Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Trainee Jacob Dekker - Landmeetkundige

Geo-ICT Trainee Jacob bij Geo-ICT Training Center, Nederland

Mijn naam is  Geo-ICT Trainee Jacob Dekker. Na het VWO ben ik  Dier-Geo-ICT Trainee Jacob bij Geo-ICT Training Center, Nederlandmanagement gaan studeren aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijdens deze studie heb ik de GIS minor gevolgd en uitgebreid kennis gemaakt met ArcGIS.  Tijdens de GIS minor werd een GIS project uitgevoerd om te achterhalen welke plaatsen in de Groote Wielen (Friesland) het meest geschikt waren voor de otter. Er waren een aantal kaarten beschikbaar met raster- of vectorgegevens over de vegetatie, de ondergrond, de waterwegen en de bebouwing. Vervolgens was het de bedoeling om via analyses in kaart te brengen waar de geschikte gebieden lagen voor elk van de lagen. Ten slotte werden de vier kaartlagen over elkaar gelegd zodat je kon zien welke gebieden, alle criteria bij elkaar genomen, het meest geschikt waren voor de otter.

Bij Geo-ICT Training Center, Nederland volgde ik diverse praktijkcursussen CAD en GIS ook de Leergang Landmeetkunde. en  Leergang BAG gevolgd. Het bijdragen aan het inwinnen en toepassen van 2D en 3D geo-Informatie spreekt mij bijzonder aan. Na de opleiding werd ik gedetacheerd bij de MeetBV in Heteren.  Dit landmeetkundig bureau begeleidt en ondersteunt  met landmeetkundige diensten, tekenwerk en volume- en oppervlakteberekeningen. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij vergunningstrajecten en projectadministratie. Dit doen we voor aannemers in de weg- en waterbouw, waterschappen en overheden die actief zijn op het gebied van ontgronden, natuurbouw, civiele- en cultuurtechniek.

Als je trainee wilt worden bij Geo-ICT Training Center, Nederland dan kan ik dat van harte aanbevelen.

Geo-ICT Trainee Jacob is in er in ieder geval zeer over te spreken,