Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

Blogs

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsWe brengen gemiddeld ieder half jaar een blog uit. Daarin vertellen we wat ons bezig houdt, hoe we de sector waarnemen en ervaren. 

Geo-ICT Training Center, Nederland - Bestaat 10 jaar10 jaar Geo-ICT Training Center, Nederland

Geven en Delen, daar gaat het om !

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland Apeldoorn, december 2020 Eind december bestaat ons bedrijf Geo-ICT Training Center, Nederland 10 jaar. Er werd in onze geosector veel gediscussieerd en vergaderd over cursussen en opleidingen en met name over de teruglopende aantallen aanmeldingen voor de landmeet opleidingen. De ontwikkelingen in de technologie in het algemeen en in de ICT in het bijzonder gingen maar door maar onze landmeetkunde raakte een beetje tussen wal en schip. Althans zo voelde ik dat. Hoewel ik in de ICT werkte en niet veel meer had met landmeetkunde ging het mij toch aan het hart. Daarnaast had ik veel cursussen gegeven in mijn werk en dat vond ik erg leuk. Een landmeter die in de ICT werkt en die opleiden leuk vindt. Dan kom je al snel op Geo-ICT Opleidingen BV met als handelsnaam Geo-ICT Training Center, Nederland. Er werd een website gemaakt en er stonden meteen al 80 CAD en GIS cursussen op. Begin 2010 had ik een mailtje geprint en die lag bij ons thuis op tafel. Daar stonden deze aantallen op genoemd. Mijn vrouw Dinie had er met potlood onder geschreven: ‘waarvan 95% nog ontwikkeld moet worden’. Helemaal in het begin kwamen er als vanzelf 2 ervaren CAD docenten in mijn leven: Robert Janssen en Maarten Wouters. Kort daarna kwamen er 2 junior docenten bij: Jeroen van der Zwam en Peter Schols. Deze 4 docenten leveren een enorme bijdrage. We werken nu met meerdere vaste en freelance docenten en we hebben een groep trainees in dienst waarvoor we een platform voor starters in de geosector willen zijn. Na 10 jaar voel ik me trots omdat we nog steeds bestaan. Dat was namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Bestaansrecht moet je bewijzen door langdurig te blijven bestaan. Op de tweede plaats ben ik trots omdat het een gezond en compact bedrijf is geworden waar de (soms harde) werkelijkheid er altijd is maar er is ook veel ruimte voor humor. Daarnaast voel ik me dankbaar voor de steun, hulp, advies en begrip die wij van u, beste lezer, en vele anderen hebben gekregen. Na mijn studie landmeetkunde in Utrecht in 1983 was er in ons vakgebied, de landmeet-sector, weinig werk te vinden. De landmeet sector bestond toen uit landmeters die geometrische data in het terrein verworven om daarmee de basisregistratie Kadaster te vullen en bij te houden en de vakgebieden bouw en civiele techniek te helpen met het uitzetten een maatvoeren. In de Geodesia, de voorloper van de Geo-info, stond maar zelden een vacature en daar kwamen dan heel veel sollicitanten op.  Als student ging het me niet heel gemakkelijk af. Maar ik was gemotiveerd en ik werkte hard en na ruim 4 jaar heb ik de studie afgerond. Na het afstuderen kwam het goed uit dat ik in militaire dienst moest. Zo kwam ik als jongeman van 24 uit dienst. Tijdens mijn diensttijd had ik wat ICT cursussen gevolgd en ik vond al vrij snel een baan bij een softwarebureau. Wij, een groep van 15 trainees, kregen een ICT opleiding van 2 maanden en daarna mochten we allemaal een splinter nieuwe leaseauto uitzoeken. Dit werk was dan wel niet in de landmeetkunde maar ik was blij dat ik wat had. Op mijn 25e trouwde ik met Dinie. Tot zover was alles fantastisch verlopen in mijn leven en aan de buitenkant zag alles er prachtig uit. Een mooie vrouw, een eigen huis, een goede baan en een splinter nieuwe auto. Toch heb ik rond mijn 27e een periode gehad waarin ik mij zelf hard ben tegen gekomen. Ieder (jong) mens heeft wel eens keer zo’n periode en bij de een is dat wat heftiger dan bij de ander. Een manier om jezelf te leren kennen is een keer helemaal aan de grond te zitten. En dan moet je (weer) gaan staan en gaan leven. Als ik nu jonge mensen spreek voel ik om een of andere reden dat ze niet tussen wal en schip mogen raken. Dat ze, wat ze ook gedaan hebben tot nu toe, op een goede manier in het arbeidsproces moeten komen en ze de kost moeten gaan verdienen. Zodat ze mee kunnen gaan doen in de maatschappij door verantwoording te gaan dragen. Als je verantwoording gaat dragen, ga je mee tellen, ga je delen en geven. En daar zit het echte geluk in. Niet ‘krijgen’ en ‘hebben’ maar ‘delen’ en ‘geven’. Licht kun je niet kennen zonder donker ook te kennen. In donkere tijden worden andere dingen juist weer licht. Je gaat kijken naar jezelf en neemt jezelf niet al te serieus. Je ziet een proces van gedachten in je hoofd plaats vinden en je krijgt ze niet stil.  Laat ze maar gewoon komen en gaan. Zo belangrijk is het niet. Maar goed, het gaat wel heel slecht met de aarde. Het klimaat verandert. De ijskappen smelten. De zeespiegel gaat omhoog. Er is veel haat in de wereld. Er zijn groepen mensen die andere groepen mensen uit willen roeien. Groepen machtige mannen in mooie pakken, die vliegtuigen bezitten, vergrijpen zich al jaren aan vrouwen en kinderen. Er is veel armoede, honger, verdriet en oorlog. Tot slot: er is een groep ‘apostelen’ die hiervan zo onder de indruk zijn dat zij er (complot?) theorieën van Bijbelse proporties omheen gaan fantaseren. En zij kunnen dat ook op poëtische en romantische wijze verwoorden. Je komt deze schriftgeleerden tegen op facebook. Het zijn gewone mensen net als u en ik. Het feit is echter dat we sommige dingen niet weten en misschien ook wel nooit achter zullen komen. De mensen leren daar steeds beter mee om te gaan. Het menselijk denken begint volwassener te worden en we hebben het niet meer nodig om helemaal op hol te geraken en waarde toe te kennen aan verzonnen verhalen. Hoe mooi ze ook klinken en hoe populistisch, rijk en machtig de mensen ook zijn, die ze verzinnen en, meestal ter meerdere eer en glorie van zichzelf, voor (laten) lezen. Als je nu jong bent en aan het begin staat van het leven betekent dit ook dat er de komende 100 jaar veel gaat gebeuren, veel valt mee te maken, veel valt te genieten. Je staat aan het begin van een ontdekkingsreis vol avonturen. De wereld ligt letterlijk en figuurlijk aan je voeten en het water staat tot aan je lippen. Al deze nadelen, donkere wolken en stormen (vaak ook in een glas water) zijn ook voordelen, lichtpunten en uitdagingen. Zeker als je Nederlander bent. Als je in je denken even omschakelt naar overvloed en voorspoed, of je kijkt even in de koelkast, zie je dat je in dit land alles kunt krijgen. Je moet er wel wat voor doen. Als je het zomaar voor niets krijgt is er ook niet veel aan. Je moet doorgaan, zoeken en volhouden tot het punt dat je je passie hebt gevonden en niets anders meer wilt. Laat je niets wijs maken. Als je 200 jaar geleden was geboren kon je met een paard over de prairie in Texas racen en had je een revolverheld kunnen worden. Als je in de jaren 700 tot 800 had geleefd als Viking dan had je, in je blote buik in plaats van in een geel hesje, alle landen in Europa kunnen plunderen. Kijk maar naar de Netflix series. Alle tijden hebben hun rampen en ook hun charmes. Dus gaan met die banaan. De afgelopen 10 jaar heb ik ontdekt dat als je iets doet wat nuttig lijkt en waar je plezier in hebt en wat je met je geest en lichaam ook goed vol kan houden is dat fantastisch. De afgelopen 10 jaar heb ik zo genoten dat ik het zelfs voor niets had willen doen. De landmeet sector kende destijds één basisregistratie (kadaster) en diende twee vakgebieden (bouw en civiel). De laatste jaren is dit uitgegroeid tot een geosector die zorgt voor diverse basisregistraties (BGT, BAG, WOZ, BRT) en vrijwel alle vakgebieden maken gebruik van de geo-informatie die wij inwinnen, bewerken, bijhouden en publiceren.  Als je in de geosector gaat werken doe je iets nuttigs voor de aarde. Want of je nu geo-informatie verzamelt met drones, vanuit satellieten in de ruimte of je staat als landmeter met beide benen in de modder, je draagt bij aan de grote uitdagingen waar wij als mensen voor staan: aanpassen aan de klimaatverandering, uitvoeren van de energietransitie en het ontwikkelen van smart cities met duizenden nieuwe woningen. De geosector is een groeimarkt omdat we niets anders doen dan delen en geven van geo-informatie. Daarmee dienen we moeder aarde en al haar levende wezens. Dit begint een virus te worden die ervoor gaat zorgen dat we duurzaam met elkaar en met de aarde kunnen omgaan.  Een virus dat veel krachtiger is dan andere virussen zoals bijvoorbeeld corona. Dat houdt ons nog behoorlijk bezig maar de oplossing is nabij. Beste lezers, vanuit ons kantoor in Apeldoorn, wens ik jullie fijne dagen en een goed begin in 2021.  Heel veel sterkte in de lockdown die zeker tot 19 januari 2021 gaat duren. Het nadeel van een tunnel is dat ie smal is en lang kan zijn. Het voordeel is dat de route vast staat. Aan het einde is er licht te zien. En dat licht is bedoeld voor iedereen. Of je kleur nu geel is, zwart, wit, rood, oranje of bruin. Goed 2021. Het jaar van geven en delen. Daar gaat het om ! Met vriendelijke groet Geo-ICT Training Center, Nederland www.geo-ict.nl Anton Schutte

Geo-ICT Training Center, Nederland - Blogs - Big Sexy Geobusiness.Geosector. Big Sexy Geobusiness !

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland Apeldoorn, Juni 2020 Toen ik landmeetkunde studeerde in Utrecht heb ik geleerd dat landmeters van groot naar klein werken. Eerst wordt er een grondslag gelegd en daarna wordt er steeds verder verdicht tot in de puntjes. Deze stof was voor mij gemakkelijk te bevatten, hoewel ik als student geen groot geleerde was. Nicolaas CopernicusGeo-ICT Training Center, Nederland, Blogs was wel een groot geleerde. Hij was geestelijke, wiskundige en astronoom die het heliocentrisch model van het universum formuleerde waarbij de zon, in plaats van de aarde, in het centrum werd geplaatst. De gevestigde orde van die tijd, de christelijke aard-sector (kerk), dacht dat de aarde het middelpunt was van alles en dat zij het middelpunt van alles op aarde waren. Logisch natuurlijk dat ze niet blij waren met het gedachtegoed van deze wijsneus. Het risico voor lief nemend, dat u, beste lezer van deze blog, wellicht ook niet blij bent met deze wijsneus wil ik toch samen met u eens proberen deze manier van ‘groot naar klein waarnemen’ toe te passen op onze geosector. In den beginne was daar de geodesie en dat werd door de gewone mensen ook wel landmeetkunde genoemd. De taak van de wetenschap geodesie is het meten van 3 geometrische eigenschappen van dat hemelse lichaam waar wij samen met ongeveer 7 miljard mensen op wonen:
  • de vorm van moeder aarde
  • haar oriëntatie in de ruimte
  • haar zwaartekrachtsveld
Wij, geodeten, vinden het sexy om op deze manier moeder aarde waar te nemen. Deze 3 eigenschappen zijn namelijk voortdurend aan veranderingen onderhevig en het is heel belangrijk dat wetenschappers dit blijven meten om te volgen hoe moeder aarde zich gedraagt en zich houdt in het heelal. In nauw verband daarmee staan namelijk de veranderingen die op, om en in moeder aarde plaatsvinden. De aardkorst is zo’n 40 km dik en bestaat uit tektonische platen die langs elkaar heen kunnen schuiven en tegen elkaar op kunnen botsen. Dit kan dan bijvoorbeeld van invloed zijn op de ligging van de continenten, de oceanen, ijsvlaktes en vulkanen. Geodeten maken gebruik van zeer geavanceerde ICT hulpmiddelen. De moderne geodeten hebben daar veel feeling en interesse voor en zij voelen zich ook ICT-ers. Om deze redenen worden zij dan ook wel Geo-ICT-ers genoemd. Deze Geo-ICT-ers kunnen met de ICT tools van deze tijd grote dingen doen. Kleine veranderingen, zelfs over langere tijdbestekken, in, om en op aarde worden waargenomen. Praktische toepassingen daarvan zijn: Geo-ICT Training Center, Nederland, Blogshet voorspellen van vulkaan uitbarstingen, aardbevingen, tornado’s, overstromingen, langdurige droge periodes, het smelten van de ijskappen, het verloop van olielekkages in zee, bosbranden, verslechteren van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en, last but not least, de verandering van de zeespiegel. Mensen die dit niet sexy vinden adviseer ik bovenstaande paragrafen vanaf In den beginne nog een keer te lezen en er dan wat verder op door te denken. Dan gaat het wat meer leven. Copernicus is behalve de naam van een historische vakbroeder ook de naam van Geo-ICT Training Center, Nederland, Blogshet aardobservatieprogramma van de Europese Unie. Met een aantal satellieten wordt de gehele aardbol voortdurend gescand en gefotografeerd. Daarnaast worden er diverse in situ metingen, ter land, ter zee en in de lucht, gedaan middels sensoren, 3D-scanners en robotic total stations. Deze petabytes aan data staan te popelen om gebruikt te worden door de GIS specialisten, Geo-ICT-ers en Geo-data-analisten in onze boeiende geosector. Er zijn vijf cloud platformen die gecentraliseerde toegang bieden tot de gegevens en informatie van Copernicus en tot tools voor de verwerking van die gegevens. Deze platforms worden DIAS genoemd: Data and Information Access Services. Het betreft Creodias, Mundi, Onda, Sobloo en Wekeo. Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsDaarnaast zijn er zes operationele Copernicus Services: Atmosfeer (CAMS), Zee (CMEMS), Land (CLMS), Klimaat (C3S), Veiligheid ( SEC ), Noodsituatie en Rampen (CEMS) Vanuit deze platforms zullen de Geo-ICT-ers diverse nieuwe services ontwikkelen en daarmee de doelstellingen van de Geodesie nog meer waar maken. De verwachting is dat er binnen nu en een jaar of 10 zo’n 8,3 miljard euro om zal gaan in deze oceaan van onontgonnen big geodata en dat het in Europa zeker 50 duizend banen zal opleveren.

 Klein

Laten we nu terugkomen op aarde en een wat kleinere broek aantrekken. Als ik mijn denken klein en beperkt houd dan zie ik de pur sang landmeet-bedrijven. In Nederland hebben we er een aantal hele goede en daarnaast hebben we ook heel veel professionele zzp-ers. Wij zijn met name bezig met nauwkeurige landmetingen voor de bouw en de civiele techniek. Wat akteposten van het Kadaster of wat landmetingen voor de BGT en de BAG van gemeenten erbij, zijn altijd welkom. Daarmee kunnen we het wat gemakkelijker verdienen. En vergeet niet de 3D scanner en BIM. Yes, het omlaag vereffenen van de faalkosten en angsten in de bouw. Wij werken met zeer geavanceerde apparatuur. Jammer dat tegenwoordig bijna iedereen die apparatuur kan bedienen. Wij gaan met zoete lieve gerritje één keer per jaar met de Geobuzz naar Den Bosch toe om geosamen achter de ellebogen te niche(n). In plaats van brommers gaan we total stations kieken. Wat een prachtige mooie kleuren. Jammer dat die mooie meid ervoor staat. Het werk gaat voor het meisje. O ja: Rijksdriehoeksmeting, afstanden in mm, hoeken in dmgr. Zo niet, dan word je vereffend. We vinden het wel jammer dat landmeten niet zo sexy meer is en niemand dat vak nog wil leren. We hebben zelfs gehoord dat er helemaal geen landmeet-opleidingen meer zijn? Klopt dat? Weet de voorzitter van Geobusiness Nederland, meneer Nijpels, dat wel? Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsLaten we een andere naam voor ons vak bedenken. Laten we een denktank opzetten van mensen die daar tijd voor hebben. Een aantal oude mm-gekke geodeten bij elkaar. Dat is lachen. En voor de BBQ even polsstok-springen in de polder met een hele grote jalon. In het museum staat er nog wel een. Zo maken we geosamen, al eeuwen, de geof*cking Hollandsche Cirkel rond. Landmeetkunde is een niche markt en wel ónze niche markt. Je komt daar niet zo gemakkelijk in en als je eruit bent geweest ( dat geldt bijna voor iedereen omdat het echt heel klein is ) kom je er ook niet meer in. Soms denken we wel eens dat we beter weg kunnen lopen van de geosector. Wij, de echte landmeters, de laatsten der mohikanen, gaan onszelf gewoon weg geven als hulpjongens aan de bouwsector en de weg- en waterbouw sector. Toch staan we met beide benen op de aarde en doen we goed werk. We hebben goed bijgedragen aan de geo-basisregistraties zoals de BAG en de BGT. Bij wet is geregeld wie er verantwoordelijk voor is. Alles wordt periodiek geleverd aan de landelijke voorziening en iedereen kan het gebruiken. Dat doen we goed in Nederland. Door toepassen van Informatie Technologie en Communicatie (ICT ) lukt het ons steeds beter deze registraties bij te houden en bruikbaar te maken voor alle andere vakgebieden. We gaan deze basisregistraties 3 dimensionaal maken. Daarnaast doen we overal metingen met sensoren, drones en 3D-scanners en maken daarbij gebruik van Internet of Things (IoT). We zullen ook niet schromen van iedere stad in Nederland een digitaal 3D city-model te maken. De bouwsector mag dit 3D model, die we natuurlijk BIM-proof maken, gebruiken om een stad aan de kust die onder dreigt te lopen in Drenthe opnieuw te printen. Daarnaast doen we ook zeer complexe deformatiemetingen, met name in Groningen, waar in de praktijk heel veel van af kan hangen. Vlak ons dus niet uit. Wij gaan nog zo niet waterpas. Geo-ICT is een vak waarbij Geodesie en ICT integraal wordt toegepast. Onze sector heeft mensen nodig die weten hoe je Geo-ICT optimaal kunt inzetten met betrekking tot het meten hoe objecten eruitzien en waar ze zijn. En wel vroeger, nu, en in de toekomst. Dat is het lokale karakter van de geodesie dat je kunt ‘mappen’ op het hogere doel van de geodesie: wat is de vorm van het object aarde en waar staat ze in het heelal, waar was ze en waar gaat ze naar toe, en hoe verandert haar zwaartekrachtveld en daarmee samenhangend, het klimaat en de zeespiegel. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd ! De Nederlandse landmeters die nog opgeleid zijn op de MTS, HTS en TU Geodesie opleidingen van weleer hebben over het algemeen een goede geometrische kennis en een hoog moraal en kwaliteits-streven. Dit moeten we blijven waarderen en wellicht mogen we wel stellen dat deze mensen het begin van de huidige geosector zijn geweest. Maar laten we niet overdrijven. Als wij als introverte landmeet-geesten onszelf wijs maken dat we de gehéle geosector zijn, doen we anderen, maar vooral onszelf, ernstig tekort. Nee, een mooi beginnetje, kunnen we het beter noemen. Een soort onderlaag waar we op voort kunnen bouwen. In de ICT zijn dat de mensen geweest die dicht op de hardware de eerste operating systems hebben ontwikkeld. Door die operating-system-laag is het mogelijk geworden dat veel grotere groepen mensen software konden gaan ontwikkelen. Dit is een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag nog steeds door loopt. Ook de alpha studenten leren tegenwoordig programmeren en (geo) data-analyses uit te voeren. Landmeetkunde waarmee het begonnen is wordt kleiner. Het voelt voor veel mensen als iets wat af loopt en steeds kleiner wordt. Logisch dat de jonge meiden en jongens van deze tijd dat niet sexy vinden. Maar goed dat de landmeetkunde een belangrijk maar wel een klein onderdeeltje van de gehele geosector is en ook leuk voor jonge mensen om mee te starten in die grote groeiende geosector. Want of je nu geo-informatie verzamelt vanuit satellieten in de ruimte of je staat met beide benen in de modder, je draagt bij aan de grote uitdagingen waar wij als mensen voor staan:
  • Aanpassen aan de klimaatverandering,
  • Uitvoeren van de energietransitie
  • Ontwikkelen van smart cities met duizenden nieuwe woningen
De geosector is dienstbaar aan iedereen en gezien de bijdrage die we leveren aan de grote thema’s van deze tijd is het een niet te stuiten, enorme, onweerstaanbare groeimarkt. Ofwel:

Big sexy geobusiness !

Met vriendelijke groet Geo-ICT Training Center, Nederland Anton Schutte, Hoofdstraat 20, 7311 KB, Apeldoorn

Geo-ICT Training Center, Nederland - Blogs - landmeten op zee, wie doet er mee.Hydrography, Landmeten op zee, wie doet er mee?

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland,

Apeldoorn, Februari 2020

Toen ik HTS Landmeetkunde studeerde in Utrecht ontdekte ik dat het vak van landmeter ook heel avontuurlijk kon zijn. Zo gingen er veel mensen stage lopen in het buitenland, bijvoorbeeld metingen doen in Saudi Arabië.

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsThans ben ik een vijftiger en vader van 3 twintigers en in mijn werk heb ik vaak te maken met jonge trainees. Soms oordeel ik wel eens stiekem over deze jonge mensen. Dan denk ik: denken ze dan dat alles van zelf gaat. Dat als je iets wilt dat je dan ook meteen op je wenken bediend wordt. Dat je je niet realiseert dat dingen soms ook tijd en bloed, zweet en tranen kosten. Dat je bij iedere, zelfs kleine tegenslag, op kunt geven, om samen met een empathisch iemand te kijken wat er nu echt in je koffertje zit.

Maar als ik nu weer even terugkijk naar hoe ik was als twintiger moet ik mijn oordelen behoorlijk downsizen. Eigenlijk was ik super verwend en daarnaast ook vaak bang. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn stage bij ingenieursbureau Oranjewoud ( huidige Antea group ) een keer geweigerd een week mee te gaan naar een booreiland op de Noordzee om daar hydrografische metingen te doen.

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsDeze weigering draag ik nog altijd mee als klein zeer in mijn geo-koffertje. De reden was dat ik het niet aan durfde. Dat ik bang was dat ik er niets van snapte en dat het niets zou worden. Nee, dan ging ik liever in het weekend naar huis, bier drinken ( en met bier gooien ) op een concert van Normaal met mijn vrienden en mijn vriendin.

Met die vriendin heb ik het wel aangedurfd en ik zit sinds 1986 met haar in het huwelijksbootje. We varen nu op volle zee. En inmiddels zijn we een stuk wijzer geworden. Angst is vaak een teken dat je in actie moet komen. Als je fysiek op de rand van een ravijn staat dan geeft angst jou een teken dat je in actie moet komen. Weg gaan bij die rand.

In ons rijke en vrije leven speelt psychische angst een veel grotere rol. Dat is angst die ons ingegeven wordt door gedachten die 9 van 10 keer puur onzin zijn. Ook bij deze angst moet je in actie komen. Het is namelijk een teken dat iets heel belangrijk voor je is. Deze angst moet je door heen gaan door het toch te doen. Dus over die rand heen gaan. En waarom ook niet: je loopt geen enkel echt (fysiek) gevaar.

Als ik jonger was zou ik overal op de wereld gaan varen om metingen te doen die van levensbelang zijn. Ruim 70% van onze aarde bestaat uit water. Door de klimaatverandering gebeurt er veel in deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de snelle veranderingen van de kustlijnen.

Het vak hydrografie houdt zich bezig met het beschrijven van het oppervlakte van waterbodems en water. In het kort kan men zeggen dat hydrografie landmeten op water is.

Belangrijk bij hydrografie is het meten van de diepte, de samenstelling van het water en de zeebodem, het getij, de golven en de stroming. De metingen worden vaak uitgevoerd voor een veilige navigatie van schepen of als de ‘ogen’ van bagger- en offshore constructiewerken. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van het landmeten op het water.

Informatie verzamelen bij Olie- en Gaswinning

Voordat een raffinaderij kan starten moet er een platform gebouwd worden en er moeten pijpleidingen worden gelegd om het olie of gas te vervoeren. Daaraan voorafgaand moet de hydrograaf het gebied afbakenen en alle informatie verzamelen die nodig is.

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsIn deze fase wordt 2D seismisch onderzoek gedaan. Vervolgens wordt een ‘pilot’ bron boring gepland om seismische interpretatie te verifiëren. Voor de proefboring wordt een ‘site survey’ gedaan om meer gedetailleerde kennis van de zeebodem te krijgen. Met hoogfrequente Geofysica wordt bepaald of gas aan de oppervlakte aanwezig is. Dit gas is een ernstig probleem in die zin dat het kan leiden tot een ontploffing. Vervolgens vindt er nog een 3D-onderzoek plaats om nog meer informatie te verkrijgen van de olie/gas-bron.

Meten bij de bouw van het platform

Als blijkt dat het veld geschikt is wordt nogmaals een 3D seismisch onderzoek gedaan maar nu zeer uitgebreid. De hydrograaf zet het boorplatform uit en doet voortdurend metingen bij de constructie van het boorplatform.

Aanleg van pijpleidingen

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsEen pijpenlegger of pijp-leg-schip is een vaartuig dat wordt gebruikt om onderzeese pijpleidingen aan te leggen. De meeste onderzeese pijpleidingen worden gelegd door speciaal daartoe bestemde schepen. Een veel gebruikte methode is het segment voor segment aan elkaar lassen van de pijpleiding aan boord. Het schip beweegt voorwaarts, terwijl de leiding achteraan het schip in de zee verdwijnt.

Dreggen en Baggeren in kustzones

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsOm de diepgang van de vaargeulen en toegankelijkheid van veerhavens en aanlegplaatsen te borgen voert men baggerwerkzaamheden uit in de Waddenzee en enkele aan de Waddenzee grenzende veerhavens. De bagger wordt daarbij op een aantal vaste verspreidingslocaties teruggebracht.

Kustversterking

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsNegen miljoen Nederlands leven in de kustzone. Een groot deel ligt onder het huidige zeeniveau. Grofweg een derde. Het laagste punt van Nederland, de Zuidplaspolder in Zuid-Holland, ligt maar liefst 6,76 m onder NAP. Genoeg om te stellen dat de Nederlandse kust scherp in de gaten gehouden moet worden.

Nautische kaarten maken

Een zeekaart is een kaart waarop zo veel Geo-ICT Training Center, Nederland, Blogsmogelijk informatie staat die van belang is voor een veilige navigatie op zee en andere wateren. In de binnenvaart worden vergelijkbare kaarten gebruikt voor het binnenwater. Aangevuld met zeemansgidsen, lichtenlijsten en andere publicaties helpen ze de navigator bij een veilige reisvoorbereiding. Afhankelijk van de schaal bevat de kaart informatie over waterdieptes, grondsoorten, de kustlijn, droog vallingen, de hoogten van kenbare punten, kabels en pijpleidingen, betonning en vuurtorens, gevaren voor de navigatie zoals wrakken en ondieptes, zeestromen, getij en getijstromingen, magnetische richtingen en de infrastructuur van havens. De taak van hydrografische diensten is om deze informatie te verzamelen en te delen. Hiertoe is in 1921 de Internationale Hydrografische Organisatie opgericht.

Scheepswrakken

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsZeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. Het is belangrijk de scheepswrakken in kaart te brengen. Het zijn tijdscapsules. Ze vertellen wat over de tijd waarin ze zijn vergaan. Er zijn hele zeldzame zaken waar je op moet passen. Daarom moet je weten waar ze liggen, zodat je ze niet kunt vernielen bij bijvoorbeeld de aanleg van windparken of gasleidingen in de zee. Hoeveel scheepswrakken er in de Noordzee en Waddenzee liggen is niet precies bekend.

Diepzeemijnbouw

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsDiepzeemijnbouw is een vrij nieuwe manier van mijnbouw waarbij de te delven mineralen op de bodem van de zee liggen. De mijnbouwsites bevinden zich meestal rond grote gebieden met mangaanknollen of nabij al dan niet uitgedoofde hydro-thermale bronnen. De bronnen bevatten waardevolle metalen zoals zilver, koper, kobalt, goud, magnesium en zink. Er wordt nog niet op grote schaal aan diepzeemijnbouw gedaan. Wel zijn er al verschillende bedrijven bezig met onderzoeken naar de haalbaarheid van diepzeemijnbouw en de bijkomende schade aan het milieu.

Jachthavens

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsDe Leisure industrie maakt een grote groei door. Zo is er veel werk voor hydrografen bij het uitzetten, in kaart brengen, verbeteren, verdiepen en beveiligen van jachthavens.

Windmolenparken

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsBij de aanleg van windmolenparken op zee zijn voortdurend hydrografen actief om de juiste positie te bepalen; te ondersteunen bij het heien en plaatsen van de pijlers maar ook het leggen van de kabels naar de wal.

Hoe kan ik hydrograaf worden?

Hierboven gaf ik enkele voorbeelden van hydrografisch werk. Het vakgebied is nog veel breder en overal op de wereld zijn verse nieuwe hydrografen nodig. In Nederland hebben we een praktische opleiding tot Hydrograaf.

Onze CAT B gecertificeerde leergang Hydrografie die we samen met Skilltrade organiseren is uniek en van over de gehele wereld komen mensen deze opleiding in Nederland volgen. De opleiding is herkend door de International Hydrographic Organisation ( IHO) en levert het wereldwijd erkende CAT B certificaat op. Na de opleiding ga je werken op een schip en tijdens de praktijk doe je nog een aantal opdrachten waarmee je het certificaat kunt bemachtigen.

Met de volgende 2 gratis MOOCS kun je vaststellen of je voldoende voorkennis van wiskunde en natuurkunde hebt.

Met de volgende 4 MOOC kun je vaststellen of dit vak echt iets voor je is. Ze kosten wel wat maar ze leveren je ook al enkele vrijstellingen op in de CAT B opleiding:

Onderstaande video is ook wel leuk om even te kijken.

Zou jij hydrograaf willen worden? Dan wil ik je graag daarmee helpen.

Stuur dan je CV naar anton.schutte@geo-ict.nl 

Met vriendelijke groet

Geo-ICT Training Center, Nederland,

Anton Schutte

Geo-ICT Training Center, Nederland - Blogs - Akkoord, ik ga de aarde reddenAkkoord, ik ga de aarde redden !

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland Apeldoorn, April 2019 Als vijftiger, als vader, en ook als Geo-ICT-er hoor ik graag een twintiger zoiets zeggen. Dan denk ik: deze jongere is akkoord met het leven zoals dat nu is én komt in actie. Deze jongere is bewust en actief en daar kunnen we op bouwen. Als je niet bewust bent, en dat geldt net zo goed voor ouderen, kunnen je gedachten in deze tijd, waar het verschil tussen fictie en werkelijkheid steeds vager wordt, ook een heel andere kant op gaan. Wat gebeurt er met de aarde. De temperatuur stijgt. Overal zijn stormen en uitbarstende vulkanen. De ijskappen smelten. Eén zo’n storm zoals in Mozambique en Nederland loopt tot aan Amersfoort vol als een badkuip. Daarnaast is de dreiging van een nucleaire wereldoorlog nog steeds aanwezig. Dus waarom zouden we nog iets doen als we eigenlijk te laat zijn. Het einde is al in zicht. Wat is er zo mooi aan ‘ik ga de aarde redden’? Omdat dat een actie is die wellicht onmogelijk is. Heel spannend dus. Zeker als je het in je eentje wilt doen.Geo-ICT Training Center, Nederland, Blogs In mijn familie gebruiken we daarvoor vaak de uitdrukking: Onbegonnen werk. Dat is werk waar je net zo goed niet aan kunt beginnen, omdat het niet te doen is. Daaraan helemaal niet beginnen is goed te begrijpen. Daaraan, tegen beter weten in, toch, in je eentje, beginnen en er dan ook niets van terecht brengen kun je dom noemen. Maar daaraan wel beginnen, omdat het moet, omdat je het wilt, en er uiteindelijk, samen met anderen, in slagen het onmogelijke waar te maken is geweldig. Dat is leven ! Kijk maar naar Steve Jobs die met Apple ten opzichte van IBM het onmogelijke waar heeft gemaakt. Of kijk naar je favoriete sporter die weer een wereld record vestigt. Twintigers, jullie komen vaak voor belangrijke keuzes te staan. En meestal kunnen jullie kiezen uit heel veel mogelijkheden. Daar wordt het niet gemakkelijker van. Gelukkig hebben jullie tot nu toe niet echt armoede gekend en hebben jullie altijd wel alles kunnen krijgen wat jullie nodig hadden. Jullie ouders trouwens ook. Een leuke kindertijd en jeugd en een goede middelbare schoolopleiding. Een groot aantal van jullie heeft wel al te maken gehad met een scheiding van jullie ouders. Of nog erger, en dat geldt gelukkig voor een kleiner aantal, je hebt al een sterfgeval van één van je ouders, meegemaakt. Na de middelbare school ben je hbo of wo gaan doen en kwam je terecht in een massale campus van duizenden studenten. Wat een grote studie-fabrieken zijn dat geworden. De onzekerheid slaat toe: heb ik de goede studie keuze? Die minimale begeleiding, is dat normaal? Waarom zou ik er heen gaan, alle colleges worden toch opgenomen? Waarom op kamers gaan, ik hoef er hooguit 2 dagen per week heen? Het niveau van hogescholen en universiteiten is in Nederland erg hoog en na de eerste tentamens regent het dan ook onvoldoendes. De uitval in het eerste jaar is zeer hoog. Sommigen kiezen weer een nieuwe studie en vinden dan toch hun draai.Geo-ICT Training Center, Nederland, Blogs Maar over heel Nederland komen ook honderden jonge twintigers een beetje tussen wal en schip. Jullie missen een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en jullie zijn te oud om nog langer vakkenvuller bij de Hema te blijven. De verdiensten zijn te weinig om de in korte tijd toch al opgebouwde studieschuld af te betalen. Het zonnetje schijnt nog steeds, het schip is nog te zien, en toen je 10 jaar was heb je al leren zwemmen. En als het mis gaat laten ze je heus niet gewoon verzuipen. Maar wat nu?   Kiezen ! Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsIedereen moet keuzes maken in het leven. Wat houdt kiezen in? Dan sla je een weg in. Misschien niet de weg die je ouders willen. En als je een weg in slaat moet je accepteren dat heel veel andere wegen dan niet meer kunnen. Je kunt niet alles hebben. Je moet een weg kiezen en daar dan standvastig en gefocust op door blijven gaan. Maar voordat je die weg in slaat moet je wel goed nadenken. Je moet niet alleen weten wat je wilt maar vooral ook waarom je het wilt. Simon Sinek heeft het boek ‘Begin met het Waarom” geschreven. Dat boek is op ondernemers georiënteerd maar je kunt het ook toepassen op je persoonlijke leven. Je mag denken wat je wilt, je mag alle gedachten toelaten, en dan moet je proberen in een fantasie en droomwereld te zijn. Dan komt er in je boven wat je wilt en ook waarom. Je komt dan op een punt dat je je een mens voelt die zelf mag kiezen. Een groot deel van het genieten van het leven zit hem daar in. Je bent een vrij mens die kan kiezen. Daar zitten goede keuzes bij maar ook keuzes die je achteraf niet goed vond. Je leert ook jezelf niet te serieus te nemen en je geniet dan even veel van je foute keuzes als van je goede keuzes. Zo ben je een lerend mens, die bewust omgaat met belangrijke keuzes. Je leeft en uiteindelijk kom je precies waar je wilt zijn. Je bent een gelukkige wereldburger die steeds weer nieuwe wegen in slaat omdat je nieuwsgierig en leergierig bent. Je bent jong en je wilt wat. Dit kun je doen ongeacht de toestand in de wereld en ongeacht de status van de climate change. Die maken het alleen nóg spannender. De problemen zijn groot maar de wetenschap en techniek maken ook snelle ontwikkelingen door. Er komen oplossingen. Jullie komen met oplossingen.   De speelruimte is de aarde. We hoeven ons geen zorgen te maken over de aarde zelf. Die blijft wel bestaan. Maar hoe wij als mensen er kunnen leven is wel aan het veranderen. Om daar goed op in te spelen wordt er veel informatie over de aarde, geo-informatie, verzameld. Nederland loopt daarmee voorop in de wereld. De geo-sector in Nederland bestaat uit een grote groep organisaties die zich bezig houden met het inwinnen, bewerken, analyseren en toepassen van geo-informatie. Bij wet is geregeld dat een aantal van deze organisaties verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van één of meer van de geo-georiënteerde basisregistraties: Kadaster (BKR), Adressen en Gebouwen (BAG), Waarde Onroerende Zaken (WOZ)Grootschalige Topografie (BGT)Ondergrond (BRO), Topografie (BRT) en Leidingen (WION)Deze organisaties leveren de bijgehouden gegevens frequent aan de Landelijke Voorziening (LV). Deze geografische gegevens zijn in Nederland voor iedereen beschikbaar via Publiek Dienstverlening op Kaart (PDOK).  Diverse organisaties in Nederland zijn betrokken bij het inwinnen en bijhouden van die geo-informatie en daarnaast is er een groeiend aantal organisaties die deze gratis te verkrijgen informatie (willen gaan) toepassen. Dit is een groeimarkt. Over welke, groepen van, organisaties hebben we het? Adviesbureaus, agrarische collectieven, architectenbureaus, baggerbedrijven, bouw-aannemers, data-analyse ondernemingen, gemeenten, aannemers, ingenieursbureaus, kadaster, landbouwbedrijven, landmeetbedrijven, landschappen, ministeries, onderwijs, natuurmonumenten, offshore, omgevingsdiensten, provincies, rijkswaterstaat, softwarebureaus, spoorwegen, veiligheidsregios, verzekeringsmaatschappijen, waterschappen en woningbouwcorporaties. Geo-informatie en het toepassen van innovatieve ICT-toepassingen is waar het om draait als je gaat werken in de geo-sector. En dat is zeer belangrijk, wellicht van levensbelang. Heb je zin om met geo-informatie en met CAD en GIS te werken en zou je willen werken bij een van deze organisaties? Wil je een goede start maken in de geo-sector? Dan is ons traineeship wellicht iets voor jou. Dan gaan we samen avonturen beleven op, met en voor deze aarde. Er zijn de komende jaren honderden Geo-ICT-ers nodig in Nederland. Geo-ICT Training Center, Nederland kent de volgende geo-start functies: Medewerker Applicatiebeheer, Medewerker BAG, Medewerker BGT, Medewerker BIM, Medewerker BOR, Medewerker CAD, Medewerker Data-analyse, Medewerker GIS, Medewerker Hydrografie, Medewerker Landmeetkunde, Medewerker Leidingbeheer, Medewerker Ruimtelijke Ordening, Medewerker Opleidingen, Medewerker Softwareontwikkeling. en Medewerker Werkvoorbereiding. Geo-ICT Training Center, Nederland is gevestigd in Apeldoorn en geeft vanuit 4 locaties in Nederland meer dan 200 CAD, GIS, Geodesie, Data-Analyse, Databases, Programmeer cursussen. Daarnaast zijn we de initiators en mede-ontwikkelaars van de hbo ICT specialisatie Geo-ICT opleiding van NOVI Hogeschool.

Geo-ICT Training Center, Nederland is een platform voor starters in de geo-sector. 

Geo-ICT Training Center, Nederland - Blogs - Verantwoording nemen voor jezelf en de aarde.Verantwoording nemen voor jezelf, de sector en de aarde.

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland Apeldoorn, Oktober 2018 Geo-ICT Training Center, Nederland, Blogs. Geo-ICT Trainees bij Geo-ICT Training Center, NederlandDe titel van mijn vorige blog was: Een groot aantal trainees de geo-sector in laten ‘rollen’. Samen met mijn collega’s heb ik daar hard aan gewerkt sinds maart 2018. En is dat gelukt? Mensen die mij goed kennen weten dat ik nooit snel zeg dat iets niet gelukt is. Maar ik ben heel eerlijk nu: het lukt aardig maar er kan nog veel meer. En daarbij wil ik graag álle werkgevers in de geo-sector van dienst zijn. ( wil je de blog als pdf klik dan hier ). In deze blog wil ik me richten tot mensen die graag als trainee aan de slag willen. En ook tot de mensen die binnen onze sector verantwoordelijk zijn voor het werven van nieuwe medewerkers. Want de toestroom van jonge mensen in onze sector is heel goed mogelijk. Ook andere sectoren vissen naar nieuwe mensen. Dus wij moeten trainees een goede propositie geven en dat kunnen we ! Sector? Ja, dat voel ik wel, maar ik kan me ook goed voorstellen dat er mensen zijn die een ‘los zand’ of een ‘verzameling eilanden’ gevoel hebben. Veel organisaties in onze sector hebben verschillende (vaak financiële) belangen. Maar het geo gevoel is ook altijd aanwezig. Geo gevoel? Er gebeurt veel met en op de aarde in deze tijden. Wij, geo mensen, winnen geo-data met innovatieve methoden in, we bewerken en analyseren het en brengen het onder in wettelijk geregelde basisregistraties waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. In Nederland worden de ingewonnen gegevens ondergebracht in basisregistraties zoals Kadaster, Adressen en Gebouwen, Leidingen en Topografie. Bij wet is geregeld wie de bronhouders zijn. Dit zijn (overheids)organisaties die moeten zorgen dat de betreffende gegevens worden bijgehouden en dat de data wordt geleverd aan de Landelijke Voorziening. De landelijke voorziening stelt al deze geo-informatie beschikbaar via het Publiek Dienstverlening op Kaart(PDOK). Als je werkt in de geo-sector dan kun je in het totale proces van inwinnen, bewerken en analyseren van geo-informatie tot en met het toepassen van geo-informatie, diverse rollen vervullen. Dit kan bij diverse soorten bedrijven en organisaties die ieder een eigen taak, stijl en cultuur hebben. Datgene wat ons allen bindt is die informatie van de aarde, geo-informatie, de brandstof van onze sector. Nederland behoort tot de top 3 in de wereld voor wat betreft het toepassen van Geo-ICT. Diverse werkgevers in de geo-sector hebben trainee programma’s en zijn op zoek naar mensen. Trainee(s) bij Geo-ICT Training Center, Nederland Heb je de HAVO, VWO of MBO(4) behaald? Heb je iets met aarde, ofwel een geo-gevoel, en je bent goed in wiskunde? Of wellicht ben je gestopt met een hbo of vwo en je wilt toch graag weer verder? Of je hebt je hbo of wo diploma wel gehaald? Geo-ICT Training Center, Nederland is een opleidingsinstituut en heeft inmiddels ook meer dan 30 trainees een goede start gegeven in de geo-sector. Interesse? We nemen je aan en je volgt bij ons CAD en GIS / Geodesie en Hydrografie / Databases en Data-Analyse / Applicatiebeheer en Ontwikkeling cursussen. We kennen de volgende functies: Medewerker Applicatiebeheer, Medewerker BAG, Medewerker BGT, Medewerker BIM, Medewerker BOR, Medewerker CAD, Medewerker Data-analyse, Medewerker GIS, Medewerker Hydrografie, Medewerker Landmeetkunde, Medewerker Leidingbeheer, Medewerker Ruimtelijke Ordening en Medewerker Software ontwikkeling. Concreet? We zoeken per 1 februari 2019 20 trainees. Je volgt in februari de Leergang Landmeetkunde of de Leergang Hydrografie. En je gaat ook starten met de deeltijd hbo ICT / Geo-ICT van Hogeschool NOVI. Je krijgt een jaarcontract en een Peugeot 108 met ons logo. Je werkt 4 dagen per week en je gaat één dag studeren. Je wordt ingezet op uiteenlopende GIS en Geo-ICT projecten bij diverse opdrachtgevers. Het komt vaak voor dat de opdrachtgever je na dat jaar over wil nemen. Het komt ook vaak voor dat onze trainees via linkedin al benaderd worden door andere opdrachtgevers. Moet je nooit doen. Eerst de propedeuse maar eens halen en een jaar werkervaring opbouwen daarna ligt de wereld voor je open. Interesse? Mail je CV naar anton.schutte@geo-ict.nl En kom op 20 / 21 november a.s. naar de Geobuzz in Den Bosch. De toegang is dit jaar gratis. Thema: ‘Beleef Geo-informatie’. Trainees bij andere Geo bedrijven? Gelukkig zijn wij niet de enige werkgever met trainee programma’s. Diverse werkgevers in de geo-sector hebben trainee programma’s en zijn op zoek naar mensen. De werkgevers kunnen de trainees bijna gratis de deeltijd opleiding hbo ICT specialisatie Geo-ICT laten volgen. De hogeschool NOVI krijgt van de overheid een vraagfinanciering en de werkgever heeft recht op een subsidie praktijkleren. Als ik met trainees praat en ik vertel ze dat ze én gratis (alsnog) een hbo diploma kunnen halen, én een nieuwe auto gaan rijden én leuke projecten gaan doen in een groeiende en boeiende sector hoor ik mezelf soms denken en ( als het kan ) ook zeggen: ‘ze zijn gek als ze het niet doen’. Groeiende sector? Maar er zijn geen landmeetkunde opleidingen? Er zijn wél opleidingen. De TU Geodesie en de HTS Landmeetkunde en de 5 MTS-en Landmeetkunde van weleer bestaan niet meer en die komen ook nooit meer terug. Het vak landmeetkunde is een goede basis en beginpunt als je gaat werken in de geo-sector en er zijn ook nog steeds landmeters en hydrografen nodig. Zeker nu is er weer volop werk. Geo-ICT Training Center, Nederland geeft samen met Leop 5 keer per jaar een leergang Landmeetkunde en samen met Skilltrade 2 keer per jaar een internationaal erkende leergang Hydrografie. Het ingangsniveau is minimaal mbo(4) mét wiskunde. Deze landmeters en hydrografen leren ook met CAD en met MOVE3 werken en ze krijgen een doorkijkje van wat van ze allemaal nog kunnen worden als ze na 5 jaar het landmeten, al of niet op zee, zat zijn. Ze kunnen nog zoveel andere dingen doen in de sector. We leveren nu elk jaar 40 van deze landmeters af maar we kunnen en willen er op deze manier wel 100 per jaar leveren aan de sector. Wij zien de functie landmeter als een functie op mbo+ niveau. Beginnen als landmeter en later nog veel meer kunnen dat is toch een geweldige propositie. Er zijn ook landmeet opleidingen op mbo niveau zoals bij het SOMA college. Onze branche organisatie Geobusiness is er pas nog met een behoorlijke delegatie op visite geweest. Mijn hoop is dat het niet waar is maar ik had het gevoel dat het aantal mensen in die delegatie groter was dan het aantal landmeters dat daar de laatste 10 jaar is opgeleid. Maar we zijn lid van Geobusiness en we hopen geo-samen oprecht dat de opleiding van SOMA een hoge vlucht gaat nemen. Daarnaast is er de hbo GeoDesign van de HAS in Den Bosch, die volle klassen heeft. En natuurlijk de deeltijd hbo ICT specialisatie Geo-ICT van Hogeschool NOVI waar inmiddels meer dan 50 mensen studeren en twee keer per jaar, in februari en september, van start gaat met mooie groepen. Dit is een deeltijd opleiding die goed gevolgd kan worden naast een baan. De HAS en NOVI hebben beiden de capaciteit om ieder jaar honderden hbo-ers aan de sector toe te voegen. Maar er moet gepraat worden over de inhoud van de opleidingen? Hogescholen hebben een beroepenveld commissie en hebben veel contacten met de arbeidsmarkt. Veel personen en bedrijven uit de sector zijn betrokken bij beide opleidingen. De steengoede marketing van ESRI heeft al gewerkt. Bij beide opleidingen wordt ArcGIS gebruikt. Maar ook QGIS wordt door studenten veel gebruikt. De geo-sector heeft nu de mogelijkheid deze hogescholen te helpen zodat de afstemming op de arbeidsmarkt steeds beter wordt. En dat zie je ook wel gebeuren. Werk goed samen en wees over en weer niet te kritisch. Ga ook niet in te diep inhoudelijke discussies. Voordat je het weet ben je bezig met een complexe geodetisch / astronomische berekening een ‘hoogte’ te bepalen terwijl je waterpas instrument is omgewaaid. Zet hem recht op, controleer hem, en kijk op de baak. Je kunt als geo-werkgever jonge afgestudeerden aan nemen en het blijft toch wel zo dat ze nog veel moeten leren in de praktijk. Het is niet meer zoals vroeger, dat je een geodeet van de TU of de HTS als ‘priester’ voor je ‘parochie’ kon ‘aanstellen’ en dat daarmee alles geregeld was. Laten we in godsnaam blij zijn dat dat voorbij is. We kunnen nu veel breder kijken. Trainees met een andere hbo opleiding met een technische en/of ruimtelijke component bieden voor de geo-werkgevers ook ongekende mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar het trainee programma van de grote detacheerder Voort. Ieder jaar ( soms zelfs 2 keer per jaar) verzorgen we voor Voort de 8 daagse Leergang Geo-ICT, speciaal gemaakt voor hbo afgestudeerden. Ook daar rollen ieder jaar wel 20 hbo-ers de sector in. Pas op. Alle sectoren vissen in dezelfde vijver naar nieuwe trainees. Wij (onze sector) kunnen vissen met een heel mooi aas. Overal wordt geo-informatie, de smeerolie van onze sector, tegenwoordig toegepast en goede informatie en communicatie met betrekking tot de aarde wordt misschien wel van levensbelang. Geobuzz…….het door……: ‘De geo-sector helpt de komende jaren honderden jonge mensen de verantwoording te nemen voor hun leven, honderden recruiters aan nieuw personeel, en duizenden mensen worden voorzien van geo-informatie waardoor we beter voor elkaar en voor de aarde kunnen zorgen’. Geo-ICT Training Center, Nederland is gevestigd in Apeldoorn en geeft vanuit 4 locaties in Nederland meer dan 200 CAD, GIS, Geodesie, Data-Analyse, Databases, Programmeer cursussen. Daarnaast zijn we de initiators en mede-ontwikkelaars van de hbo ICT  specialisatie Geo-ICT opleiding van NOVI Hogeschool. We helpen het Radius College in Breda met het invoeren van de Geo-ICT keuze module.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Blogs - Geo-ICT Trainees de sector in laten rollenEen groot aantal trainees de geo-sector in laten ‘rollen’

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland

Apeldoorn, Februari 2018

De titel van mijn vorige blog was “meer dan 200 afstudeerders hbo Geo-ICT nodig in de geo-sector”. De deeltijd hbo Geo-ICT van NOVI Hogeschool duurt 4 jaar en kan goed naast het werken in de praktijk gevolgd worden. Soms zijn er voor ervaren mensen en voor mensen die elders een geo-informatica opleiding hebben behaald vrijstellingen mogelijk.

We zijn in februari wederom met een groep gestart in de deeltijd hbo Geo-ICT opleiding. Deze opleiding wordt door de overheid dusdanig gesubsidieerd dat het voor de werkgevers in de geo-sector zeer interessant is jonge trainees aan te nemen, ze één dag per week te laten studeren en vier dagen per week in te zetten op projecten.

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsIn Nederland worden de ingewonnen gegevens ondergebracht in basisregistraties zoals Kadaster, Adressen en Gebouwen, Leidingen en Topografie. Bij wet is geregeld wie de bronhouders zijn. Dit zijn (overheids)organisaties die moet zorgen dat de betreffende gegevens worden bijgehouden en dat de data wordt geleverd aan de Landelijke Voorziening. De landelijke voorziening stelt al deze geo-informatie beschikbaar via het Publiek Dienstverlening op Kaart (PDOK).

Zo bouwen we in Nederland een geo-data infrastructuur die de basis vormt voor het inrichten van bijvoorbeeld ‘smart cities’. Dit biedt mogelijkheden voor innovatieve en verregaande toepassingen van ICT in ons leven maar daar gaat het niet alleen om. Veel belangrijker is dat men met goede geo-informatie beter voor de aarde en voor elkaar kan zorgen. De meeste data heeft een geo-locatie component en vrijwel alle vakgebieden maken tegenwoordig gebruik van geo-data.

Als je werkt in de geo-sector dan kun je in het totale proces van inwinnen, bewerken en analyseren van geo-informatie tot en met het toepassen van geo-informatie, diverse rollen vervullen. Dit kan bij diverse soorten bedrijven en organisaties die ieder een eigen taak, stijl en cultuur hebben. Datgene wat ons allen bindt is die informatie van de aarde, geo-informatie, de brandstof van onze sector. Nederland behoort tot de top 3 in de wereld voor wat betreft het toepassen van Geo-ICT. Het is prima als we weer bij elkaar gaan zitten en ‘convenanten’ gaan sluiten voor het opzetten van ‘passsend’ geo-onderwijs. Maar in feite zijn er mede door de Stichting Arbeidsmarkt Geo, die eind 2017 haar taken heeft volbracht, best wel veel geo opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau.

De toestroom van jonge mensen is nu niet alleen mogelijk maar ook cruciaal voor de geo-sector. De hbo Geo-ICT opleiding is deels vormgegeven op basis van het e-Competence Framework. Het e-CF is tot stand is gekomen onder de vlag van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en het wordt breed gedragen binnen de ICT-sector. Geo-ICT Training Center heeft, net als diverse andere organisaties in de ICT, het e-CF geadopteerd als functiegebouw. Al onze medewerkers zijn vaardig met meerdere CAD en GIS systemen en hebben kennis van landmeetkunde en van het stelsel van de geo basisregistraties. Zij zijn vaardig en meteen concreet inzetbaar en tijdens hun studie hbo Geo-ICT werken ze aan de e-CF competenties. Zo ontstaat een optimale verstrengeling tussen het werken en leren in de Geo-ICT en kunnen we krachtige hbo-ers, die brood nodig zijn, aan de sector toevoegen.

Wij nemen jonge trainees aan en wij zien ook andere geo werkgevers dat doen. Deze trainees volgen bij ons CAD, GIS, BAG, BGT en landmeet cursussen en zij volgen één dag per week de deeltijd hbo Geo-ICT. Vier dagen per week vervullen zij de diverse rollen in de geo-sector bij verschillende opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, leidingbeheerders, provincies, landmeetbedrijven en aannemers. Wij kennen binnen ons bedrijf o.a de volgende rollen: Geo-ICT Docent, GIS specialist, CAD/GIS operator, Medewerker BAG, Medewerker BGT, Medewerker Leidingbeheer en Medewerker Landmeetkunde.

NOVI Hogeschool is ingericht om een groot aantal hbo-ers Geo-ICT per jaar op te leiden. Laten wij, werkgevers in de geobusiness, elkaar helpen om nieuwkomers te enthousiasmeren. Dit kunnen jonge schoolverlaters zijn die na hun MBO(4) of HAVO gaan werken en in deeltijd een erkend hbo diploma willen halen. De student kan in het NOVI-portaal zelf kiezen voor te volgen leerlijnen en onderwijsvormen zoals e-learning, blended learning en leren op de werkplek.

Geo-ICT Training Center, Nederland is gevestigd in Apeldoorn en helpt NOVI met de ontwikkeling en exploitatie van de hbo Geo-ICT opleiding. We helpen ook andere instituten met Geo-ICT zoals het invoeren van de Geo-ICT keuze modules in het mbo onderwijs. Daarnaast geven we vanuit 4 locaties in Nederland meer dan 200 CAD, GIS, Geodesie, Data-Analyse, Databases, Programmeer cursussen.

NOVI en Geo-ICT Training Center ( lid van Geobusiness ) zijn collega opleiders waar je doelgericht kunt werken aan het realiseren van je ambities. We zetten de hbo Geodesie van weleer voort in een moderne ICT jas.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Blogs - Meer dan 200 Geo-ICT hbo-ers nodigMeer dan 200 afstudeerders hbo Geo-ICT nodig in de geo-sector

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland

Apeldoorn, Oktober 2017

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsVanaf 2011 ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de studierichting Geo-ICT, als onderdeel van de hbo ICT deeltijdopleiding van Hogeschool NOVI. In september 2017 start er weer een  nieuwe groep aan de studierichting Geo-ICT op de nieuwe locatie van NOVI Hogeschool in Utrecht. We zitten dan op ongeveer 50 actieve Geo-ICT studenten. Als alles goed gaat, zal dit najaar de eerste hbo-er binnen de studierichting Geo-ICT afstuderen. Deze eer komt toe aan Harm Russcher, werkzaam als Functioneel beheerder Geo bij de gemeente Zwolle.

Dit is een mooi begin en dat smaakt naar meer. Geo-ICT Training Center wil net als Hendrik Westerbeek directeur van de stichting Arbeidsmarkt Geo zoveel mogelijk nieuwe mensen naar onze booming geo-sector halen.

NOVI Hogeschool is ingericht om een groot aantal Geo-ICT’ers per jaar op te leiden. Laten we elkaar helpen om nieuwkomers te enthousiasmeren. Dit kunnen ook jonge schoolverlaters zijn die na hun MBO of HAVO willen gaan werken en in deeltijd studeren.

Geo-Informatie inwinnen, bewerken, analyseren, opslaan, onderbrengen in basisregistraties en diverse vakgebieden zinvol gebruik van deze informatie laten maken is dankbaar en nuttig werk. Het maakt nieuwe technologieën mogelijk om beter voor de aarde en voor elkaar te zorgen.

Onderzoeken uit de geo-sector geven aan dat er meer dan 200 afgestudeerde hbo’ers in de Geo-ICT  sector nodig zijn. Camille van der Harten, directeur van de branchorganisatie Geobusiness Nederland is bij NOVI Hogeschool op bezoek geweest. Ook Camille ziet veel mogelijkheden voor onze studierichting  Geo-ICT.

Docenten die actief waren of zijn bij de hbo Geodesie van de Hogeschool Utrecht zijn ook actief betrokken bij de Geo-ICT studierichting. Hiddo Velsink zit in de examencommissie en ook Frans de Vroege en Gabi Spakman zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van vakken en het geven van lessen.

Het Geo-ICT curriculum wordt verder uitgediept en verbeterd. Kees Louwman, de directeur van NOVI, is daar persoonlijk bij betrokken. Vanaf februari 2018 kan de student vanuit het NOVI-portaal zelf kiezen voor te volgen leerlijnen en onderwijsvormen zoals e-learning, blended Learning en leren op de werkplek. In deze nieuwe tijd studeren we flexibel en omdat de veranderingen zo snel gaan, blijven we studeren.

In het Geo-ICT curriculum komen ook de ‘harde’ geodesie vakken aan de orde. De afstudeerders kunnen te maken krijgen met meetkunde, landmeetkundige berekeningen en en het vinden van mathematische modellen in grote hoeveelheden geodata. Studenten die de studierichting Geo-ICT gaan studeren moeten daarom wiskundige aanleg en interesse hebben.

Een MBO(4) of HAVO diploma met wiskunde ( A of B ) wordt daarom verwacht als toelating. Het volgen van wiskunde lessen vooraf en / of extra bijlessen in het eerste jaar is mogelijk. Mocht de wiskunde tijdens de studie toch een probleem worden dan is switchen naar andere leerlijnen die minder technisch en wiskundig van aard zijn mogelijk.

De overheid stimuleert onze opleiding op 3 manieren. NOVI Hogeschool ontvangt per student een vraagfinanciering en de werkgever kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks achteraf een subsidie praktijkleren ontvangen. Verder biedt de overheid, indien gewenst, een levenlanglerenkrediet, waardoor volwassenen kunnen blijven studeren.

Geo-ICT Training Center is gevestigd in Apeldoorn en helpt NOVI Hogeschool met de ontwikkeling en exploitatie van de hbo Geo-ICT opleiding. We helpen ook andere instituten met Geo-ICT zoals het invoeren van de Geo-ICT keuze modules in het mbo onderwijs. Daarnaast geven we vanuit 4 locaties in Nederland meer dan 200 CAD / GIS / Geo-ICT/ bigdata / spatial databases / GIS programmeer cursussen.

Heeft u interesse in de studierichting Geo-ICT vraag dan de brochure aan op novi.nl/geo-ict.

NOVI en Geo-ICT Training Center ( lid van Geobusiness ) zijn collega opleiders waar je doelgericht kunt werken aan het realiseren van je ambities. Geen lange colleges over onderwerpen die je allang beheerst, maar precies dat doen wat ervoor zorgt dat je groeit als Geo-ICT professional.

Geo-ICT Training Center, Nederland - Blogs - .Geo-ICT wordt volwassen disciplineGeo-ICT wordt volwassen discipline

Door Anton Schutte, directeur Geo-ICT Training Center, Nederland

Apeldoorn, April 2016

Geo-ICT Training Center, Nederland, BlogsLocatiedata zijn niet meer weg te denken uit de primaire en secundaire systemen van ondernemingen en overheidsorganisaties. Location intelligence wordt samengevoegd met customer intelligence en business intelligence. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van locatiedata is net weer anders dan van andere data. Er is een nieuwe ICT-discipline ontstaan die snel volwassen wordt: de Geo-ICT.

In het onderwijs is het specialisme al zichtbaar. Voor het MBO zijn binnen het ict-programma Geo-ICT-keuzedelen ontwikkeld. Geo-ICT Training Center, een partner van Hogeschool NOVI, heeft hieraan meegewerkt.

Ook op wetenschappelijk niveau zijn er voldoende keuzes. Er is onder meer een Nationale Geo Informatie Minor ontwikkeld door 5 universiteiten, gehost door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hogeschool NOVI heeft in samenwerking met Geo-ICT Training Center een hbo ICT-curriculum ontwikkeld met geo-informatie als invalshoek. Dat heeft geleid tot een hbo ICT met 3 Geo-varianten: de Bedrijfskundige (B), de Geodetische (G) en de Technische (T)

De Technische variant richt zich met name op de technieken van het inwinnen van geo-data, zoals tachymetrie, fotogrammetrie, remote sensing, 3D laserscannen en continue sensoren.

De Geodetische variant richt zich op het omgaan met de big geo-data. Deze data wordt opgenomen in de geo-basisregistraties, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT). Deze variant houdt zich ook bezig met statistische en geografische analyses op velerlei soorten van data uit diverse bronnen.

De Bedrijfskundige variant richt zich met name op de geodata en de mogelijkheden van GIS (Geografische Informatie Systemen) en CAD (Computer Aided Design) en vele andere applicaties toe te passen in verschillende vakdisciplinesDe bedrijfskundige Geo-ICT’er bedenkt nieuwe toepassingen, producten en diensten.

Hogeschool NOVI en Geo-ICT Training Center hebben nauw samengewerkt en het hbo ICT-curriculum van Hogeschool NOVI uitgebreid met 3 varianten waarin geo-informatie de rode draad vormt.

Deze Geo-ICT opleidingen zijn opgenomen in de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de hbo ICT. De Geo-ICT-studenten, dat zijn er inmiddels zo’n 40, worden opgenomen in NOVIS, het studentenvolgsysteem van Hogeschool NOVI.

Bij de Hogeschool Utrecht (HU) bestaat de studierichting Geodesie / Geo-informatica niet meer als zodanig. De vakken zijn opgenomen in een brede studierichting ‘Built Environment’. De geo-sector is blij dat de opleiding van de HU nu voortgezet wordt bij Hogeschool NOVI. Een van de docenten en voormalig afdelingsleider Geodesie heeft plaatsgenomen in de Hogeschool NOVI examencommissie.

Toekomstvisie
De Geo-ICT-opleidingen zijn hard nodig omdat veel werkgevers, bij de overheid en in de private sector, op zoek zijn naar goed opgeleide Geo-ICT’ers op alle niveaus. Het aantal studenten neemt de laatste jaren toe over de volle breedte van de opleidingen.

Het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid hebben de handen ineengeslagen om tot een geo-toekomstvisie te komen. Deze visie is vastgelegd in het visiedocument Geo Samen. In deze visie wordt het streefbeeld van 2020 gepresenteerd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat tegen die tijd de real-time stand van Nederland is gerealiseerd.

Zo is bijvoorbeeld op elk moment het energieverbruik inzichtelijk, zodat afnemers hier flexibel op in kunnen spelen. De filedruk is afgenomen, doordat de routering is afgestemd op actuele verkeers- en weersinformatie en geavanceerde voorspellende verkeersmodellen. De actuele vraag naar en het aanbod van vrijwillige en professionele zorg worden lokaal op elkaar afgestemd.

De faalkosten in de bouw zijn afgenomen als gevolg van betere en goed beschikbare gegevens. Onze voorsprong in kennis rond watermanagement is door nieuwe toepassingen van locatie-informatie verder uitgebouwd. Het geo-onderwijs behoort in 2020 tot de top van Europa.

Er moet nog hard worden gewerkt om deze visie te realiseren. De zich snel ontwikkelende Geo-ICT-discipline zal hier een belangrijke steen aan bijdragen. En Hogeschool NOVI is er klaar voor een aanzienlijk aantal afgestudeerde hbo’ers (B.Sc) aan de geo-sector toe te voegen.