Explosieven Opspoorder

In geheel Nederland zoeken we mensen die explosieven opspoorder willen worden. Je wordt door ons opgeleid en daarna ingezet bij een opdrachtgever in de buurt van waar je woont.

In de functie van explosieven opspoorder ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, begeleiden en opvolgen van projecten gericht op opsporing van explosieven binnen de GWW-sector.

  • Analyseren en beoordelen van technische tekeningen en plannen: Een werkvoorbereider explosieven bestudeert grondplannen, technische tekeningen en andere relevante documentatie om de locaties te analyseren en potentieel explosieve objecten te identificeren.
  • Opstellen van gedetailleerde werkplannen: De werkvoorbereider explosieven stelt gedetailleerde werkplannen op voor de explosievenopruiming
  • Coördineren van vergunningen en meldingen: Een werkvoorbereider explosieven is verantwoordelijk voor het coördineren van de benodigde vergunningen en meldingen bij de relevante autoriteiten
  • Veiligheidstoezicht en kwaliteitsborging: De werkvoorbereider explosieven houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften tijdens de uitvoering van de explosievenopruiming

Wat bieden we je?

Wie ben jij?

  • Je bent geïnteresseerd in oorlogsresten en explosieven
  • Je wilt werken met GIS en met ( historische ) kaarten om de explosieven op te sporen
  • Je hebt minimaal mbo(4) gedaan bijvoorbeeld bodem, milieu of archeologie

Geo-ICT Training Center, Nederland - vacature Explosieven Opsporing

 

Meer informatie

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben er in Nederland verschillende gevechten en bombardementen plaatsgevonden, waarbij explosieven zijn gebruikt en soms niet zijn ontploft. Deze niet-gesprongen explosieven, zoals bommen, granaten en munitie, kunnen nog steeds aanwezig zijn in de bodem van bepaalde gebieden. Bij graafwerkzaamheden in deze gebieden bestaat het risico op het per ongeluk aantreffen van dergelijke oorlogsresten.

Om deze risico’s te minimaliseren, is het gebruikelijk dat aannemers een gespecialiseerd bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in explosievenopsporing en -ruiming. Dit bedrijf voert een grondig onderzoek uit naar het betreffende gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van historische gegevens, luchtfoto’s, archiefonderzoek en eventueel ook veldonderzoek. Indien nodig worden mogelijke verdachte locaties onderzocht met geavanceerde apparatuur, zoals metaaldetectoren en grondradars.

Indien tijdens het onderzoek oorlogsresten of explosieven worden aangetroffen, wordt een plan opgesteld om deze op een veilige manier te verwijderen. Dit kan inhouden dat een gespecialiseerd team wordt ingeschakeld om de explosieven te ruimen of gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Pas nadat het gebied veilig is verklaard, kunnen de werkzaamheden in de openbare ruimte worden hervat.

Mijn naam is Maikel van der Wijk. HR Manager. Wilt u meer informatie?

Klik hier