WOZ Beheerder

In omgeving Apeldoorn zoeken we een WOZ Beheerder.

Als WOZ beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ is een wet in Nederland die regelt hoe de waarde van onroerende zaken, zoals huizen, bedrijfsgebouwen en grond, wordt bepaald. Deze waarde wordt gebruikt voor de belastingen op onroerende zaken, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB).

  • Waardering van onroerende zaken: De WOZ-beheerder is verantwoordelijk voor het waarderen van onroerende zaken binnen de gemeente volgens de wettelijke bepalingen. Ze beoordelen de waarde van vastgoed, zoals woningen, bedrijfspanden en grond, op basis van objectieve en uniforme criteria.
  • Gegevensbeheer: De WOZ-beheerder zorgt voor het beheer en de actualisatie van gegevens met betrekking tot onroerende zaken. Ze verzamelen en registreren gegevens over eigendommen, zoals grootte, bouwjaar, kenmerken en gebruiksdoeleinden. Daarnaast controleren ze de juistheid en volledigheid van de gegevens.
  • Bezwaarafhandeling: De WOZ-beheerder behandelt bezwaarschriften die zijn ingediend door eigenaren of gebruikers van onroerende zaken. Ze beoordelen de bezwaren, voeren eventueel taxaties uit en nemen beslissingen op basis van de geldende wet- en regelgeving. Ze kunnen ook betrokken zijn bij eventuele juridische procedures.

Wat bieden we je?

We bieden je een interessante baan als WOZ-beheerder. Heb je nog geen ervaring? Geen probleem indien nodig volg je ook een aantal cursussen:

Geo-ICT Training Center, Nederland detacheert de medewerker WOZ bij verschillende organisaties in de geosector. Voorbeelden van zulke organisaties zijn; bronhouders, gemeenten (ongeveer 400) en waterschappen (ongeveer 22).

Wie ben jij?

Geo-ICT Training Center, Nederland - WOZ BeheerderJe hebt minimaal een mbo of hbo opleiding en je vindt het leuk om ( geografische ) gegevens te analyseren, vastgoedinformatie te interpreteren en objectieve criteria toe te passen. Daarnaast krijg je te maken met veel afwisseling. Als WOZ-beheerder heb je te maken met een verscheidenheid aan onroerende zaken, van woningen tot bedrijfspanden en grond. Het werken met verschillende soorten vastgoed kan afwisselend en interessant zijn.

Meer informatie

De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. Voor het relateren van de WOZ-waarde aan een onroerende zaak is er aan de ene kant de (van een BAG-adres afgeleide) aanduiding van een onroerende zaak en aan de andere kant de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. Verder wordt vastgelegd voor welke belanghebbende de WOZ-waarde van betekenis is. De NAW-gegevens van deze belanghebbende zijn vastgelegd mede door een relatie naar de BRP of het Handelsregister. Er zijn ook belanghebbenden die niet in één van deze registraties zijn vastgelegd.

Mijn naam is Maikel van der Wijk. HR Manager. Wilt u meer informatie?

Klik hier