Platform voor starters in de geosector

200 cursussen, 20 online supports, 60 moocs,

10 werk naar werk trajecten,

30 trainees

MOOC: Hyperspectraal warmtebeeld ontmenging

Omschrijving

Deze online cursus ‘Hyperspectraal warmtebeeld ontmenging’ voor teledetectie is een selectie van videonotities die zijn gemaakt om u het gebruik van het spectrale ontmengingsproces op warmtebeelden te presenteren. In eerste instantie worden enkele concepten voor warmtebeeldtechnologie gepresenteerd, samen met de concepten spectraal mengen en ontmixen. We hebben ook een reeks opmerkingen toegevoegd die als richtlijn dienen om spectrale ontmenging toe te passen op MODIS-warmtebeelden.

Hyperspectrale beeldvorming verzamelt en verwerkt, net als andere spectrale beeldvorming, informatie uit het hele elektromagnetische spectrum. Het doel van hyperspectrale beeldvorming is om het spectrum voor elke pixel in het beeld van een scène te verkrijgen, met als doel objecten te vinden, materialen te identificeren of processen te detecteren. Er zijn drie algemene takken van spectrale beeldvormers. Er zijn duwbezemscanners en de bijbehorende gardebezemscanners (ruimtelijk scannen), die afbeeldingen in de loop van de tijd lezen, bandsequentiële scanners (spectraal scannen), die afbeeldingen van een gebied met verschillende golflengten verwerven, en hyperspectrale beeldvorming, die gebruik maakt van een starende array om in een oogwenk een afbeelding te genereren.

Terwijl het menselijk oog de kleur van zichtbaar licht in voornamelijk drie banden ziet (lange golflengten – waargenomen als rood, middellange golflengten – waargenomen als groen en korte golflengten – waargenomen als blauw), verdeelt spectrale beeldvorming het spectrum in veel meer banden. Deze techniek om afbeeldingen in banden te verdelen, kan worden uitgebreid tot voorbij het zichtbare. Bij hyperspectrale beeldvorming hebben de geregistreerde spectra een resolutie van fijne golflengte en bestrijken ze een breed scala aan golflengten. Hyperspectrale beeldvorming meet continue spectrale banden, in tegenstelling tot multispectrale beeldvorming die op afstand geplaatste spectrale banden meet.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze cursus: