Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: QGIS Intro

De cursus QGIS Intro duurt 1 dag en kost €495,-.

Omschrijving

U leert het pakket in de basis kennen waarbij het accent ligt op het raadplegen en analyseren van geo-informatie. Deze cursus vormt de eerste dag van de 3-daagse cursus QGIS Basis.

Inhoud 

Met QGIS gaat u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar leggen. U kunt per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden op de kaart. Ook wordt er aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, thematische presentaties en nog veel meer. Na de basiscursus QGIS bent u een professionele gebruiker van QGIS. De volgende onderwerpen komen in deze eerste dag zeker aan de orde: algemeen gebruik van QGIS, toevoegen van lagen, presentatie en plot-instellingen, tekst en labels in QGIS, uitwisseling met Office, thematische presentaties, visualiseren geodata, gebruik van Nationaal Georegister en andere Catalogue Services, ontsluiten WMS services en het gebruik van publieke WMS en Tiling services, zoeken en opvragen alfanumerieke gegevens, PDOK en tot slot Openstreet Maps.

Dagindeling

Leerdoelen

  • Data importeren
  • Data opmaken (symbology)
  • Koppeling met verschillende systemen


    ContactlesOnline mee doen

    NeeJa
    Wellicht heeft u ook interesse in: