Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online) , bij u in company 

Cursus: STATA Spatial

Omschrijving

Deze eendaagse cursus kost € 695,-. 

Ter voorbereiding op deze cursus is het nuttig om de basis cursus STATA eerst te volgen.                                                                              STATA is een statistisch software pakket om data te beheren en analyses uit te voeren. StataCorp is het bedrijf achter STATA. Er is ook de mogelijkheid om ruimtelijke analyses uit te voeren. Zo kunnen er verschillende visualisaties worden gemaakt waaronder puntenkaarten en choropleten. Daarnaast kunnen er ruimtelijke analyses worden uitgevoerd. Zo is het mogelijk om ruimtelijke nabijheid te bepalen en ruimtelijke autocorrelatie te bepalen. Er kunnen zelfs ruimtelijke regressie modellen worden opgesteld. 

Inhoud cursus STATA Spatial: 

Ten eerste zullen de zes veelgebruikte commando’s worden besproken (spmap, spgrid, pkde, spatwmat, spatsgsa en spatlsa). Bij deze commando’s hoort documentatie die uitgebreid besproken zal worden. Hierdoor kan je na de cursus zelf sneller aan de gang gaan. Na deze commando’s zal eerst kort het aspect ruimte in de ruime zin van het woord worden besproken. Hierbij zal vooral worden ingegaan op punten en polygonen die verschillende ruimtelijke typen voorstellen. Hierna zal er met het spmap commando een aantal kaarten worden gecreëerd. Daarna zullen er ruimtelijke statistische analyses uitgevoerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan kernel densities, spatial weights matrix, spatial autocorrelation en spatial regression.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen

    Wellicht heeft u ook interesse in: