BAG Beheerder

Een BAG-beheerder (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het beheer en de kwaliteit van adres- en gebouwgegevens. De medewerker BAG is in dit samenspel de spin in het web. Het beheer van de BAG vraagt om kennis van een BAG-applicatie en van objectenafbakening. Daarnaast is ook inzicht in de werking van de BAG-processen en de kwaliteitseisen die gelden erg belangrijk. Een en ander staat beschreven in het Objectenhandboek BAG. Je volgt bij ons de Leergang BAG en we helpen je aan de slag bij een van ruim 350 gemeenten in Nederland.  • Gegevensbeheer: Verantwoordelijk voor het bijwerken, controleren en beheren van adres- en gebouwgegevens in de BAG, inclusief het registreren van nieuwe objecten, het wijzigen van bestaande gegevens en het verwijderen van verouderde gegevens.
  • Kwaliteitscontrole: Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de ingevoerde gegevens om ervoor te zorgen dat de BAG voldoet aan de gestelde nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidseisen. Dit omvat het opsporen en corrigeren van eventuele fouten of discrepanties in de gegevens.
  • Gegevensvalidatie: Controleren en valideren van de juistheid en volledigheid van de adres- en gebouwgegevens aan de hand van verschillende bronnen, zoals bouwvergunningen, kadasterinformatie en veldcontroles.
  • Registratie van mutaties: Registreren van mutaties en wijzigingen in de BAG, zoals verhuizingen, sloop van gebouwen, nieuwbouw en samenvoegingen van percelen, om ervoor te zorgen dat de gegevens altijd actueel en accuraat zijn.
  • Communicatie en samenwerking: Samenwerken met andere betrokken instanties en belanghebbenden, zoals gemeentelijke afdelingen, woningcorporaties, nutsbedrijven en kadaster, om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en de kwaliteit van de BAG te verbeteren.

Wat bieden we je?

De medewerker begint als een junior BAG medewerker. Je volgt de Leergang BAG. In deze functie is hij of zij actief in de administratieve en geometrische gegevensverwerking van de BAG applicaties. Al studerend kan er worden doorgegroeid naar senior BAG beheerder. Je gaat aan de slag bij een gemeente.

Geo-ICT Training Center, Nederland - BAG Beheerder

Wie ben jij?

Jij vind het leuk met geografische kaarten en met administratie gegevens te werken. Je houd ervan gegevens op orde te krijgen en te houden. Je hebt er zin om bij een gemeente de BAG registratie perfect op orde te houden en anderen daarover te informeren.

Meer informatie

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden alle adressen en gebouwen in Nederland op uniforme wijze bijgehouden. Bij wet is geregeld dat de gemeenten en de waterschappen deze gegevens bijhouden en leveren aan de Landelijke Voorziening van het kadaster, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Mijn naam is Maikel van der Wijk. HR Manager. Wilt u meer informatie?

Klik hier