Privacy verklaring

In deze Privacy Verklaring verklaren wij het volgende.

 • Wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten in Geo-ICT Training Center, Nederland stellen.
 • We houden een AVG register bij waarin staat  beschreven welke (privacy) gevoelige data we tegenkomen en wat we ermee doen en hoe lang wij ze bewaren.
 • Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze medewerkers, onze klanten en alle andere partijen waar we mee samenwerken.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze website www.geo-ict.nl gebruiken uw gegevens alleen om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren.
 • Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
 • In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Geo-ICT Training Center, Nederland. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de directeur van Geo-ICT Training Center. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet doorgeven of verkocht aan derden.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW gegevens en financiële gegevens.
 • Het aanvragen van producten of diensten via onze websites en apps: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product (bijvoorbeeld een cursus) zoals uw e-mailadres
 • Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s op onze websites.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

 • informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten
 • marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen
 • maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
 • samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Geo-ICT Training Center bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is. De data en de exacte bewaartermijnen staan beschreven in ons AVG register.

Wat zijn mijn rechten?

 • U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@geo-ict.nl.
 • Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijk vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.
 • U heeft het recht op inzage in ons AVG Register. Dit kan door een verzoek in te dienen per mail naar info@geo-ict.nl

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Geo-ICT Training Center maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld autorisaties voor beperkte groepen medewerkers.

Het gebruik van cookies

Geo-ICT Training Center maakt soms gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website negatief aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

Cookies van derde partijen

Geo-ICT Training Center maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools. Geo-ICT Training Center gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op onze website staat altijd de meest recente versie.

Contact:

Geo-ICT Training Center, Nederland. Bij deze teken ik deze Privacy Verklaring en sta er voor in dat we zorgvuldig omgaan met privacy gevoelige gegevens die ons soms onder ogen komen in ons bedrijf.

Geo-ICT Training Center, Nederland

Directeur

Ing A.J.J. Schutte MSc ( Anton )