Kadastraal medewerker

We zoeken in geheel Nederland mensen die willen worden opgeleid tot kadastraal medewerker. Na de opleiding wordt je ingezet bij één van onze opdrachtgevers bij jou in de buurt.

Bij een kadastraal medewerker staan kadastrale grenzen centraal. Na de werkvoorbereiding ga je zelfstandig op pad om met behulp van een GPS-set en een total station perceelgrenzen nauwkeurig uit te zetten en in te meten. Hierdoor kom je telkens op nieuwe plekken binnen jouw regio. Na afloop van de metingen worden de meetgegevens door jou op kantoor gecontroleerd en verwerkt.

  • Eigendomsregistratie: Een kadastraal medewerker is verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de registers waarin eigendomsinformatie van onroerend goed wordt vastgelegd.
  • Grensafbakening en metingen: Het bepalen van de exacte grenzen van percelen is een essentiële taak van een kadastraal medewerker. Dit omvat het uitvoeren van metingen op het terrein, het analyseren van oude documenten en kaarten, en het vaststellen van de juiste grenzen volgens de wettelijke voorschriften
  • Verstrekken van informatie: Een kadastraal medewerker fungeert als een belangrijke bron van informatie over eigendom en kadastrale gegevens. Ze verstrekken informatie aan particulieren, notarissen, makelaars en andere belanghebbenden.
  • Ondersteuning bij juridische procedures: Een kadastraal medewerker kan ook betrokken zijn bij juridische procedures met betrekking tot onroerend goed, zoals eigendomsgeschillen, erfdienstbaarheden of onteigeningen.

Wat bieden we je?

Wie ben jij?

Jij vind het leuk met geografische kaarten en met administratie gegevens te werken. Je houd ervan gegevens op orde te krijgen en te houden. Je hebt er zin om de  kadastrale registratie perfect op orde te houden en anderen daarover te informeren over de hun eigendommen en met name de kadastrale grenzen.

Meer informatie

De basisregistratie Kadaster, ook bekend als het Kadaster, is een nationaal systeem dat in Nederland wordt gebruikt voor de registratie van onroerend goed en de bijbehorende rechten en belangen. Het Kadaster heeft tot doel om informatie te verstrekken over eigendom, grenzen, hypotheken en andere zakelijke rechten met betrekking tot vastgoed. Hieronder wordt uitgelegd hoe de basisregistratie Kadaster werkt:

  1. Registratie van gegevens: Het Kadaster verzamelt en registreert gegevens met betrekking tot onroerend goed in Nederland. Dit omvat informatie over eigendom, zoals de eigenaar, adres, kadastrale grenzen, oppervlakte en kenmerken van het perceel. Het registreert ook zakelijke rechten en belangen, zoals hypotheekrechten, erfdienstbaarheden en beslagen.
  2. Uniforme identificatie: Elk stuk grond in Nederland krijgt een unieke identificatie, bekend als het kadastraal perceelnummer. Dit nummer wordt gebruikt om een specifiek perceel te identificeren en alle relevante informatie erover op te slaan. Hierdoor kan het Kadaster de gegevens eenduidig en nauwkeurig koppelen aan specifieke percelen.
  3. Samenwerking met andere basisregistraties: Het Kadaster werkt samen met andere basisregistraties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Door gegevens uit verschillende bronnen te combineren, kunnen er dwarsverbanden worden gelegd en kunnen koppelingen worden gemaakt tussen eigendom, personen en adressen.
  4. Publieke toegang tot informatie: Het Kadaster verstrekt publieke toegang tot een deel van de geregistreerde gegevens. Via de website van het Kadaster en het Kadasterloket kunnen mensen bepaalde informatie opvragen, zoals eigendomsinformatie, kadastrale kaarten en kadastrale uittreksels. Deze openbaarheid van informatie bevordert transparantie en helpt bij het nemen van beslissingen met betrekking tot onroerend goed.
  5. Juridische waarde: De gegevens die in de basisregistratie Kadaster zijn geregistreerd, hebben een juridische waarde. Dit betekent dat de geregistreerde informatie als bewijs kan worden gebruikt in juridische procedures met betrekking tot eigendom en zakelijke rechten. Het Kadaster speelt een belangrijke rol bij het verschaffen van betrouwbare en officiële informatie over onroerend goed.

Het Kadaster wordt beheerd door het Kadaster als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in Nederland. Het is verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de basisregistratie Kadaster, het verstrekken van informatie aan belanghebbenden en het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de geregistreerde gegevens.

Mijn naam is Maikel van der Wijk. HR Manager. Wilt u meer informatie?

Klik hier