Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

50 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online), In company 

Cursus: SPSS Basis

Deze cursus SPSS Basis duurt 3 dagen en kost €1395,- excl. BTW.

Als voorkennis is basiskennis van statistiek vereist.

Omschrijving

De cursist leert werken met SPSS en daarmee kwantitatieve gegevens te te analyseren en presenteren. 

Inhoud cursus SPSS Basis

Het statistische softwarepakket SPSS, ontwikkeld door Norman Nie en Hadlai Hull, was het eerste statistiekprogramma dat beschikbaar was voor Windows. In het begin werd het vooral gebruikt voor sociale wetenschappen. Tegenwoordig is het ook in gebruik bij onderzoeksvelden als marketing, marktonderzoek en fraudedetectie. Door de gebruiksvriendelijke interface en het grote aanbod aan functionaliteit is SPSS een van de meest gebruikte data-analyse pakketten. Deze cursus SPSS vormt een eerste inleiding. 

Dagindeling

Dag 1

De eerste dag wordt er een korte opfriscursus gegeven over statistiek. Het doel, de methoden en de manieren van analyse worden besproken. Daarna worden de basiszaken van SPSS besproken. Dit gaat om zaken als waar SPSS voor is en waarvoor het dient, het gebruik van SPSS, en het invoeren van data. Aan het eind van deze dag kan de cursist goed uit de voeten met de gebruikersinterface.

Dag 2

Op de tweede dag, wordt er verder voortgeborduurd op de eerste dag. Er wordt uitgelegd hoe beschrijvende analyses kunnen worden gemaakt en hoe de wat geavanceerde functies zoals tijdelijke selecties en de split file werken. Ook worden de grafische mogelijkheden van SPSS uitgebreid besproken. Aan het eind van deze dag kan de cursist simpele data analyseren en hier zijn conclusies uit trekken.

Dag 3

Op de derde dag wordt de kennis uitgebreid met verschillende parametrische en non-parametrische toetsen. Er wordt verteld wanneer welke test moet worden gebruikt en wat de randvoorwaarden van deze testen zijn. Zo wordt bijvoorbeeld de Chi-kwadraat toets, de t-toets en de correlatietoets gedaan. Tot slot komen de ANOVA’s aan de orde.

Leerdoelen

Met het pakket SPSS diverse soorten van data-analyses uit kunnen voeren.

    NeeJa


    Wellicht heeft u ook interesse in: