Bodem Veldwerker

Geo-ICT Training Center, Nederland zoekt in geheel Nederland mensen die bodem veldwerker willen worden. Je wordt bij ons opgeleid en daarna ga je aan de slag bij één van onze opdrachtgevers bij jou in de buurt.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van historisch bodemonderzoek, voorbereiden van veldwerk, het analyseren van en adviseren over de resultaten.

  • Bodemmonsters nemen: Een belangrijke taak van een bodemveldwerker is het nemen van bodemmonsters op verschillende locaties.
  • Veldmetingen uitvoeren: Bodemveldwerkers voeren verschillende metingen uit in het veld om de fysische eigenschappen van de bodem te bepalen.
  • Rapportage en gegevensverwerking: Een bodemveldwerker is verantwoordelijk voor het nauwkeurig documenteren van de verzamelde gegevens en het opstellen van rapporten. Dit
  • Verwerking en analyse van verzamelde gegevens, zoals het interpreteren van laboratoriumresultaten en het genereren van grafieken of kaarten om de bevindingen te visualiseren.

Wat bieden we je?

Een goede opleiding

Naast de standaard CAD en GIS cursussen heeft iemand in de functie bodemveldwerker de Leergang Bodemonderzoek en de leergang Basisregistratie Ondergrond gevolgd.  Actuele, betrouwbare en complete bodemdata leiden tot informatie die nodig is om goede besluiten te kunnen nemen.

Een goede start

Vanuit Geo-ICT Training Center, Nederland wordt de Bodem veldwerker ingezet bij opdrachtgevers, zoals Mateboer, AnteaGroup, Lycens en Aveco De bondt.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Vacature Bodem Veldwerker

Wie ben jij?

  • Jij vindt het leuk om geografische gegevens van kaarten te verkennen en te analyseren
  • Je hebt een bodemkundige opleiding of je hebt daar veel affiniteit mee
  • Je vind het leuk om afwisselend buiten en binnen te werken.

Meer informatie

Bodemonderzoek in Nederland wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de bodem. Het doel van bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid, het identificeren van verontreinigingen en het beoordelen van de geschiktheid van de bodem voor verschillende doeleinden, zoals bouwprojecten of landbouw.

Bodemonderzoek wordt meestal uitgevoerd voordat er bouw- of infrastructurele projecten plaatsvinden. Het is ook vereist bij de aanvraag van vergunningen voor het plaatsen van ondergrondse tanks of bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken. Het onderzoek kan zowel op kleine schaal, zoals een individueel perceel, als op grotere schaal, zoals een hele regio, worden uitgevoerd.

Verschillende organisaties zijn betrokken bij het uitvoeren van bodemonderzoek in Nederland, zoals gespecialiseerde adviesbureaus, laboratoria en overheidsinstanties. Het onderzoek omvat vaak het nemen van bodemmonsters op verschillende dieptes, gevolgd door laboratoriumanalyse om de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, zoals zware metalen of chemische stoffen, te bepalen.

De resultaten van het bodemonderzoek worden gebruikt om de risico’s en mogelijke impact van verontreiniging op menselijke gezondheid en het milieu te beoordelen. Op basis van deze bevindingen kunnen maatregelen worden genomen, zoals bodemsanering, om de verontreiniging te verminderen of te verwijderen.

Het bodemonderzoek in Nederland wordt gereguleerd door wet- en regelgeving, waaronder de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Deze regels zijn opgesteld om een gezonde leefomgeving te waarborgen en de bodemkwaliteit te beschermen.

Mijn naam is Maikel van der Wijk. HR Manager. Wilt u meer informatie?

Klik hier