digitaal vast te leggen en elektronisch als Open Data beschikbaar te stellen. De medewerker Ruimtelijke Ordening (RO) van Geo-ICT Training Center, Nederland is hier specialist in.

De medewerker Ruimtelijk Ordening heeft kennis van CAD en GIS systemen en is ook opgeleid met pakketten zoals Dezta of ROPlan. Daarnaast volgt hij of zij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de Medewerker RO bij gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureau’s.

Opleider

Geo-ICT Training Center, Nederland organiseert in 4 locaties in Nederland meer dan 200 CAD, GIS, Geodesie, Hydrografie, ICT, Databases, Programmeer en Data-analyse cursussen. Al deze cursussen kunnen ook gegeven worden bij onze klanten op locatie. Als medewerker opleidingen ontwikkel en geef je cursussen. Alle docenten van Geo-ICT Training Center, Nederland zijn specialist in één of meer CAD, GIS pakketten, Databases en programmeertalen. Zij genieten ervan deze kennis over te dragen in kleine groepen.

Onze docenten hebben ook een onderwijsbevoegdheid of zijn bereid dit te halen door bijvoorbeeld naast het werk een deeltijd master educatie te volgen. Alle docenten nemen een set van cursussen voor hun rekening. Zij ontwikkelen daarnaast nieuwe (maatwerk ) cursussen. Onze docenten doen soms ook tussendoor tijdelijke  detacheringen om daarmee nieuwe dingen te leren en met beide benen in de praktijk te blijven staan. Docenten die dat willen volgen naast het werk de deeltijd GIS master bij UNIGIS.Center, Nederland.

Softwareontwikkelaar

De medewerker softwareontwikkeling, of Geo-ICT Softwareontwikkelaar, schrijft, implementeert, test, verbetert en onderhoudt software. Daarbij baseert hij zijn werk op de behoeften van de business en de eindgebruiker. De software engineer draagt verantwoordelijkheid voor het gehele proces van het omzetten van wensen, problemen of vragen naar concrete software-oplossingen. Het gaat dus niet alleen om programmeren, maar ook om alle zaken hieromheen, zoals de planning van de werkzaamheden, het overleg met de opdrachtgever en het onderhoud van de software.

Taken

Softwareontwikkelaars zijn door middel van een systematische en gedisciplineerde aanpak verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de ontwikkeling, de uitvoering en het onderhoud van software. Van het bepalen van de eisen tot aan de oplevering van de software speelt hij een belangrijke rol. Zijn werkzaamheden bevatten onder andere:

 • Analyseren van de eisen waaraan de software dient te voldoen;
 • Opstellen en uitwerken van de gewenste specificaties van de software (vaak in een functioneel ontwerp);
 • Plannen van de uitvoering van de programmeerwerkzaamheden;
 • Ontwikkelen en produceren van de software (vaak in nauw overleg met de klant en/of opdrachtgever);
 • Testen of de software correct functioneert en of deze aan de eisen van de eindgebruikers voldoet;
 • Schrijven van begeleidende documentatie over de software, zowel voor eindgebruikers als technici die ermee moeten werken;
 • Onderhouden en updaten van de software, deze aanpassen aan eventueel veranderende eisen.

Opleiding

De medewerker Softwareontwikkeling heeft één of meer van de volgende cursussen gevolgd: Scrum Master, QGIS en Python, ArcGIS en Python, Smallworld en Magik, TatukGIS en Delphi. Daarnaast volgt hij de deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Medewerker Softwareontwikkeling ingezet bij softwarebureaus, opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheden, kadaster, ingenieursbureau, waterschappen, provincies en aannemers.

Werkvoorbereider

De medewerker Werkvoorbereiding staat aan de basis van bouwkundige, civieltechnische, verkeerskundige, milieukundige, hydrografische en archeologische projecten. Hij is bekend met de geo-basisregistraties en kan zorgen dat vanaf het begin gebruik wordt gemaakt van al het kaartmateriaal dat er al is.

Hij draagt de verantwoordelijkheid  deze projecten voor te bereiden. Daarbij weet hij als Geo-ICT -er zeer goed welke kaartmateriaal je waar kunt vinden. Hij zorgt voor een goede geo-informatievoorziening op het project. Waar nodig maakt hij zelf kaartmateriaal bij. Hij zorgt vaak ook voor de planning van het project en bewaakt die. De werkvoorbereider bij Geo-ICT Training Center beheerst AutoCAD 3D en Revit.  Hij / zij heeft vaak ook de Leergang BIM gevolgd.

Daarnaast volgt hij / zij in deeltijd de hbo Geo-ICT bij Hogeschool NOVI. Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de werkvoorbereider ingezet bij opdrachtgevers.

Sluit Menu
×

Winkelmand