Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

40 trainees, omscholers, specialisten en docenten

Leslocaties: Apeldoorn, Virtueel(online) , bij u in company 

Cursus: Web Angular

Omschrijving

De cursus Web Angular programmeren duurt 2 dagen en kost €995,-.

Google’s Angular JS is een Single Page Applicaties toolkit. Enige ervaring met web programming in zijn algemeenheid is handig, maar niet noodzakelijk.

Inhoud Cursus: Web Angular

In deze cursus leert u de essentie van Single Page Applicaties. Ook komt het contrasteren met traditionele server centric webapplicaties aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de veelgebruikte Angular JS functies. Aan de orde komen declaratieve connecties tussen data- en screen-elementen en hoe een scope het model representeert. Aandacht wordt besteed aan controllers, filters en service types in Angular JS. En ook komen directives aan de orde waarmee HTML kan worden uitgebreid tot abstracties voor de applicatie. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers geleerd hoe ze Angular JS kunnen gebruiken om een complete Web applicatie te bouwen.

Leerdoelen tijdens deze cursus:

  • Inschrijven


    ContactlesOnline mee doen